Temamøde om naturforvaltning i ådalene

03-10-2019

Ådalene udgør et særlig landskab i Nationalpark Vadehavet, som rummer en rig natur. 30. oktober sætter vi fokus på naturforvaltningen i ådalene, når vi holder temamøde i Varde. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Vadehavsområdet er beriget med nogle både imponerende og flotte åer. 30. oktober sætter vi fokus på naturforvaltningen i ådalene. Her et foto af Vidåen nær Højer - taget af Ulrik Pedersen.

Hvordan udvikler vi naturværdierne, og kan vi omlægge til mere ekstensiv drift? Det er blandt emnerne, som belyses, når Nationalpark Vadehavet holder offentligt temamøde i Varde. Temamødet sætter også fokus på en rigere natur med græssende dyr og gør status på snæblen og andre fiskebestande efter vandløbsrestaurering af vadehavsåerne.
Nationalpark Vadehavet arbejder løbende på at udbrede kendskabet lokalt og nationalt om naturen og kulturen, der er grundlaget for Vadehavets udpegning som nationalpark og UNESCO verdensarv.
Som et led i dette arrangeres årlige temamøder om udvalgte emner, og den 30. oktober inviteres på Hotel Arnbjerg i Varde til møde om ”Naturforvaltning i ådalene”.
Fem oplægsholdere giver deres bud på emnet under overskrifterne: 

  • Varde Å og Ho Bugt efter Operation Engsnarre
  • Det åbne Land som dobbelt ressource
  • Imod en rig og vild natur – græssende dyr som værktøj
  • Vandløbsrestaurering og fiskene i Vadehavsåerne.

Alle er velkomne til at deltage i temamødet; du kan finde et detaljeret program og invitation her.

Mødet bliver til et temahæfte

Efter temamødet vil oplæggene blive redigeret og udgivet som temahæfte, så også interesserede, der ikke har mulighed for at deltage, kan få glæde af den store viden, oplægsholderne deler ud af på kanten af nationalparken.
Selve temamødet er kl. 17-20, men der er ankomst og kaffe fra kl. 16.45. Midtvejs i programmet er der pause, hvor der bydes på et let traktement.
Det er gratis at deltage i temamødet, og alle er som nævnt velkomne. Interesserede kan melde sig til mødet ved henvendelse til Nationalpark Vadehavet på Obfuscated Email senest 21. oktober.

Fakta

Temamødet er det 12. i rækken om Vadehavets natur og kulturhistorie, som arrangeres af Vadehavets Formidlerforum for Nationalpark Vadehavet og har til formål at opbygge netværk og samarbejde mellem forvaltning, formidling, forskning og lokalbefolkning. Temamøderne skal bidrage til at udbrede kendskabet til nationalparkens natur og kulturhistorie på alle niveauer og herigennem blive et aktiv for egnen.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø