Nationalparkskibet med i NATO-øvelse

17-05-2022

Slusemesteren måtte tidligt op, da "Vadehavet" skulle sluses ud.

De frivillige spejder efter redningsskibet. Foto: Steffen Steffensen

Tirsdag morgen kl. 4 mødte mandskabet ved Kammerslusen i Ribe, for at gøre klar til at blive sluset ud i Vadehavet. Kl. 5 ringede de frivillige til koordinatoren og meldte afgang. Nationalparkskibet var denne morgen på vej på hemmelig mission - det skulle være med i en redningsøvelse i NATO-regi - "Dynamic Mercy".

Allerede kl. 8.15 var mandskabet, som skulle reddes, sat af på vaden. Nysgerrige sæler løftede hovederne og så i retning af de gule mænd - men lagde sig igen, da de ikke fornemmede fare. Det var dog ikke længe, at de gule mænd fik lov at vente sammen med sælerne, for allerede 9.30 blev de reddet af "Sønderho", der forinden havde sat to af fire mand af på "Vadehavet" hvor to tilskadekomne skulle have tilset brandsår. Kort efter kom "Esbjerg" og "Rømø" med pumpegrej og slæbetov, for at komme "Vadehavet", som havde haft en eksplosion og var læk, til undsætning. Redningsbådene tilhører Kystredningstjenesten og kl. 10.00 var der debriefing ombord på "Vadehavet" inden redningsbådene sejlede videre til nye opgaver. Nu kunne mandskabet på "Vadehavet" holde fri og afvente, at der kom vand til at sejle retur til Kammerslusen.

Nationalparkskibet bliver normalt brugt til undervisning, forskning og som besøgssted i forbindelse med events, så deltagelsen i NATO-øvelsen var en ny og spændende oplevelse for mandskabet, som inden længe sejler nordpå, for at deltage i Nationalparkdagen på Myrthuegård.

Tak for indsatsen til mandskab og alle øvrige deltagere i NATO-øvelsen.

Nationalparkskibet deltager hen over sommeren i en række events og vil også blive brugt til undervisning. Skibet vil være i Marbæk den 22. maj i forbindelse med Nationalparkdagen, i Ho den 4. juni i forbindelse med Åben Landsby i Ho, i Herting i uge 23, hvor skoleklasser skal bruge det til undervisningsplatform, i Esbjerg i uge 26, hvor Københavns Universitet skal bruge det til undervisning, her bliver det liggende, når Tall Ships Races besøger byen og så skal det forhåbentlig til Sønderho, Rømø og Janderup, før det igen skal bruges til undervisning i september og oktober. 

Afgang fra Kammerslusen kl. 5.00.

Sæler holder øje med mandskabet.

 

 

 

Debriefing ombord på Vadehavet.

Reddet af Kystredningstjenesten.

Fotos fra øvelsen er taget af frivillige på skibet: Steffen Steffensen og Hans Kristian Jensen.

 

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator og sekretær
Havnebyvej 154, 6792 Rømø