Nationalpark Vadehavet uddeler 75.000 kr. til lokale projekter

07-04-2021

Der er mange i vadehavsområdet, som gerne vil bidrage til udviklingen af Nationalpark Vadehavet.

Foto: Ulrik Pedersen

Nationalparken har således modtaget hele 20 spændende ansøgninger om støtte til lokale projekter og arrangementer fra en pulje på i alt 75.000 kr., som nationalparkens bestyrelse har afsat til formålet.

Midlerne rækker til, at 11 ansøgere kan få tildelt et støttebeløb, og dermed må der desværre gives afslag til ni ansøgere.

"Selv om det naturligvis er ærgerligt ikke at kunne imødekomme ellers fine ansøgninger, så glæder vi os over at så mange ønsker at være med til at forbedre naturen og muligheden for at komme ud og opleve nationalparken", siger økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøll fra Nationalpark Vadehavet.

"Det er meget positivt, at mange lokale foreninger og aktører ønsker at bidrage til at gøre Vadehavet kendt og tilgængeligt for såvel lokale som besøgende udefra", tilføjer hun.

De 11 modtagere fordeler sig geografisk set fra hele vadehavsområdet, og der er således modtagere fra alle fire vadehavskommuner, Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde. Tilskudsmodtagerne er her anført med: ansøgernavn, projekttitel og støttebeløb i kroner:

 •         Havneby og Kirkeby Digelag, - Sti på Havneby og Kirkeby dige: 10.000
 •         Foreningen Martha af Sønderho - Sejlads i Vadehavet: 2000
 •         Tid i Naturen (Ribe) - Temadag om Vadehavslaksen: 10.000
 •         Ribe Netværket, lokale fra landforeningen Praktisk Økologi
          - Vilde haver, bier og blomster: 3000
 •         Støtteforeningen for Rømø Skovlegeplads - Træ er lyd: 5000
 •         Nordby Handelsstandsforening - Fanø og vores Vadehav året rundt: 5000
 •         MYRTHUE - Natur, kultur og læring (Esbjerg)
          - Inden vi lægger fra land: 10.000
 •         Ribe Roklub - Ribe Vesterå - mulighedernes å: 7000
 •         Ribe Træskibslaug - Toiletsystem til KAREN af Mandø: 10.000
 •         Fugleværnsfonden - Kratluskersti ved Stormengene på Rømø: 10.000
 •         Frivilligforeningen Træfpunkt Sædding - PartnerNetværk Nord: 3000

Nationalpark Vadehavet ser frem til at modtage ansøgninger igen i 2022.

Marianne Thorlund Tølbøll

Title: Økonomikonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø