Stoltheden vokser

22-10-2020

Siden 2013 er andelen af borgere der er stolte af nationalparken vokset fra 8 til 27 %

Foto: Bent Schulz

En stor undersøgelse af danskerne og de lokale beboeres kendskab til Nationalpark Vadehavet viser, at 1% af danskerne ville stemme imod nationalparken, hvis der valg om den i morgen. Et resultat der varmer i ti-året for nationalparkens etablering, hvor vi kan se tilbage på hvordan det var i 2010. Tingene har virkelig forandret sig og folk har taget nationalparken til sig. Det varmer mindst lige så meget, at 27% af lokalbefolkningen i de fire Vadehavskommuner er stolte af nationalparken – det var 8% i 2013.

Er alle tal så lyserøde? Nej, der er også tal som viser, at nationalparken stadig har en opgave foran sig med at gøre sig kendt hos alle danskere og faktisk også hos en del af de lokale beboere. Det må vi så i gang med.

Undersøgelsen er gennemført af Epinion og du kan finde den via dette link.

Fakta
Rapporten er baseret på i alt 1.484 interviews med personer på 18 år eller derover. Alle interviews er gennemført i perioden fra 24. august til 21. september og er primært foretaget online via Epinions Danmarkspanel. Dette er suppleret med interviews foretaget via eksterne paneler, for at sikre et tilstrækkeligt antal interviews i områder, hvor det har været svært at indhente det ønskede antal interviews.

De 1484 interview er fordelt 611 fra de fire vadehavskommuner, 251 fra det øvrige Syddanmark og 622 fra det øvrige Danmark. Undersøgelsen er i høj grad en gentagelse af tilsvarende undersøgelser, som Nationalpark Vadehavet fik foretaget i 2013, 2014 og 2017.

Du finder tidligere kendskabsanalyser via dette link.

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø