Få Vadehavet ind i undervisningslokalet til de unge

10-06-2021

Undervisningsportalen Mit Vadehaver i fuld gang med at blive udvidet, så den også tilbyder undervisningsopgaver til ungdomsuddannelserne.

Foto: Myrthuegård

Opgaverne spænder over et bredt spektrum af vadehavs-emner – lige fra kiselalger, sæler, østers og tidevand til turisme og erhvervsøkonomi

Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal og har cirka 15 år på bagen. Portalen er skabt af en lang række dygtige formidlere og undervisere fra vadehavsområdet, og den bliver til stadighed udviklet. Pt. kan man finde cirka 200 opgaver målrettet børnehavebørn og folkeskole-årgangene.

Men nu er der sat fokus på målgruppen ’ungdomsuddannelser’, og formidlere og undervisere fra Vadehavets Formidlerforum er lige nu er i gang med at udvikle opgaver til disse aldersgrupper.  Opgaverne har til formål at opfordre lærere og elever på ungdomsuddannelser til at bruge Vadehavets kultur og natur som basis for egne forløb og opgaver. Der er opgaver inden for en række fag og opgaverne er ofte tværfaglige.

Se mere på MitVadehav

Vejledning til lærerne

Opgaverne er formuleret til eleverne. Dog forudsætter opgaverne at lærerne vejleder de unge mennesker.

Det er tanken, at der i arbejdet med opgaverne indgår et besøg på et af de mange besøgssteder, der samarbejder om MitVadehav, og/eller et besøg hos nogle af Nationalpark Vadehavets mange partnere. Her møder du engagerede formidlere og dedikerede partnere. Vær dog lige opmærksom på, at der kan være udgifter forbundet med at arrangere en tur med en naturvejleder.

Projektet er udviklet i samarbejde med flere af vadehavsområdets ungdomsuddannelsesinstitutioner. Opgaverne til ungdomsuddannelser kan med fordel tilrettelægges i samarbejde med formidlingsinstitutionerne ved Vadehavet.

Hvis du har en ide til et undervisningsforløb, som ikke er her, så send en mail til Obfuscated Email Nye forslag er velkomne

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er dansk natur i verdensklasse. Her findes et spektakulært dyreliv, og områdets betydning rækker langt ud over Danmarks grænser.

Vadehavets mange værdier er også udpeget til UNESCO verdensarv sammen med den tyske og hollandske del af Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet har et areal på 1459 km2. Nationalparken rummer lavvandede havområder, vadeflader, sandbanker, barriereøer, tidevandsrender, klitter, marskområder og strandenge. Den strækker sig over fire kommuner: Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde.

Vadehavets formidlerforum

Mit Vadehav er udviklet af Vadehavets Formidlerforum, som er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, museer og formidlingsinstitutioner i området samt Friluftsrådet.

Forummets formål er at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur. Det er ligeledes et mål for samarbejdet at tilknytte andre interessenter, der formidler Vadehavets natur og kultur, til samarbejdet.