Internationale naturkunstnere skildrer Vadehavets natur og kultur

27-09-2019

10 internationale og anerkendte naturkunstnere kommer til Tøndermarsken i begyndelsen af oktober. Kunstnerne skal fortolke naturen og landskabet i denne særegne del af nationalparken. Lokalbefolkningen og andre interesserede får også mulighed for at møde kunstnerne og se dem arbejde.

Akvarel: Marco Brodde

Efter flere års forberedelse kommer ti af Europas mest anerkendte naturkunstnere i begyndelsen af oktober til Vadehavet. Her skal de skildre områdets særlige natur, landskab og kulturhistorie.

Fra den 4. til den 11. oktober arbejder kunstnerne fra den britisk funderede sammenslutning ”Society of Wildlife Artists” (SWLA) i området omkring Tøndermarsken, hvor de skal arbejde under åben himmel med at fastholde og fortolke fuglelivet og det helt unikke marsklandskab med dets historiske gårde og bymiljøer.

Projektet realiseres i et samarbejde med Nationalpark Vadehavet ud fra en fælles vision om at lade kunsten udbrede historien om Vadehavet for et internationalt publikum. Børn, unge og den lokale befolkning inviteres i ugens løb til at følge den kreative proces. Kunstnerne arrangerer bl.a. workshops for områdets skoleklasser, der selv skal prøve kræfter med at skildre fugleflokkene i børnenes hjemlige landskaber, der både er udpeget som nationalpark og UNESCO Verdensarv, og som kræver beskyttelse og opmærksomhed – også fra kommende generationer.

Kunstnerne arbejder i spændingsfeltet mellem kunst, videnskab og naturiagttagelser og har deltaget i projekter i bl.a. Indien, Ecuador og Tyrkiet. SWLA´s arbejde inddrager i høj grad mennesket og dets brug af landskaberne, og netop Tøndermarsken er et unikt eksempel på, hvordan menneske og naturkræfter sammen former et terræn over århundreder.

Ud over undervisningsaktiviteterne for lokale skoler kan offentligheden i ugens løb møde kunstnerne ved to arrangementer:

Artist Walk

Søndag 6. oktober kl. 10.00 – 13.00.

Alle kunstnerne arbejder i tre timer søndag langs det fremskudte dige ved Vidå-slusen. Her kan man møde dem til en uformel snak, kigge dem over skulderen og opleve, hvordan de arbejder med skitser eller mere gennembearbejdede værker unde åben himmel. Som ved et ”åbent hus” kan man gæste arrangementet, hvornår man lyster i det annoncerede tidsrum. Ved Vidå-slusen gives en introduktion til besøgende.

Artist Talk & Drop In Grafik Work Shop

Onsdag 9. oktober kl. 19.00 – 21.30

Kunstnerne byder velkommen på Højer Designefterskole, hvor de vil fremvise skitser, værker og ideer fra ugens første dage samt præsentere SWLA´s arbejde i England og internationalt. Den britiske forfatter og journalist Colin Williams, der er tilknyttet projektet i Vadehavet, vil interviewe tre af kunstnerne om Kunst & Natur. Aftenens gæster vil få chancen for selv at lave et lille stykke håndtrykt grafik med bramgæs i et ”Drop In værksted” opsat til lejligheden.

 

Kunstnere kommer igen til foråret

Projektet omfatter i øvrigt hele to besøg af SWLA-kunstnere, der til foråret igen besøger Vadehavet, denne gang den nordlige del og bl.a. Fanø. Projektet kulminerer efterfølgende med udstillinger flere steder i vadehavsregionen, men også andre steder i landet.

I forbindelse med projektet udgives et ambitiøs bogværk på både dansk og engelsk, som forfattes bl.a. af den britiske forfatter Colin Williams, der har arbejdet for BBC og The Guardian, og er anerkendt for flere bøger om forholdet mellem menneske og natur.

Allerede umiddelbart efter kunsternes første besøg vises de første arbejder i London på SWLA´s årlige udstilling ”The Natural Eye” i hjertet af den britiske hovedstad. En udstilling, der siden 1960´erne har været toneangivende i wildlife art-genren og tiltrækker tusinder af gæster.

Projektet er støttet økonomisk af Toosbuys Fond, Tøndermarsk Initiativet, Region Syddanmark og 15. Juni Fonden.

Læs mere om kunstnerne og se billeder af deres værker på SWLA's hjemmeside.