Du kan gøre en forskel

30-03-2020

Kunne du tænke dig at være med til at forbedre naturen i Nationalpark Vadehavet og udvikle området?

Foto: John Frikke Preben H Jensen i Alslev Marsk
Preben Helth Jensen i Alslev Marsk, foto: John Frikke

Det kan du gøre ved at melde dig ind i den græsningsforening, som er etableret i tæt samarbejde med Nationalpark Vadehavet,

Græsningsforeningen ønsker at imødekomme en række af målsætningerne i nationalparkplanen om bl.a. forbedring af naturen i både naturlige og kulturbetingede naturtyper. Det gør de ved at fastholde marsken som et karakteristisk kulturlandskab, samt at udvikle mulighederne for et erhvervsliv, som er baseret på produktion og omsætning af lokale fødevarer.

Foreningen er endvidere med til at sikre at medlemmernes forpligtelser i henhold til fredninger, Natura 2000-bestemmelser, MVJ-aftaler og andre tilskudsordninger opfyldes på de arealer, som foreningen råder over.

Formålet med Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet er derfor:

  • at gøre driften af arealer mere rationel og enkel
  • at administrere tilskudsordninger og aftaler vedrørende græsningsarealer og græsningsdyr
  • at etablere fælles indkøb til drift af medlemmernes arealer
  • at foreningen forestår den daglige planlægning og drift af de forpagtede arealer, samt
  • at udvikle gode lokale produkter og fremme forholdene for afsætningen af dem.

Alle med interesse for græsning i Nationalpark Vadehavet kan blive medlemmer af Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet.

Foreningen tilbyder to typer medlemskaber:

Er du husdyrholder, lodsejer eller forpagter af arealer og kan stille disse til rådighed for foreningen? Så er A-medlemskabet måske noget for dig?

Det koster 200 kr. at være A-medlem.

B-medlemskab

B-medlemskabet er for dig der ønsker at investere i husdyr eller arealer, som indgår i græsningsforeningens projekter, eller på anden måde har interesse for foreningens virke.

Det koster 100 kr. at være B-medlem.

Ønsker du at vide mere, kan du kontakte John Frikke eller Græsningsforeningen

John Frikke, projektkonsulent

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø