Sjælden guldsjakal var velnæret og havde fyldt maven med rådyrkød

04-03-2022

Den europæiske guldsjakal, der i februar blev fundet død på Rømø, er nu obduceret. Sussie Pagh, som er seniorforsker og biolog på Aalborg Universitet, glæder sig over, at sjakalen, på trods af dens triste skæbne, bidrager til viden om europæiske guldsjakaler i Danmark, og at den vil ”leve” videre på Statens Naturhistoriske Museum til brug for formidling og forskning i fremtiden.

På fotoet ses europæisk sjakal (han 13,5kg) øverst og en ræv (han 9 kg) nederst fra AAU’ la-boratorie. Som det fremgår af fotoet, er guldsjakalen ikke meget større end en stor ræv. Han-ræve vejer i gennemsnit 7 kg og europæiske guldsjakaler fra 6,5-14 kg, så det er både et stort eksemplar af guldsjakal og ræv, som ses på fotoet. Guldsjakalens pels er gyldenbrun, med sor-te hårspidser på ryg og hale. Halen er forholdsvis kort, og guldsjakalens statur er langt mere firskåren, end vi kender fra den slanke og adrætte ræv, som også har en forholdsvis lang hale til at holde balancen under høje hop. Foto: Hanne Lyngholm Larsen, AAU. 

 

Det var lidt af en overraskelse, da jæger Paw Schramm fik øje på den døde sjakal under sin vanlige rute på den nordlige del af Rømø. Jægeren fandt sjakalen i flodskarnet på strandengen ved Juvre, hvor der ofte findes dyr, som er druknet i tidevandet.

”Sjakalen er et særsyn- der er flere observationer af ulv end en europæisk sjakal i Danmark”, forklarer Jørn Bøgen, der er ansat som koordinator for reguleringsjægerne i Nationalpark Vadehavet, og som ikke tidligere er stødt på sjakaler i området.

John Frikke, der naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet, formoder, at sjakalen er gået langs Rømødæmningens skråning på jagt efter nye levesteder

”Det ved vi, at ræve gør. På strandengene mod nordvest kan den være blevet omringet og fanget af det meget høje tidevand efter stormen Malik. Alternativt er den druknet på fastlandet og så drevet i land på Rømø”, siger John Frikke.

Giver en masse informationer

Seniorforsker og biolog Sussie Pagh fra Aalborg Universitet er meget begejstret over det sjældne fund.

”Selv om det altid er ærgerligt at stå med et dyr, som er død som følge af en ulykke, især en sjælden art som europæisk guldsjakal, så giver obduktionerne os en masse informationer om arternes sundhedstilstand. Desuden er det altid spændende at studere det sidste måltid, og jeg kan fortælle at guldsjakalen ikke er gået sulten i døden. Maven vejede 1,4kg og var fyldt til bristepunktet”, siger Sussie Pagh.

Hun tilføjer, at guldsjakalens mave var fyldt med resterne fra et rådyr. Maveindholdet blev bestemt ved at studere hårene og tænder fra byttet i maven.

”Vi vil senere få lejlighed til at aldersbestemme sjakalen, når Statens Naturhistoriske Museum har fået skeletteret sjakalen og sendt en tand til Aalborg Universitet”, siger seniorforskeren.

Fund efter obduktionen

Aalborg Universitets dyrlæge Lena Rangstrup-Christensen kunne konstatere, at der var tale om en han på 13,5 kg, at sjakalen var velnæret med pæne fedtdepoter, og bortset fra et sår på ca. seks cm i diameter på maven fandtes ingen sygdomsmæssige forandringer. Det kunne også konstateres, at sjakalen tidligere havde haft flere brækkede ribben tæt på rygsøjlen, men skaden var helet igen, og sjakalen havde øjensynligt levet videre uden de helt store gener. Der blev fundet blodigt slim i lungerne, så druknedøden kan ikke udelukkes.

Sjakalen vil blive sendt videre til KU-sunds dyrlæger på Københavns Universitet, som undersøger lungevæv nærmere for druknedød. Desuden vil sjakalen blive røntgenundersøgt for eventuelle hagl, og den vil blive undersøgt for eventuelle parasitter. Sjakalen ender på Statens Naturhistoriske Museum, hvor den bliver konserveret, og hvor skelet og skind gemmes til formidling og forskning.

Den europæiske guldsjakal på Rømø er den tredje af sin art, der er fundet og obduceret via faldvildtordningen. Den første blev fundet trafikdræbt i Karup i 2015, og nr. to blev skudt ved et uheld ved Staby sydvest for Holstedbro i 2017. I den mellemliggende periode har der været flere observationer af europæisk sjakal i Jylland, hvoraf mindst otte er fotodokumenterede.

 

Fakta

Den Europæiske sjakals kerneleveområde er Balkan og landene omkring Sortehavet samt det nordlige Italien og Østrig. Siden 1980’erne har den bredt sig nordpå og er nu registreret flere steder i Vest- og Nordeuropa.

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø