Søg støtte til projekter og lokale initiativer

22-01-2021

Beboere, organisationer, lokale grupper m.v. kan få støtte på op til 10.000 kroner. Ansøgningsfristen er 15. marts.

I 2019 modtog Grundejerforeningen Kromose Syd på Rømø støtte til en trappe, der forbinder en sti i området med Vadehavet. Den fine trappe af egetræ blev etableret i 2020 af Kalle Balle Byg. Foto: Grundejerforeningen Kromose Syd

 Igen i 2021 har bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet afsat midler til at støtte projekter og arrangementer, som beboere, organisationer, lokale grupper m.v. i vadehavsområdet ønsker at gennemføre.

Der er afsat en tilskudspulje på i alt 75.000 kr., og fristen for at søge er den 15. marts. Der kan gives et tilskud på max. 10.000 kr. til fire typer af formål:

  • Et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken.
  • Udvikling af ny event, som skal foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken, og emnet skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen.
  • Forbedring af mulighederne for friluftsliv i form af anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet.
  • Mindre naturgenopretningsprojekter i nationalparken.

Man kan læse meget mere om tilskudspuljerne, kriterierne, tidligere støttede projekter, og hvordan man søger her. På denne side finder man også link til det obligatoriske ansøgningsskema og en vejledning.

For yderligere oplysninger er interesserede også meget velkomne til at kontakte økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøll - hendes kontaktinfo. finder du til højre på siden.

 

Marianne Thorlund Tølbøll

Title: Økonomikonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 81