Nationalparken medvirker på Klimafolkemødet – hvorfor nu det?

31-08-2020

Sammen UNESCO's nationale kommission her i Danmark ønsker Nationalpark Vadehavet at få gang i debatten om bæredygtig turisme i hele landet.

Torsdag, fredag, lørdag (3.-5. september) sættes klimaet helt i top på dagsordenen, når der holdes klimafolkemøde i Middelfart. Nationalpark Vadehavet medvirker på Klimafolkemødet i et tæt samarbejde med Den danske UNESCO-nationalkommission.

Men hvorfor nu det? Hvilken rolle ønsker nationalparken at spille i forhold til klimadebatten?

”Vi vil meget gerne være med til at sætte gang i en debat om, hvordan vi kan gøre turismen mere bæredygtig. Sammen med SDU og Friluftsrådet holder vi således en konference den 11.11. i Esbjerg, hvor temaet er, om der er ”Grænser for vækst?” i turismen, og hvordan vi kan planlægge vores turisme bedre for økonomi, natur, klima og lokalbefolkningen. Deltagelsen i Klimafolkemødet skal ses i sammenhæng hermed”, forklarer Peter Saabye Simonsen, der er sekretariatsleder for Nationalpark Vadehavet.

I Middelfart holder formand for Nationalpark Vadehavet, professor i turisme, Janne Liburd og generalsekretær for UNESCO’s danske nationalkommission Anna Enemark et fælles oplæg til debat torsdag 3.9. på Klimafolkemødets erhvervsscene.

Her tager de udgangspunkt i, at turismen påvirker natur, klima, lokale kulturer og hverdagsliv. Covid-19 har imidlertid sendt turistbranchen til tælling, og den har samtidig åbnet manges øjne for, at man godt kan holde ferie på måder, hvor man belaster klimaet og miljøet langt mindre. Derfor er det nu, vi skal gentænke, hvordan vi vil have turisme i Danmark. Kan vi gøre det mere bæredygtigt og med større omtanke, end tilfældet er i dag? Og hvordan kan vi udnytte den opmærksomhed og de penge, som turismen genererer til at gavne arbejdet med at passe på vores natur og kulturarv?

Spørgsmålene er særdeles relevante for UNESCO verdensarvssteder, herunder Vadehavet, som tiltrækker besøgende fra hele verden og samtidig skal bevare de universelle værdier for eftertidens generationer.

Det er Ikke kun det corona-begrænsede antal deltagere i Middelfart, som får lejlighed til at lytte til og diskutere med Janne Liburd og Anna Enemark: Seminaret bliver nemlig også tilgængeligt online som webinar.

Se mere på Klimafolkemødets hjemmeside

Peter Saabye Simonsen

Title: Sekretariatsleder
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 26