Skoleelever hjalp med at tage eDNA-prøver

29-09-2022

UNESCO har iværksat projekt, som ved hjælp af eDNA skal give øget viden om artsdiversiteten i havene. 25 marine verdensarvssteder er med – blandt andet Verdensarv Vadehavet. Skoleelever fra Hjerting har bidraget.

Naturkonsulent Xenia Salomonsen fra Nationalpark Vadehavet (til venstre) ses her sammen med elever fra 6. årgang på Hjerting Skole, som hjalp med at tage vandprøver. Prøverne skal være med til at kortlægge artsdiversiteten i verdens have. Foto: Rolf Salomonsen

 

I havet kan det være meget vanskeligt at få et fuldstændigt overblik over artsdiversiteten. De fleste af havets dyr og planter er skjult under havoverfladen, de bevæger sig (passivt eller aktivt), og nogle arter ser man endda kun på særlige tidspunkter af året. Derfor kan såkaldte eDNA-undersøgelser være en god metode til at indhente mere viden om arterne.

eDNA - environmental DNA, eller miljø-DNA på dansk -  er arvemateriale fra organismer fundet i omgivelserne. Det kan være i luften, jorden, sne eller i vandet.

UNESCO, der er FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, har i efteråret 2022 iværksat et eDNA-projekt. 25 af de i alt 50 marine verdensarvssteder er udvalgt til at være deltagere i projektet. Verdensarv Vadehavet er et af de 25 udpegede verdensarvssteder, og ikke nok med at Vadehavet er på listen, det er også det første marine verdensarvssted, hvor der tages prøver.

Elever tog eDNA-prøver

Projektet kører som et såkaldt citizen science-projekt, hvor almindelige borgere hjælper forskerne med at indsamle data, og i uge 38 var eleverne fra en 6. klasse fra Hjerting Skole derfor på projekt-ekskursion til og ud i Vadehavet. Sammen med Nationalpark Vadehavets naturkonsulent og marinbiolog Xenia Salomonsen var eleverne ved Hjerting strand, hvor de skulle tage eDNA-prøver.

Prøvetagningen foregik ved at indsamle vandprøver, hvorefter vandet blev filtreret og konserveret. Samme eftermiddag blev prøverne sendt med ekpres til et laboratorium, som var udpeget af UNESCO.

Undersøger for særlige arter

På laboratoriet undersøger man vandprøverne for nogle helt specifikke arter. I Vadehavet drejer det sig blandt andet om arter i gruppen af hajer, rokker og laksefisk. Man ser efter arter, der har levet i området tidligere, sjældne arter og enkelte ikke hjemhørende arter.

Og hvilke spændende arter er der så blevet fundet i Hjerting-elevernes vandprøver? Ja, det vides endnu ikke, men det forventes, at data vil være klar, når alle de øvrige 24 marine verdensarvssteder har gennemført prøvetagningen. Det vil ske i løbet af 2023.

Læs og se mere

På UNESCO’s hjemmeside kan man læse mere om projektet.

På Verdensarv Vadehavets (Wadden Sea World Heritage) hjemmeside kan man læse en længere nyhed om, at Verdensarv Vadehavets samlede engagement i projektet. Det omfatter også prøvetagninger m.v. i de to andre vadehavslande, Tyskland og Nederlandene. Du finder nyheden her.

Endelig har UNESCO lavet en video der beskriver metoden. Den kan du se på Youtube.

Xenia M. Salomonsen

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø