Naturgave fra WWF er en fantastisk nyhed for sortternerne

07-02-2022

I anledning af kronprinsesse Marys 50 års fødselsdag har WWF Verdensnaturfonden givet "en særlig naturgave til danskerne". Med støtte fra tre danske fonde søsætter man fire projekter, som skal bevare og genoprette naturområder, der er levested for fredede og truede danske arter. Et af projekterne falder i Tøndermarsken i Nationalpark Vadehavet.

rugende sortterner på redeflåde
Sortterner har anlagt reder på kunstige redeflåder. En gave fra WWF Verdensnaturfonden betyder, at der nu kan gøres endnu mere for at hjælpe den stærkt truede art. Foto: Jesper Tofft

For mange af de tv-seere, der så med, da TV2 søndag aften 6. februar fejrede kronprinsesse Mary, var det formentlig første gang, de hørte om sortternen. Den kom i fokus, fordi WWF Verdensnaturfonden i anledning af kronprinsessens fødselsdag har valgt at give ”en helt særlig naturgave til danskerne”. Gaven blev præsenteret af Ghita Nørby og Sebastian Klein og består af fire naturprojekter. Et af dem går ud på at hjælpe bestanden af sortterner i Nationalpark Vadehavet.

Sortternen er en lille, elegant fugl i den danske natur – og en af de mest sjældne. Tidligere var den udbredt i hele Danmark, men i dag er den yderst truet. Tilbage er kun 50-80 par, som yngler på blot tre lokaliteter. Over halvdelen af yngleparrene og dermed den vigtigste bestand findes i sumpede områder i Tøndermarsken i den sydøstligste del af Nationalpark Vadehavet.

Derfor har vi også en helt særlig forpligtelse til at passe på sortternen, mener naturkonsulent John Frikke fra Nationalpark Vadehavet, og han glæder sig over gaven fra WWF:

”Gaven betyder, at vi kan gøre en målrettet indsats. Helt konkret vil det ske ved at udlægge små kunstige redeflåder i vandhuller og søer, hvorpå ternerne kan anlægge reder i større sikkerhed for oversvømmelser og rovdyr”, forklarer John Frikke.

Gode erfaringer

På forhånd god erfaring med, at redeflåder kan hjælpe sortternerne til øget ynglesucces. Siden 2015 har nationalparken i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Tønder Kommune og andre partnere drevet et sortterneprojekt, og i alle årene er der udlagt redeflåder.

”Vi kan konstatere, at et stigende antal vælger dem frem for de naturlige redepladser på åkander og andre vandplanter, og samtidig viser vore tællinger, at flåderne har medvirket til, at flere unger kommer på vingerne,” siger John Frikke.

2021 blev det mest succesrige år i projektets historie målt på antallet af flyvefærdige unger. Der blev talt cirka 50 ynglepar i projektområdet, langt de fleste ynglede på kunstige redeflåder, og til sammen fik de 61-65 unger på vingerne. (Se faktaboks).

Indsatsen kan intensiveres

Naturgaven fra WWF Verdensnaturfonden og QATO Fonden betyder, at indsatsen nu kan intensiveres. Både ved at øge antallet af redeflåder, men også ved at tage en anden type i brug. Der er gode erfaringer fra lignende projekter i Holland med denne type flåder, som potentielt beskytter bedre mod vejrforhold og rovdyr.

Der kommer dog ikke til at være flokkevis af sortterner lige med det samme. Sortternen får nemlig kun få unger, og der går flere år, inden de begynder at yngle.

”Det er et langt, sejt træk. Ungerne lever meget længe, men det tager flere år, inden ungerne vender tilbage for at yngle, så der går også lang tid, inden man kan se resultaterne. Til gengæld er de meget stedtro og vender altid tilbage til der, hvor de selv er ruget ud, siger John Frikke.

 

Fakta

Resultater i sorterne-projektet i Nationalpark Vadehavet

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ynglepar

50        

28

35-40

32-33

43

44-46

48-51

Antal flyvefærdige unger

25

28

21-28

16-19

41-44

43-46

61-65