Nationalparken støtter projekter og lokale initiativer

17-01-2020

Beboere, organisationer, lokale grupper m.v. i vadehavsområdet kan få støtte på op til 10.000 kroner. Ansøgningsfristen er 15. marts.

Sneum Sluse set fra luften Nationalpark Vadehavet
I fjor var Sneum-Tjæreborg Lokalråd blandt modtagerne af støtte - 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Sneum Sluse-projektet, hvor lokalrådet sammen med Darum Lokalråd vil anlægge friluftsfaciliteter ved Sneum Sluse, bl.a. en havkajakrampe. Darum Lokalråd fik desuden 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Cykelrute – Darum Marskgårde, der forbinder Darum med Vestkystruten. Foto: John Frikke

Der er særligt fokus på naturen og friluftslivet, når Nationalpark Vadehavet igen i 2020 har afsat midler til at støtte projekter og arrangementer, som beboere, organisationer, lokale grupper m.v. i vadehavsområdet ønsker at gennemføre.

Støttemidlerne afsættes i én pulje i foråret. Ansøgningsfristen er den 15. marts. Der kan forventes svar på ansøgninger ultimo april 2020.  

I tilskudspuljen er der afsat i alt 75.000 kr., og der kan gives et tilskud på max. 10.000 kr. til fire typer af formål:

  • Et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken.
  • Udvikling af ny event, som skal foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken, og emnet skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen.
  • Forbedring af mulighederne for friluftsliv i form af anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet.
  • Mindre naturgenopretningsprojekter i nationalparken.

Man kan læse meget mere om tilskudspuljerne, kriterierne og hvordan man søger på www.nationalparkvadehavet.dk, hvor man også finder det obligatoriske ansøgningsskema og en vejledning.

Som evt. inspiration kan man på hjemmesiden se, hvilke projekter som i fjor modtog støttemidler fra Nationalpark Vadehavet. En artikel herom kan tilgås via dette link:

For yderligere oplysninger er interesserede også meget velkomne til at kontakte økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøll - hendes kontaktinfo. finder du til højre på siden.

Marianne Thorlund Tølbøll

Title: Økonomikonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 81