Søren Christensen vender tilbage til nationalparken

11-10-2022

Søren Christensen, Ribe, vil være et velkendt ansigt hos mange af nationalparkens partnere. Nu får han ansvar for Nationalpark Vadehavets partnerprogram og for bæredygtige udviklingsaktiviteter. Han begynder i sekretariatet 1. december.

Søren Christensen fra nationalpark vadehavet
Søren Christensen, Ribe, er fra 1. december ny medarbejder i Nationalpark Vadehavets sekretariat. I sin fritid er han gerne aktiv i Vadehavets natur – her ses han med surf-bræt i Ho Bugt. Privatfoto.

Nationalpark Vadehavet bliver tydeligt styrket på samarbejdet med de cirka 240 nationalparkpartnere og på indsatsen for en bæredygtig udvikling.

Søren Christensen, der er kendt af mange i vadehavsområdet som en dygtig og kompetent del af marketing- og designbureauet Kirk & Kløgt i Ribe, starter 1. december i nyt job som udviklingskonsulent ved nationalparken. Her får han ansvaret for at udvikle nye bæredygtige, lokale produkter og aktiviteter i samarbejde med nationalparkens mange forskellige partnere.

Nationalparkchef Peter Saabye Simonsen fortæller, at jobopslaget fik langt flere ansøgninger fra kompetente kandidater end forventet, men i det tætte felt var det Søren, der skinnede klarest igennem. Han havde flest gennemarbejdede forslag til opgaverne, var skarpest på, hvordan partnerdialoger kunne håndteres, og fokuserede på, at nationalparken med fordel kan komme bedre ud over rampen på de mere konkrete partnertiltag.

Spændende udfordringer

Søren Christensen forklarer selv sit jobskifte således:

”Jobbet som udviklingskonsulent hos Nationalpark Vadehavet vil give mulighed for at udvikle konkrete produkter og aktiviteter sammen med fx turismevirksomheder, uddannelsesinstitutioner, landmænd og naturcentre - ja, selv en bilforhandler. Jeg skal være med helt fra starten til partnerkontakt, produktudvikling og markedskommunikation. Her bliver det vigtigt, at vi har fokus på reel bæredygtig udvikling ude ved små og store partnere. Det er virkelig spændende, og jeg har i en række værktøjer og erfaringer, jeg tager med mig til disse opgaver.”

Søren Christensen var i øvrigt, inden han startede egen virksomhed, hos Nationalpark Vadehavet i perioden 2014-2016 med ansvar for ekstern kommunikation og lokal udvikling.

Masser af opgaver venter

Kollegerne hos Nationalpark Vadehavet ser frem til at byde Søren velkommen i sekretariatet på Rømøs smukke præstegård. Her venter opgaver med udvikling af turismeoplevelser, der gavner naturen og styrkelse af samarbejder igennem partnernetværk, såsom lejrskolenetværket, Vadehavet FormidlerForum, Dark Sky Mandø, fødevarer, ølbryggerier osv. Også den årlige partnerdag skal styrkes, ligesom andre events, der aktiverer og styrker partnerne, skal på banen. Fokus vil være på det danske vadehavsområde, men der venter også samarbejder med vadehavskolleger i Tyskland og Holland igennem Interreg-projekter, trilaterale netværksgrupper og den kommende nye strategi- og handlingsplan for Verdensarv Vadehavet.

 

 

  

  

Mange af Nationalpark Vadehavets partnere kender Søren Christensen - såvel fra hans tidligere ansættelse i nationalparken samt fra marketing- og designbureauet Kirk & Kløgt i Ribe.

Privatfoto