Hundetræf på Rømø

15-09-2022

Tilskud blev startskud til tilbagevendende begivenhed

Foto: Caroline Villumsen

På Rømø oplever man desværre af og til udfordringer med løse hunde i naturen. Det kan være problematisk, særligt i fuglenes ynglesæson, da der er mange jordrugende fugle på øen. Naturcenter Tønnisgård har dog gjort den erfaring, at når det italesættes overfor ø-gæster med løse hunde, skyldes deres mangel på snor ofte uvidenhed. Derfor søgte Naturcenter Tønnisgård midler ved Nationalpark Vadehavet til at holde et hundetræf, hvor hundeejerne kunne lære vigtigheden af at holde hunden i snor og i øvrigt god adfærd som hundeejer.

Det blev til en hyggelig gåtur i Tvismark Plantage, hvor der blev snakket på kryds og tværs - både blandt 2- og 4-benede. Gåturen var tænkt som inspiration til alternative ruter uden for de sårbare naturområder på Rømø. Efter gåturen var der kaffe og kage på Tønnisgård, hvor der blev holdt et oplæg omkring vigtigheden af at holde sin hund i snor og hvordan man er en god naturgæst, der ikke efterlader andet end sit fodspor. Der blev uddelt meget fine goodiebags sponsoreret af DogIn på Rømø, Land og Fritid i Skærbæk og Nationalpark Vadehavet. Herudover fik deltagerne forskellige brochurer med inspiration til gode gåture på anlagte stier, omkring ynglefugle på stranden og hvordan man skal have hund med på Rømø.

Alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor nye bekendtskaber blev gjort, folk blev klogere på, hvordan vi passer bedst på vores natur, og der blev spist masser af dejlig kage. 

Naturcenter Tønnisgård har besluttet at gøre hundetræffet bliver en tilbagevendende begivenhed første søndag i juni, så har du hund og lyst til at deltage næste år, så sæt allerede kryds i kalenderen nu.  

Nationalpark Vadehavet glæder sig over, at vores tilsagn om støtte til turen gav deltagerne indblik i naturen, i gode adfærdsregler og en forståelse af, hvorfor det er vigtigt at holde hunden i snor i sommerhalvåret.

Hvis du vil læse mere om vores tilskudsordning, kan du klikke her eller kontakte Marianne Thorlund Tølbøll - se kontaktoplysninger øverst til højre.

 

Marianne Thorlund Tølbøll

Title: Økonomikonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø