Vadehavet er en klimahelt

19-03-2021

De marine verdensarvssteder - heriblandt Vadehavet - har stor betydning på globalt plan som bindere af kulstof.

Strandenge og saltmarsk i vadehavsområdet - her er det Skallingen - binder enorme mængde kulstof, og det har stor global betydning. Foto: Lars Gejl

En ny rapport fra FN-organisationen UNESCO dokumenterer, at verdens marine verdensarvssteder binder helt enorme mængder kulstof, såkaldt blue carbon. Blue carbon stammer fra plante- og dyrerester, der er havnet i havet.

Til sammen binder verdens 50 marine verdensarvssteder kulstof svarende til 10% af klodens emission af klimagasser i 2018. Hvis disse vigtige områder ødelægges eller påvirkes, betyder det omvendt, at der så frigives enorme mængder kulstof, der vil påvirke klodens klimaregnskab særdeles negativt. Rapporten understreger dermed de marine verdensarvssteders store betydning, og Vadehavet er altså en aktiv, naturlig klimahelt, der med sine ålegræsbælter og tidevandspåvirkede marskområder binder flere mio. tons kulstof.

Samlet omfatter de marine verdensarvs-økosystemer et område på 207 millioner hektar, og de repræsenterer 10% af alt beskyttet havområde globalt fra og med 2020.

De inkluderer Sundarbans mangrover (Indien og Bangladesh), som er en del af den største mangroveskov i verden; Everglades National Park (USA) og Shark Bay, Western Australia, med verdens største dokumenterede græsarealer; Great Barrier Reef (Australien) med det største havgræsøkosystem i verden; og Vadehavet (Danmark, Tyskland, Holland). 

Vadehavets marine og marskområder har potentiale til at binde yderligere kulstof og klimagasser bl.a. ved at omlægge til klima- og naturvenligt landbrug i marsken. Det arbejder Nationalpark Vadehavet på sammen med vadehavskommunerne, Region Syddanmark og andre gode partnere i vadehavsområdet.

Trusler mod Vadehavets marine områder, der vil frigive klimagasser, er bl.a. bundskrabende fiskeredskaber og maskinelt fiskeri efter muslinger og østers, som selvfølgelig skal undgås af hensyn til klimaet, og fordi muslinger er fødegrundlag for Vadehavets 10-12 mio. yngle- og trækfugle.

Hvis du ønsker at læse hele rapporten Custodians of the globe’s blue carbon assets (2021), kan den downloades via dette link.

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø