Grundig uddannelse til verdensarvspartnere

03-10-2019

Nationalpark Vadehavet tager nu hul på et seksårigt kursusforløb for kommende verdensarvspartnere. Formålet er at give partnerne en grundig indsigt i Verdensarv Vadehavet, som de kan være med til at formidle videre til deres gæster/kunder m.v.

Deltagelse i et omfattende kursusforløb er en forudsætning for at blive en af Nationalpark Vadehavets verdensarvspartnere.


Nationalpark Vadehavets partnerprogram er opdelt i fem kategorier: nationalparkpartner, produktpartner, uddannelsespartner, nationalparkambassadør og verdensarvspartner. Sidstnævnte kategori er for de partnere, der aktivt ønsker at indgå i et gensidigt forpligtende partnerskab for at bevare Verdensarv Vadehavet for fremtiden og som et verdensklasse-brand. Det skal bl.a. ske ved at arbejde for bæredygtige produkter, sæsonudvikling og et højt informationsniveau.
Især sidstnævnte høje informationsniveau kommer i fokus i forbindelse med, at nationalparken nu tager hul på et seksårigt kursusforløb for verdensarvspartnere.

Kursusforløbet består af to hele kursusdage hvert år i årene 2019-2024, som svarer til perioden for den nuværende nationalparkplan, og hver enkelt partner (virksomhed, institution, forening) skal deltage med alle relevante medarbejdere. Dette skal sikre, at alle, der har at gøre med formidling af verdensarven over for kunder/gæster/besøgende, besidder en grundig og detaljeret viden om og indsigt i Vadehavet som verdensarv og alle relevante aspekter i den forbindelse.

De kommende verdensarvspartnere er blevet bedt om selv at definere, hvem (hvilke medarbejdergrupper), de finder relevante, men deres indstilling har efterfølgende skullet godkendes af nationalparkens partnerudvalg.

Åben for alle
Koordineringsgruppen for Vadehavets Formidlerforum (VFF) har besluttet, at medlemmerne af VFF alle skal være verdensarvspartnere, men kategorien er ikke forbeholdt VFF’erne. Den er også åben for ’almindelige’ nationalparkpartnere, der ønsker at være med til at bevare og udbrede kendskabet til verdensarven – og som derved ønsker at kunne kalde sig verdensarvspartner.
Meningen med det seksårige kursusforløb er at give de kommende verdensarvspartnerne en generel indsigt i, hvad UNESCO-verdensarv er, men i særdeleshed en detaljeret viden om de kriterier, som Vadehavet er udpeget på, og en lang række faglige emner med relation til Verdensarv Vadehavet.

Emnerne for de to kursusdage i 2019 bliver således (på førstedagen) de ti UNESCO-verdensarvskriterier med særligt fokus på kriterie 8, 9 og 10, som er de tre kriterier, Vadehavet er udpeget på, og (på andendagen) naturtyperne klit og strandeng, hvor der vil være fokus på botanikken i de kystnære naturtyper.

Gratis for deltagerne

Det seksårige kursusforløb er i øvrigt gratis for de deltagende, kommende verdensarvspartnere.
2019-kursusdagene afvikles på Den Gamle Skole Ho Bugt i Ho torsdag 31. oktober og fredag 1. november. Disse to datoer er torsdag og fredag i uge 44, og for at gøre det nemt at huske er det besluttet, at også de fem efterfølgende kursusforløb i årene 2020-2024 holdes torsdag-fredag i uge 44.

Alle medarbejdere i Nationalpark Vadehavets sekretariat deltager også i verdensarvskurserne.


Fakta - partnerudvalget
Nationalpark Vadehavets partnerudvalg er sammensat, således at hovedgrupper blandt de cirka 200 nationalparkpartnere er repræsenteret. Partnerudvalgets medlemmer er p.t.: Turisterhvervet: Colin Seymour, Varde; formidlerkredsen: Klaus Melbye, Ribe; landbruget: Henriette Guld, Skærbæk; overnatnings- og restaurationsbranchen: Claus Pedersen, Ribe; nationalparkbestyrelsen: Birgitte Looff Schmidt, Fanø, og Hanne Voetmann, Nr. Nebel; nationalparkrådet: Johanne Ludvigsen, Brøns; nationalparksekretariatet: Jens L. Hansen.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø