Nye aftaler om at passe bedre på Vadehavet

01-12-2022

Nationalpark Vadehavet deltog sammen med de fire vadehavskommuner og repræsentanter fra miljøministeriet i Den 14. Trilaterale Regeringskonference for Vadehavet. Repræsentanter fra Holland og Tyskland og Danmark mødes hvert fjerde år til regeringskonference, hvor man udstikker rammerne for arbejdet med at beskytte det fælles vadehav. Denne gang blev der vedtaget vigtige aftaler, der får lokal betydning for de danske vadehavskommuner.

Jørgen Ahlquist, formand for Esbjerg Kommunes klima- og miljøudvalg, underskriver aftalen om en mørkere vadehavs-nattehimmel. Foto: Peter Saabye Simonsen

Wilhelmshaven i Tyskland dannede rammen om Den 14. trilaterale Regeringskonference for Vadehavet, som blev holdet under mottoet ”Sammen om ÉN Verdensarv Vadehavet” fra 28. november til 1. december 2022. Her mødtes repræsentanter Danmark, Holland og Tyskland for at godkende planer for de gode, fremadrettede samarbejder mellem de tre lande, som nu har mere end 40 år bag sig. Samarbejdet får meget ros af UNESCO, og det fremhæves som et forbillede for andre lande rundt om i verden, at her kan man mødes tværnationalt på fredelig og konstruktiv vis.

Darker Sky aftale på plads

De fire vadehavskommuner Fanø, Esbjerg, Tønder og Varde samt Nationalpark Vadehavet har også deltaget og fået flere konkrete udbytter af deltagelsen. Det drejer sig bl.a. om en aftale om bæredygtig shipping og havnedrift samt en aftale om et fælles partnercenter i Wilhelmshaven.

Derudover har de fire vadehavskommuner og nationalparken også underskrevet en aftale om en ’darker sky’. Parterne forpligtiger sig til at dæmpe lysforurening og forstærke det naturlige mørke. Det er bevist, at kunstigt lys på forskellig påvirker dyr, fugle, planter og mennesker negativt, og det er vigtigt at værne om mørket på Vadehavsøer i de tre lande og ikke mindst Mandø, som kandiderer til titlen som Dark Sky Park.

Fælles indsats for beskyttelse

Under regeringskonferencen blev en overordnet plan for det tværnationale samarbejde med at beskytte og bæredygtigt benytte Vadehavet i de kommende år også præsenteret. Bag navnet Single Integrated Management Plan (SIMP) gemmer sig en kæmpe fælles indsats. UNESCO bad om en sådan plan i 2014, og nu er den klar med de aftalte mål og politikker mellem de tre lande. Formålet er, at facilitere den fortsatte udvikling af det koordinerede samarbejde med at beskytte og vedligeholde de enestående universelle værdier, som netop var årsagen til at Vadehavet på tværs af de tre lande fik en fælles verdensarvsudnævnelse af UNESCO.

Stort forskningsprogram

Den tredobbelte globale krise med klimaændringer, tab af biodiversitet og forurening samt øget pres fra menneskelige aktiviteter var i fokus på konferencen. Delegationerne slog fast, at Vadehavets naturlige økosystem-funktioner skal bevares gennem en effektiv beskyttelse af, og at der er et presserende behov for klimatilpasning baseret på naturlige tilgange. Til det formål enedesvadehavslandene om et trilateralt, koordineret forskningsprogram til i alt 15 millioner euro. I det fælles forskningsinitiativ skal der udvikles grundlæggende principper og mulige tiltag for at gøre Vadehavet mere modstandsdygtig over for klimarændringer og permanent bevare det som verdensarv.

Danmark overtager formandskab

Med afslutningen af ​​konferencen blev formandskabet for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde overdraget til Danmark. Den nyudnævnte formand for Waqdden Sea Board (Vadehavsbestyrelsen) er vicedirektør i Miljøstyrelsen Anne-Marie Vægter Rasmussen. Den nu tidligere formand Karin Lochte, Tyskland blev takket for sit dedikerede arbejde gennem de sidste fire år.

En omfattende fælleserklæring blev i principopet godkendt på konferencen, men den kan først blive underskrevet, når en ny dansk regering er dannet.

På Verdensarv Vadehavets hjemmeside kan man læse mere om regeringskonferencen - og her er et link til fælleserklæringen.