Nyt storværk om Vadehavet

24-03-2022

'Vadehavet - grænseløs natur- og kulturarv' er et bogværk af internationalt format redigeret af John Frederiksen.

Forsiden på 'Vadehavet - grænseløs natur- og kystnatur' er prydet af dette flotte foto, der er taget af Helmut Wiege under lavvande i det nordfrisiske vadehav. I baggrunden ses værfterne på halligen Langeness.

Den har været undervejs igennem lang tid, og torsdag 24. marts udkom så John Frederiksens med spænding ventede storværk om Vadehavet. Bogen, der er på næstenn 500 sider, hedder slet og ret ’Vadehavet’ med undertitlen ’- grænseløs natur og kystkultur’

Med fokus på Vadehavets særlige natur, historie og kultur beretter et internationalt forfatterhold om den 500 kilometer lange kyststrækning fra Esbjerg i Danmark til Den Helder i Nederlandene, hvor natur og menneskelig foretagsomhed gennem årtusinder har været kendetegnet ved et næsten  symbiotisk samspil.

Hvert af bogens kapitler er sammensat af fire-seks udvalgte emner, som enten rummer en international dimension eller har fremkaldt en særlig national genklang. De enkelte emner har forskellig vægt i den geografiske fordeling mellem de tre vadehavslande. Visse artikler har således sit fokus på henholdsvis danske, tyske eller nederlandske forhold. Uanset, hvor man befinder sig i området, er tidevandets urkraft udgangspunktet for både dannelsen, udviklingen og livsudfoldelsen. Det skal Månens fire faser som fælles visuelt symbol for kapitlerne erindre læseren om.

Internationalt format

'Vadehavet - Grænseløs natur og kystkultur' er et stort gennemillustreret værk af internationalt format, og det udkommer derfor også i en engelsksproget udgave med titlen 'The Wadden Sea - nature and cultural heritage'. Bogen er fyldt smukke fotografier af Vadehavet og dets fauna og flora tillige med kort, tegninger og historiske illustrationer. 

John Frederiksen, der må betegnes som en af de største kendere af Vadehavet, har redigeret bogen, mens de forskellige afsnit er skrevet af anerkendte forskere og ledere af institutioner fra alle tre vadehavslande.

Blandt bogens forfattere hører Bahne Bahnsen, Jesper Bartholdy, Johs. Nørregaard Frandsen, Lucas Haberkorn, Charlotte Jensen, Mikkel Leth Jespersen, Robert Kleih, Michael Nis Lauenborg, Karsten Laursen, Lauritz B. Holm-Nielsen, Annet Niewhof, Meindert Schroor, Thomas Steensen og Morten Søvsø.

'Vadehavet' udkommer på forlaget Gyldendal og har en vejledende udsalgspris på 350 kr.

John Frederiksen

Dansk repræsentant i WWF Verdensnaturfondens internationale vadehavssamarbejde (1980-86). Leder af Ribe Amts fredningskontor (1987-94). Sekretær i regionernes lnt. Vadehavssamarbejde (1994- 2007) og leder af den danske delegation i det trilaterale Vadehavssamarbejde (2007-12) - herunder medvirken til oprettelsen af Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet.

 

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20