Norlys Vækstpulje støtter Nationalpark Vadehavets skibsfrivillige

01-11-2022

Norlys Vækstpulje støtter Nationalpark Vadehavets skibsfrivillige

Foto af nationalparkskibet på vaden: Jens L Hansen

Pengene er brugt på forskelligt udstyr til prøvetagning og målinger, når vi har lokale skoleklasser med på sejladser i Vadehavet på nationalparkens eget skib – som i øvrigt hedder ’Vadehavet’.

’Vadehavet’ er en flydende platform for formidling og medvirker ved forskellige events og arrangementer. I det seneste par år er der også kommet gang i sejladser med studerende og skoleelever, hvor skibet kan fungere som et ’klasseværelse’ til søs i forbindelse med projekter i naturfag. Pengene fra Norlys Vækstpulje er en klar opgradering af det flydende ’klasseværelse’.

- Vi er rigtig glade for bevillingen, som betyder, at det udstyr, der skal understøtte undervisningen, nu er tilgængeligt på skibet. ’Vadehavet’ har i samarbejde med Vadehavets Formidler Forum og Mit Vadehav tilbudt skoleklasser i vadehavsområdet et undervisningsforløb, hvor eleverne har fokus på plast i Vadehavet. Tidligere har vi været afhængige af at låne udstyret, men nu er udstyret en fast del af skibet, fortæller Steffen Steffensen, Ribe, som er en af de frivillige, der sejler med nationalparkskibet.

Med det nye udstyr kan de frivillige på nationalparkskibet desuden understøtte, at skoleelever aktivt bidrager til FN’s Verdensmål, - i denne sammenhæng især Verdensmål 14.1: "Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer". Eleverne skal foretage egne undersøgelser af, hvor slemt det står til i Vadehavet, for efterfølgende at komme med forslag til, hvordan Vadehavet bedst beskyttes fremover. 

Norlys Vækstpulje giver hvert år 50 millioner kroner til innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.
- I år har Norlys Vækstpulje et særligt fokus på de grønne initiativer. Vi prioriterer særligt klimaforbedringer, energirenoveringer og bæredygtigt iværksætteri, fordi det er vigtigt for os at bidrage til den grønne omstilling, siger Steen Gaarde Thomsen, der er vækstpuljeansvarlig i Norlys.

Norlys Vækstpulje giver værdi tilbage til dig. Som andelsselskab ligger det i vores DNA at tage ansvar for mere end os selv. Det gør vi blandt andet gennem Norlys Vækstpulje, som uddeler op til 50 mio. kr. om året til gode initiativer, der gør en forskel for vores 750.000 andelshavere og lokalområderne i det nord-, midt-, syd- og sønderjyske. Norlys Vækstpulje støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.

Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig i 2019 og er i dag Danmarks største energi- og telekoncern. Vi bringer mennesker sammen gennem grønne og digitale tjenester inden for energi, internet og tv.

Læs mere om Norlys Vækstpulje på deres hjemmeside 

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator og sekretær
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Foto: Signe B Tonnesen