Nationalpark Vadehavet giver støtte til fejring

25-03-2020

Nationalpark Vadehavet giver støtte til arrangementer i anledning af Nationalpark Vadehavets 10 års fejring

Foto: Wasabi Film

Nationalpark Vadehavet ønsker at fejre 10 års dagen med så mange som muligt og i alle fire Vadehavskommuner. Derfor ønsker vi at give støtte til ikke-kommercielle arrangementer, som afholdes i anledning af Nationalpark Vadehavets 10 års fejring. 

Har du eller dit lokalsamfund lyst til at afholde et arrangement eller lave en fejringsrelateret aktivitet? Så er de eneste krav, at arrangementet skal have relation til Nationalpark Vadehavets 10 års dag, og at det, som udgangspunkt, afholdes i uge 42. Der er i alt afsat kr. 25.000 for hver af Vadehavskommunerne, i alt kr. 100.000, som uddeles efter vurdering af ansøgningerne. 

Kun fantasien sætter grænsen for, hvad du kan søge støtte til og vi glæder os til at modtage mange, spændende ansøgninger inden længe.

Ansøgningsfristen er 01. juni 2020.

VIGTIGT: Du skal bruge ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal være udfyldt korrekt for at komme i betragtning. Læs derfor vejledningen omhyggeligt og sørg for at udfylde alle punkter i ansøgningsskemaet. Ufuldstændige ansøgninger returneres uden at blive behandlet. Ansøgninger, der er indsendt efter ansøgningsfristens udløb, returneres ligeledes. 

Fristen for ansøgning er udvidet til d. 31. juli 2020, og man kan forvente svar på sin ansøgning senest d. 14. august.