Et testcenter for gigantiske havvindmøller er en trussel mod verdensarv Vadehavet

25-10-2022

Nationalparkens bestyrelse siger nej til testcentre i og ved nationalparken. Det har man gjort meget klart i et brev til den ansvarlige minister.
Artiklen her er udsendt som pressemeddelelse, og sagen har fået stor bevågenhed i såvel regionale som den nationale medier (dagblade, tv og digitale nyhedsmedier), ligesom flere folketingskandidater har gjort den til en del af valgkampen.

Margrethekog i Tøndermarsken
Det er bl.a. her i Margrethekog i Tøndermarsken - et fredet naturområde, som indgår i Verdensarv Vadehavet, at man vil screene for et muligt testcenter for store havvindmøller. Foto: Ulrik Pedersen/Tøndermarsk Initiativet

Et politisk flertal i Folketinget har besluttet, at der skal foretages en screening af seks områder som en mulig placering af et tredje, nationalt testcenter for store havvindmøller. Tre af disse områder ligger i Esbjerg og Tønder kommuner, og her gælder desuden, at de helt eller delvist indgår i Nationalpark Vadehavet, og et af områderne, Margrethekog i Tøndermarsken, ligger ligefrem i UNESCO Verdensarv Vadehavet. Derfor har nationalparkens bestyrelse haft sagen på sin dagsorden.

Bestyrelsens holdning er entydig: Den siger klart nej til testanlæg for gigantstore vindmøller i nationalparkens område. Faktisk er flere i bestyrelsen både berørte og rystede over, at de foreslåede områder vadehavsområdet i det hele taget er bragt i spil.

Et teknokratisk forslag

I Nationalpark Vadehavets bestyrelse - der blandt andet rummer repræsentanter fra de fire vadehavskommuner, Danmarks Naturfredningsforening, ornitologerne, sportsfiskerne, jægerne, lokalsamfundene, digelag og landbrug - er opfattelsen, at beslutningen om at screene de seks områder er baseret på et teknokratisk forslag ene og alene med fokus på vind og tyndtbefolkede områder, hvor lokalbefolkningen ganske udemokratisk kan trynes og skubbes til side. 

Janne Liburd, der er formand for nationalparkens bestyrelse, udtaler:

”Vi forstår og anerkender, at der er energikrise, og at der skal udvikles nye energiformer. Men vi er bestyrtede over, at Plan- og Boligstyrelsen med en minister i spidsen overhovedet kan finde på at foreslå, at 450 meter høje møller med 300 meter høje blinkende lyssøjler kan placeres midt i, hvad der i Danmarks Naturkanon karakteriseres som ”Danmarks vigtigste bidrag til verdens natur”. Midt i strengt beskyttet natur. Midt i nationalparken og i Verdensarv Vadehavet.”

Uerstattelig verdensarv er på spil

Danmark deler Verdensarv Vadehavet med de to andre vadehavslande, Tyskland og Nederlandene, og lige nu er UNESCO’s verdensarvskomite i gang med at indsamle informationer om de kumulative effekter af aktiviteter i det samlede vadehavsområde, som har en negativ påvirkning i forhold til det udpegningsgrundlag, som Vadehavet har opnået sin verdensarvsstatus på.

”Med andre ord risikerer hele verden at miste uerstattelig verdensarv for et par vindmøller”, siger Janne Liburd og tilføjer:

”Det er jo himmelråbende vanvid, at den natur og det kulturlandskab, som vi har et ansvar for – over for hele verden – skal sættes over styr for test-vindmøller, som alt andet lige kan stilles op andre steder i Danmark, hvor det blæser. Det gør der trods alt mange steder – men verdens største ubrudte tidevandsområde, Vadehavet, findes kun ét sted på kloden.”

Høje råb om hjælp

Adskillige beboere og organisationer har henvendt sig til Nationalpark Vadehavets formand og sekretariat med høje råb om hjælp. Henvendelserne udtrykker en desperation over den ligegyldighed, som forslaget rummer over for den enestående natur og kultur, som Vadehavet besidder.

Brev til ministeren

Nationalparkbestyrelsen har nu sendt et brev til den ansvarlige minister, indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen, hvori man forklarer, hvorfor det er en rigtig dårlig idé at placere møllerne i eller klos op ad Nationalpark Vadehavet. Det pointeres, at der er mere end dybt sårede lokale følelser på spil: Møllerne vil ødelægge naturen, forstyrre det rige fugleliv, forurene kulturlandskabet visuelt og skabe støj- og lysgener i hele vadehavsområdet. Og altså true Vadehavets status som verdensarv.

Hertil kommer, at kæmpe testmøller vil sænke værdien af lokale ejendomme i et meget stort område, ligesom turismen risikerer at blive påvirket. Naturen og kulturen er gæsternes primære begrundelser for, at de vælger netop Vadehavet. Og det er et faktum, at turismen er grundlaget for tusinder af jobs i vadehavsområdet, og at vore gæster lægger milliarder af kroner her.

”I Nationalpark Vadehavet anerkender vi fuldt ud, at fremtidens vindmøller kræver testfaciliteter. Men vi mener de i bør placeres nær eksisterende industri. Ikke i et topbeskyttet naturområde med Danmarks vigtigste bidrag til verdens natur – og med risiko for at miste verdensarven og ødelægge et fuldkommen unikt område for nu- og fremtidige generationer”, fastslår Janne Liburd.

For yderligere information

Janne J. Liburd

Title: Bestyrelsesformand
Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Telefon: +45 28 13 99 18