Turisme-debat på et højt niveau

12-11-2020

Omkring 100 fagfolk og aktører deltog i webinar, som har sat gang i den vigtige debat om, hvordan vi kan få en mere bæredygtig turismeudvikling.

Turisterne valfarter i stigende grad ud i naturen. Det sætter fokus på, hvordan vi sikrer, at man både kan få store oplevelser derude, samtidig med at vi passer på naturen. Foto: Wasabi Film

Omkring 100 fagfolk, aktører og andre interessenter inden for turisme blev onsdag 11. november bragt sammen for at blive klogere på og diskutere bæredygtig turismeudvikling. ’Er der grænser for turismen?’, var det overordnede spørgsmål, som blev taget under behandling på et webinar, som Nationalpark Vadehavet havde arrangereret sammen med Friluftsrådet og Syddansk Universitet.

Danske og internationale forskere og eksperter inden for turismeudvikling kom med en række inspirerende oplæg, og ind imellem oplæggene fik deltagerne mulighed for at diskutere videre i mindre grupper. Det hele foregik virtuelt og debatten blev styret yderst kompetent af journalist Mette Waldsted Vestergaard, der også er kendt som ordstyrer på Naturmødet.

Webinaret var arrangeret i anledning af, at Nationalpark Vadehavets i år har rundet de 10 år, og formålet er at få sat gang i en bred debat om bæredygtig turismeudvikling. Eller med andre ord, hvordan man kan forene behovet for at beskytte naturen og den hastigt voksende interesse for at komme ud at opleve den.

Alle input fra de gode og spændende diskussioner bliver nu samlet og kondenseret i en rapport, der skal danne grundlag for at arbejde videre med at gøre turismeudviklingen mere bæredygtig. For Nationalpark Vadehavets vedkommende vil det især ske i et samspil med de cirka 220 aktører, som er med i vores partnerprogram.

Men selv om webinaret så at sige var tænkt som et startskud til dette arbejde, så gav det også udbytte til deltagerne i sig selv. Som en af deltagerne, Anders Johansen, projektleder/forretningsudvikler i VisitLillebælt, efterfølgende sagde:

”Det var fedt at få løftet diskussionen om bæredygtig turisme op på et højere fagligt niveau. Det er der behov for. Tak for det!”

Oplæg

Her følger en oversigt med overskrifter på de tre sessioner på webinaret, samt titler på oplæggene og hvem, der holdt dem:

ER DER GRÆNSER FOR TURISME?

Hvad er bæredygtig turismeudvikling? v/ Janne Liburd, professor ved Institut for Design og Kommunikation, SDU

Sustainable Tourism v/ Carol Ritchie, executive director, Europarc Federation

GÆSTESTYRING

Gæstestyring i Naturpark Amager v/ Jes Aagaard, Naturstyrelsen Region Hovedstaden

NATURUDVIKLING OG TURISMEUDVIKLING

Turismeudviklingsperspektiv på bæredygtig naturudvikling v/ Marco Berenthz, partner i Norrøn

Naturudviklingsperspektiv på bæredygtig turismeudvikling v/ Katherine Richardson, professor, Københavns Universitet og formand i bestyrelsen for Aage V. Jensen Fonde

Debatemner

Efter hver session var der diskussioner i mindre grupper, hvor deltagerne skulle forholde sig til disse tre overordnede emner:

1. Hvordan arbejder I med bæredygtig turismeudvikling i din organisation/virksomhed?

2. Hvordan kan vi håndtere det stigende antal besøgende, og skal der gøres en særlig indsats i forhold til natur-uvante besøgende?

3. Hvordan kan man lokalt arbejde for bæredygtig turismeudvikling, som også aktivt inkluderer naturens tilstand?

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø