Turisternes tilfredshed med nationalpark, verdensarv og turismeudbud

26-03-2020

En analysegennemført blandt 1805 turister på Fanø, Rømø, Mandø, Ribe, Ho/Skallingen og i Tøndermarsken giver anvisninger til, hvordan Nationalpark Vadehavet kan forbedre formidling og information om naturen, nationalparken og verdensarven.

Guidede ture ud på vadefladerne er populære blandt turisterne i vadehavsområdet. En analyse viser, at turisterne generelt er meget tilfredse med atmosfæren og naturen, men de ønsker derimod en bedre skiltning og information om aktiviteter i naturen. Foto: Red Star

 

Nationalpark Vadehavet har netop fået en analyse i hænderne, der blev gennemført i sommeren 2019 blandt 1805 turister på Fanø, Rømø, Mandø, Ribe, Ho/Skallingen og Tøndermarsken. Analysen har en række interessante informationer om turisternes tilfredshed med turismeinformation, skiltning, service, shopping, vejret, naturen og en række andre forhold i området.

Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen oplyser, at Nationalpark Vadehavet og dens mange partnere skal bruge analysernes viden og data som en baseline og udgangspunkt for nationalparkens store projekt, der skal forbedre formidlingen i landskabet. Projektet, der gennemføres i samarbejde med flere partnere, bliver støttet med knap 15 millioner af Nordea-fonden.

Analyserne viser, at der er plads til forbedring af formidling og informationsgivning i hele nationalparkens område hos turismevirksomheder, naturcentre, museer m.v.

”Men interessant er også, at analysen viser, at der er forskel på turisternes tilfredshed med og motiver for at vælge f.eks. Fanø som feriedestination i forhold til f.eks. Mandø. Nationalparken og Verdensarven betyder mere for turisternes valg af feriedestination på Mandø end på Fanø. Den viden skal vi bruge aktivt i vores videre arbejde og vi måler igen om 3-4 år og ser om vi har gjort en forskel, siger Peter Saabye Simonsen.”

Undersøgelsen viser en gennemsnitlig høj tilfredshed og anbefalingsvillighed. Ferie er noget positivt, og folk er ofte positive i interviewsituationen. Derfor skal nuancerne i tilfredsheden også læses rigtigt.

Især tyske og danske turister er tilfredse og kommer ofte igen. Omvendt er førstegangsbesøgende og turister fra andre lande mindre tilfredse.

”Det skal vi have set på mere i dybden, hvorfor det er sådan, og hvad vi kan gøre bedre for at øge tilfredsheden,” fastslår Peter Saabye Simonsen.

Det er især atmosfæren og naturen, som turisterne er mest tilfredse med. Og mere specifikt er befolkningens venlighed, børnevenlighed og at der generelt er pænt og rent årsager til tilfredshed. På den modsatte side trækker prisniveauet i forhold til kvaliteten ned, og det samme gør antallet af butikker og shoppingmuligheder, manglen på offentlige toiletter og udvalget af restauranter og spisemuligheder. Den del vil Nationalpark Vadehavet ikke tage fat i, men overlade til turismeerhverv, kommuner og turismeorganisationer.

Til gengæld er det store dele af turisterne, der siger ’Ved ikke’ til skiltningsforhold og information om aktiviteter i naturen. De er altså hverken utilfredse eller tilfredse. De ved ikke noget om forholdene eller er ligeglade. Uanset hvad er det voldsomt, at f.eks. 73% af Rømøs turister har sagt ’Ved ikke’ til skiltning af Verdensarv Vadehavet, når tallet er 29% ved Ho/Skallingen. Det og et par andre resultater tilsiger, at der ligger en opgave forude for Nationalpark Vadehavet, kommunerne og alle partnerne i området.

Analysen er gennemført af Wilke for 30 steder rundt om i landet, heraf 6 ved Vadehavet.

Du kan læse analysen her.

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø