Trygfonden donerer 24 redningsveste

15-09-2021

Ny type veste giver langt større bevægelsesfrihed til brugerne. Det nyder blandt andet de skoleelever, som nationalparkskibet er begyndt at sejle med, godt af.

skoleelever med nye redningsveste fra Trygfonden
9. klasses elever fra Vittenbergskolen i Ribe fik som de første glæde af de nye redningsveste, som Trygfonden har doneret. Foto: Jens L. Hansen

I løbet af 2021 er der kommet gang i brugen af nationalparkens eget skib, ’Vadehavet’, til undervisningsbrug.  Kort før sommerferien benyttede et hold geografi- og geologi-studerende fra Københavns Universitet skibet til at gennemføre et såkaldt metodisk kandidatkursus, og her i september stævnede cirka 125 elever fra 9. årgangene på Vittenbergskolen og Ansgarskolen i Ribe ud i Vadehavet i forbindelse med et fire uger langt fælles fagligt forløb i fagene biologi, geografi og fysik.

’Vadehavet’ bemandes og sejles af særdeles kompetente skibsfrivillige, som altid sørger for, at sikkerheden ombord er helt i top. Skibet har lige siden jomfrusejladsen i 2016 naturligvis været udstyret med såvel redningsflåde som redningsveste, men nu er disse blevet suppleret med 24 redningsveste af en ny type, som Trygfonden har været så venlig at donere.

Den nye type er fuldt ud lige så sikker. Men hvor de ’gamle’ veste er ret store og derfor begrænser børnenes bevægelsesfrihed under sejladsen, så fylder de nye redningsveste fra Trygfonden betydeligt mindre, så børnene mere frit kan bevæge sig rundt på skibet, og når de skal gå ombord og fra borde.

En naturlig del af sejladsen

Med de nye redningsveste til børnene er vi med til at sikre, at brug af vest bliver en naturlig del af det at sejle. Det skal være lige så naturligt for børnene at tage redningsvesten på, når de går ombord i en båd eller et skib, som det er at tage sikkerhedsselen på, når de sætter sig ind i en bil.

Brug af redningsvest er simpelthen en del af det vi kalder code og conduct, for dem, der vil sejle i Vadehavet.

De skibsfrivillige sørger i øvrigt for, at alle, der kommer på sejltur med ’Vadehavet’, bliver grundigt instrueret i sikkerhed ombord på skibet og i forbindelse med sejlads. Instruktionen er en fast del af sejladsen, og den foregår vel at mærke, inden skibet stævner ud på togt i Vadehavet.

Fra Nationalpark Vadehavets side skal der lyde et stort tak til Trygfonden for de 24 nye redningsveste.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø