Forsker foreslår hul i vadehavs-dæmninger

04-02-2022

Den fri bevægelighed er generelt i høj kurs – og nu må turen snart være kommet til fiskene i Vadehavet

Foto af Rømø-dæmningen: Knud E. Christensen

For mange fiskearter er det livsvigtigt, at de kan bevæge sig frit rundt, men den fri bevægelighed er i dag meget begrænset i Vadehavet pga. Rømødæmningen og Hindenburgdæmningen til den tyske ø Sild. Disse to dæmninger opdeler så at sige Vadehavet i tre dele, men ved at lave et hul i dem begge, vil man kunne gendanne en del af Vadehavets naturlige kontinuitet, mener seniorforsker Niels Jepsen fra DTU Aquas Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi.

Desuden vil et sådant projekt være til gavn for mange andre dyr end fisk, og hele økosystemet vil få bedre dynamik, hvis der er forbindelse inden for øerne, påpeger Niels Jepsen.

Hvis man gerne vil have uddybet seniorforskerens forslag, har man chancen, når Nationalpark Vadehavet 25. februar holder forskningsdag i Esbjerg. Her vil Niels Jepsen forsøge at give et overblik over, hvordan et sådant projekt kan udføres og hvilke konkrete fordele man kan forvente for de vandrende fisk.

Niels Jepsen er en af i alt 15 forskere m.v., som på forskningsdagen i populær form vil præsentere ny viden og resultater af deres forskning inden for en række af vidt forskellige emner og discipliner. Alle har dog relation til Vadehavet. På forskningsdagen vil man således også kunne høre om emner som: vadehavs-søfart i 1600-1700-tallet, trækfuglenes hotspots, eksperimenter med salttålende planter i landbruget, bæredygtig turismeudvikling, ’mystiske’ kvinder fra Fanø, om Vadehavets vej til at blive udpeget som verdensarv og meget mere.

Udviklingskonsulent Anne Husum Marboe fra Nationalpark Vadehavet er sekretær for forskningsudvalget, og hun fremhæver, at forskningsdagen giver mulighed for såvel vadehavsforskere som -interesserede kan mødes, lære nyt og udveksle synspunkter og ideer.

Praktisk: Alle interesserede er velkomne til forskningsdagen. Den holdes i ’Rundetårn’ på UCSYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø. fredag 25. februar kl. 9.30-15.20.
Nationalparken er vært ved kaffe/te og rundstykker ved ankomst, frokost samt eftermiddagskaffe/te. Det koster ikke noget at deltage, men man skal tilmelde sig senest 18. februar på mail til Obfuscated Email

Der er (med behørig afstand) plads til 175 deltagere i ’Rundetårn’, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet

Fakta: Nationalpark Vadehavets forskningsudvalg er et tværvidenskabeligt udvalg, der har til opgave at bistå Nationalpark Vadehavet med forskning i Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet. Udvalget afholder  årligt et seminar om vadehavsforskning, som sikrer, at forskningsresultaterne formidles til en bredere kreds.

Yderligere info: Udviklingskonsulent Anne Husum Marboe, tlf.: 2092 3523.

Program for forskningsdagen finder du her.

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø