Danmark overtager formandskab for trilateralt vadehavssamarbejde

23-11-2022

Naturbeskyttelse, sikkerhed og den grønne omstilling er blandt emnerne på den 14. trilaterale regeringskonference om Vadehavet, som holdes fra 28. november til 1. december. Nationalpark Vadehavet har repræsentanter i den danske delegation.

foto fra den danske del af Vadehavet
For 14. gang holdes der fælles dansk-tysk-nederlandsk regeringskonference om Vadehavet. I den forbindelse overtager Danmark formandskabet for det trilaterale samarbejde. Foto: Ulrik Pedersen/Tøndermarsk Initiativet

Det dansk-tysk-nederlandske samarbejde om at passe på Vadehavet styres i det daglige fra Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS) i Wilhelmshaven i Tyskland. Men de overordnede linjer fastlægges, når de tre vadehavslande hvert fjerde år mødes på regeringsniveau til konference og underskriver en deklaration.

Nu står den 14. trilaterale regeringskonference for døren. Den finder sted i Wilhelmshaven fra 28. november til 1. december under temaet "Together for ONE Wadden Sea World Heritage" (Sammen om EN Verdensarv Vadehavet). Tyskland er vært, fordi landet har haft formandskabet de seneste fire år. Ud over at vedtage en ny deklaration på konferencen overgår formandskabet til Danmark for de kommende fire år.

Ingen minister, men NPV deltager

Der er mange emner på programmet, naturbeskyttelse naturligvis, og blandt øvrige emner er sikkerhed for både kyst/diger og for søfarten på havet - og sidst, men ikke mindst, den grønne omstilling.

Da der p.t. ikke er dannet en ny regering i Danmark, deltager der ingen dansk minister. Den danske delegation vil bestå af lokale politikere samt embedsmænd fra alle niveauer. Nationalparkens formand og næstformand, Janne Liburd og Preben Friis-Hauge deltager i konferencen sammen med sekretariatschef Peter Saabye Simonsen og udviklingskonsulent Anne Husum Marboe fra sekretariatet.

Samarbejde siden 1978

I 1978 holdt man den første trilaterale regeringskonference om beskyttelse af Vadehavet, og siden da har Danmark, Tyskland og Nederlandene samarbejdet om at beskytte Vadehavet som ét sammenhængende økosystem. Det bærende princip for det trilaterale samarbejde for beskyttelse af Vadehavet, forkortet Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC), er "så vidt muligt at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer forløber uforstyrret."

Rammerne for samarbejdet blev i 1982 fastlagt med "Fælleserklæring om beskyttelse af Vadehavet", som sidst er opdateret 2010. Fælleserklæringen er en hensigtserklæring, som beskriver samarbejdets mål og samarbejdsområder såvel som dets institutionelle og finansielle struktur. I gennem de sidste fire årtier har samarbejdet fremmet samarbejde og udveksling mellem partnere fra det politiske niveau, naturbeskyttelse, videnskab og forvaltning samt lokale interessenter. De repræsenterer samlet set en enorm mængde viden og erfaring.

Dette grænseoverskridende samarbejde med udgangspunkt i økosystemet er en forudsætning for, at UNESCO har udpeget Vadehavet som verdensarv.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø