Fred til strandens ynglefugle giver pote

19-05-2022

Indhegninger på strandene har vist sig at forøge antallet af ynglepar og unger fra nogle af de mest sårbare arter

Frivillige sætter hegn ved Blåvand strand. Foto: John Frikke

Med årene har det vist sig, at en del af ynglefuglene på strandene i Nationalpark Vadehavet i stigende grad søger hen til de få og små steder, hvor der i kraft af ’Kystfugleprojektet’ skabes fred og ingen fare til at lægge æg og opfostre unger.

Det er især tydeligt på Fanø Nordspids, hvor nationalparken i samarbejde med Fanø Kommune, Fanø Natur og den lokale ’fuglekonge’, Kim Fischer, i en årrække har udviklet arbejdet med at lave ’udhegninger’ til ynglende præstekraver, klyder, strandskader og terner. Her har det nemlig vist sig, at vi ved at hegne det samme sted år efter år og ved at udvikle hegnet fra en simpel markering til et strømførende, ræve- og hundesikkert hegn, tydeligvis har forøget antallet af ynglende par og deres ynglesucces betydeligt.

Denne markante effekt af de små, hegnede ’frimærker’ i det store kystlandskab har betydet, at der igen i 2022 er etableret rævesikre hegn på Lakolk Strand på Rømø, på Fanø Sydstrand og på Fanø Nordspids, men nu også på Blåvand Strand, hvor en koloni af dværgterner hvert år forsøger at yngle på den travle sommerstrand.

Dette arbejde til fordel for de truede kystfugle sker gennem en flot indsats fra frivillige fugle-entusiaster fra Dansk Ornitologisk Forening og et godt samarbejde med Naturstyrelsen, Forsvaret, Blåvand Fuglestation og vadehavskommunerne.

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø