Nyt center for forskning i Vadehavet

10-06-2022

Aarhus Universitet ønsker at stimulere til samarbejde mellem forskellige universiteter og institutioner både herhjemme og i de to andre vadehavslande, Tyskland og Holland.

Formålet med Center for Vadehavsforskning er, at det skal bidrage med viden, der kan understøtte en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne i Vadehavet. Foto: Ulrik Pedersen

Et nyt center med fokus på forskning i Vadehavet er netop blevet lanceret. Aarhus Universitet står bag centret, hvis formål er at stimulere til samarbejde mellem danske, tyske og hollandske universiteter og institutioner.

’Center for Vadehavsforskning’, som det hedder, har base på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og det har tilknyttet en lang række forskere og rådgivere med både samfunds- og naturvidenskabelig baggrund.

Bæredygtig forvaltning

Visionen for Center for Vadehavsforskning er, at det skal bidrage med viden, der kan understøtte en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne i det globalt vigtige vådområde, som Vadehavet er. Centret vil deltage i lokale og regionale initiativer samt i internationale forsknings- og overvågningsaktiviteter, der kan understøtte kommende vidensbehov. Dermed kan centret bidrage til samfundets ønske om at sikre den biologiske mangfoldighed i vadehavsområdet.

Formål

Center for Vadehavsforskning har formuleret sine formål. Man vil:

 • forbedre vores forståelse af den historiske, nuværende og fremtidige udvikling i den biologiske mangfoldighed i regionen og de faktorer, der påvirker den.
 • bidrage til at skabe forbindelse mellem forskere, borgere, organisationer, virksomheder og myndigheder bl.a. i arbejdet på at afklare de processer, der former Vadehavet og har betydning for udbredelsen og forekomsten af områdets karakteristiske organismer.
 • udvikle og vurdere effektiviteten af beskyttelsestiltag og tidligere forvaltningsinitiativer for at sikre den biologiske mangfoldighed i regionen.
 • udvikle vores evne til at levere rådgivning om vidensbaseret forvaltning af Vadehavets natur og naturressourcer nu og i fremtiden.
 • forstå, hvordan man kan minimere konflikter mellem benyttelse og beskyttelse af Vadehavet.
 • formidle resultaterne af vores forskning og overvågning samt erfaringer gennem foredrag, populærfaglige og videnskabelige artikler rettet mod brugere, forvaltere og det internationale forskningsmiljø.

Forskerne

Følgende forskere er tilknyttet Center for Vadehavsforskning:

 • Anders Galatius, seniorforsker
 • Ane Kirstine Brunbjerg, tenure track forsker
 • Anne Winding, professor
 • Anthony David Fox, professor
 • Cathrine S. Detlefsen, akademisk medarbejder
 • Christian Lønborg, seniorforsker
 • Christian Sonne, professor
 • Emilie Stepien, PhD studerende
 • Hans Peter Hansen, seniorforsker
 • Hans Jakobsen, seniorforsker
 • Janus Larsen, specialkonsulent
 • Jesper Erenskjold Moeslund, forsker
 • Jesper Madsen, professor
 • Jonas Teilmann, professor
 • Karsten Laursen, seniorforsker emeritus
 • Kurt Thomas Jensen, lektor
 • Kevin Kuhlmann Clausen, seniorforsker
 • Louise Feld, specialkonsulent
 • Marie Maar, professor MSO
 • Nikolaj Reducha Andersen, specialkonsulent
 • Ole Roland Therkildsen, seniorrådgiver
 • Per Andersen, specialkonsulent
 • Peter A.U. Stæhr, professor
 • Rune Dietz, professor
 • Signe Sveegaard, seniorrådgiver
 • Thomas Bregnballe, seniorforsker
 • Vibe Schourup-Kristensen, postdoc

 

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20