2022-budget er på 19 millioner

14-10-2021

Nationalparkens budget for 2022 er kommet på plads og vedtaget på bestyrelsens budgetmøde i uge 38.

Grænsevogterhuset i Siltoft
I august blev Grænsevogterhuset i Siltoft i Tøndermarsken indviet som velkomststed for Nationalpark Vadehavet. Velokomststedet er en del af projektet ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”, som er vores helt store satsning inden for friluftsliv. Projektet er med næsten otte millioner kroner alene i 2022 den største enkeltstående post på næste års budget. Foto: Martin Kunzendorf

 

Nationalpark Vadehavet har et samlet omsætningsbudget på næsten 19 mio. kroner. Heraf kommer de 9,5 millioner, altså halvdelen, fra staten via vores bevilling på finansloven, og nationalparken er selv ude og hente resten fra fonde og andre eksterne bidragsydere.

En stor del af midlerne, hele 24 procent, anvendes – selvfølgelig - direkte på naturen i Vadehavet. Der arbejdes i 2022 videre på initiativer i forhold til græsning, klæggrave og ynglefugle, og indsatsen mod prædatorer (uønskede rovdyr) fortsætter og udvides til at omfatte det nye LIFE-projektområde i Margrethe Kog Nord ved Højer. Også satsningen med den hegnsløse græsning, ’No Fence’-projektet på Fanø, fortsætter i 2022, og det samme gælder analyser omkring dyrkningsmetoder i Ribemarsken.

Der planlægges desuden nye initiativer inden for værdifuld og sårbar natur, vandløb og øvrig projektudvikling på det marine område. Dr inviteres bl.a. til udviklingsseminarer på naturdelen i foråret og det marine område til efteråret.

Kultur-aktiviteter

På kulturområdet giver 2022 afløb for længe planlagte, men corona-ramte aktiviteter, bl.a. den danske udstilling med Luca Bertis værker, der er en fotodokumentarisk fremstilling af vadehavsområdet og Tøndermarsken. Senere på året ventes projektet Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper at bidrage med en international kunstnerworkshop.

Nationalpark Vadehavet lancerede tilbage i 2019 projektsamarbejdet ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet” med Nordea-fonden, de fire vadehavskommuner og Naturstyrelsen Blåvandshuk. Projektet er vores helt store satsning inden for friluftsliv. I alt ca. 22. millioner på lidt mere end fire år bruges på faciliteter, skiltning, digitale platforme og meget mere, som skal guide og inspirere gæster af alle slags til at opleve, forstå og passe på nationalparken. Det er nationalparkens største enkeltstående post, og den andrager alene i 2022 næsten otte mio. kr.

Det er vigtigt at brede den store viden ud til såvel små som store, hvorfor undervisning, forskning og formidling varetages på mange planer. De yngste tilgodeses primært af undervisningsmaterialer, der i øjeblikket udvides til også at omfatte ungdomsuddannelserne. Der udgives det årlige Nationalpark Magasin, og vi er repræsenteret på Tønder Festivalen. Også den mobile udstilling og nationalparkskibet Vadehavet bringes i spil. Det koster naturligvis at holde materiellet både kørende og sejlende, således at man kan møde nationalparken så ofte som muligt.

Nært samarbejde med partnerne

Nationalpark Vadehavet støtter også op om det omgivende samfund og erhvervsliv og prioriterer samarbejdet med de næsten 250 partnere højt. Et fokus herunder er produkter, herunder fødevarer, med afsæt i nationalparken.

Vadehavet og i særdeleshed Verdensarv Vadehavet (UNESCO), er ikke alene et dansk anliggende, men noget vi deler med vore naboer mod syd, Tyskland og Holland, i et trilateralt og internationalt samarbejde. I 2022 fortsætter et stort EU-finansieret grænseoverskridende projekt ”Prowad Link II”, men disse midler rinder ud, når 2022 bliver til 2023. Sekretariatet arbejder på, at bringe nye vinker på det internationale samarbejde i spil og forhåbentlig kunne bidrage med nye eksterne midler, til det vigtige arbejde i Nationalpark Vadehavet.

Marianne Thorlund Tølbøll

Title: Økonomikonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø