Turisme og natur

20-11-2019

Naturen kan være en drivkraft for både bæredygtig turisme og lokal udvikling.

Foto: Red Star

For at udnytte disse potentialer er partnere de rette til at tage initiativer, mens de er nødt samtidig at udvikle bæredygtige resultater, sådan at natur og det lokale samfund ikke belastes. Denne rapport sigter mod at identificere naturens potentialer som drivkraft for bæredygtig turisme og lokal udvikling og at henlede partneres opmærksomhed på en række globale trends.

Formålet med denne rapport er at give et overblik over aktuelle tendenser inden for turisme generelt og naturbaseret turisme i særdeleshed. Derfor giver rapporten afgørende indsigt i, hvordan ændrede tendenser og kundepræferencer åbner nye markedsmuligheder for naturbaseret turisme. Hver trend er beskrevet for at give en første forståelse og væsentlig baggrundsinformation. For hver tendens gives der også konsekvenser, som partnere kan tage højde for og mulige handlinger, som partnere kunne overveje for at gribe markedsmulighederne. Partnere kan identificere de vigtigste tendenser, de vigtigste konsekvenser og definere de næste trin. PROWAD Link-partnerorganisationer og deres netværk kan bruge oversigten, der er præsenteret i denne trendstudie, som et værktøj til at engagere sig i samskabelse Rapporten uddyber to hovedtyper af kategorier. De generelle emner er international (naturbaseret) turisme, bæredygtig turisme, verdensarv, nationalparker og andre særlige naturområder, visitor management og sociale medier. Emnerne med særlig interesse er guidede ture i naturen, lystfiskerturisme,  cykelturisme, fugleturisme, kajakturisme, vandreturisme, kulinariskturisme og kulturarvsturisme. For hver kategori uddybes rapporten om indsigt på forbrugerniveau, brancheniveau og forretningsniveau.

Konklusioner:
Tendenser inden for naturturisme og bæredygtig turisme:
Bæredygtighed forventes
Voksende efterspørgsel efter meningsfulde oplevelser
Stigende variation i motivationen til at rejse (flydende identitet hos turister). 

Tendenser inden for turismestyring og markedsføring:
Stigende relevans af strategisk planlægning og destinationsudvikling
Stigende betydning af samarbejde
Massiv skift til online markedsplads og online marketing 

Tendenser inden for niche turisme:
Udvidede muligheder for nichemarkeder inden for naturbaseret turisme
Vækst ift. oplevelsesdesign
Betydningen af ​​værdikæder og crossovers

Rapporten er finansieret af EU Interreg 5B Nordsø programmet og udarbejdet af European Tourism futures Institute (ETFI).

Læs Trend rapporten her (engelsk)

Prowad Link Fact Sheets

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø