Unge europæere holder workcamp på Mandø

11-08-2020

I to uger skal de unge bl.a. arbejde med naturprojekter. Der er også planlagt udflugter og fællesspisning med Mandøboerne.

Mandø danner i to uger rammen om en workcamp for ni unge fra fire europæiske lande. De skal bl.a. indgå i projekter sammen med de lokale beboere på vadehavsøen. Foto: John Frikke

Mandø får i de kommende to uger øget sit befolkningstal med hele 29 procent. De 38 faste beboere på den lille vadehavsø får 17.-31. august selskab af en gruppe på ni unge mennesker plus to gruppeledere, som udgør deltagerne i en såkaldt workcamp. De ni unge er i alderen 18-27 år og kommer fra Tyskland, Frankrig, Italien og Tjekkiet, mens de to gruppeledere er danske.

Workcampen arrangeres af Mellemfolkeligt Samvirke (MS), mens Mandø Lokalråd, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet i fællesskab har påtaget sig at være workcamp-værter. Formålet med MS’ workcamps er at skabe internationale fællesskaber og multikulturelle oplevelser for unge mennesker fra hele verden, hvor de får muligheden for at være en del af et lokalsamfund, og hvor de samarbejder med beboerne om lokale projekter.

På Mandø har lokalrådet i samarbejde med kommunen og nationalparken planlagt de forskellige projekter, som de ni unge skal tage del i. Det er primært naturprojekter, såsom nedskæring af træer, buskrydning og indsamling af skrald på diger og strand samt generelt oprydningsarbejde på øen. Hvis tiden tillader det, vil de ligeledes deltage i skiltning af ruter og stier på øen.

Det er lige så væsentligt for opholdet, at deltagerne bliver en del af livet på øen og socialiserer sig med de lokale, og der vil derfor være sociale aktiviteter i form af en guidet tur til Ribe, en guidet tur på Vadehavscentret, en sælsafaritur til Koresand og en fællesspisning med Mandø-boerne.

Fokus på bæredygtig turisme

Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet ønsker, i samarbejde med Mandøboerne, at være workcamp-værter for bl.a. at skabe fokus på bæredygtig turismeudvikling. Workcampen afsluttes derfor med en ’co-creation workshop’, hvor deltagernes bevæggrunde for at være frivillige og deres oplevelser som frivillige på Mandø afdækkes. Målet er få vurderet muligheder og potentiale for yderligere frivillighedsprojekter og camps og egentlig volunteer-tourism i Nationalpark Vadehavet.

Volonteer-tourism er hurtigt voksende i hele verden, hvor flere og flere søger mening med tingene og relationer til andre og gerne vil hjælpe børn, ældre, folk med handicap, udsatte dyr, truet natur, kulturhistoriske monumenter, som forfalder m.v., når de holder ferie. I Danmark har vi ikke taget denne nye tendens til os endnu, selvom den kan indebære, at unge fra hele verden kan komme og opleve vores velfærdssamfund, særlige natur, kultur, lokalsamfund mv., og derved kan blive de bedste ambassadører for Danmark og for vadehavsområdet rundt om i verden. 

Bettina Munch

Title: Event- og udviklingskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 24