Finanslov 2023: Nationalpark Vadehavet får en million kroner ekstra til sit arbejde

26-04-2023

De fem danske nationalparker får tilført hver en million ekstra i forhold til regeringens oprindelige finanslovsforslag.

Vi får flere midler til at lave nationalpark for. Foto: Red Star

Finansloven for 2023, som et bredt flertal i Folketinget netop er blevet enige om, indeholder positivt nyt for Nationalpark Vadehavet. I forhold til regeringens finanslovsforslag, der blev præsenteret for en måned siden (23. marts), er den samlede bevilling til de fem danske nationalparker blevet forøget med fem millioner kroner. Beløbet fordeles ligeligt mellem de fem nationalparker, og det betyder altså en ekstra million til Nationalpark Vadehavet.

I 2023 udgør statens tilskud til Nationalpark Vadehavet dermed 9,6 millioner kroner, som bruges på de mange projekter og aktiviteter inden for natur, kultur, kulturhistorie, friluftsliv, undervisning, forskning, formidling, lokalsamfund, internationalt vadehavssamarbejde og verdensarv.

Formanden for Nationalpark Vadehavets bestyrelse, Janne Liburd glæder sig over de ekstra midler til nationalparkens arbejde. Hun udtaler:

”Merbevillingen på fem millioner kr. til de fem nationalparker er både glædelig og velkommen i en tid, hvor vi ventede en budgetreduktion på finansloven.”

En anerkendelse

Nationalpark-formanden sender samtidig en tak til de folketingsmedlemmer, som har talt nationalparkens sag i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

”Jeg ser det som en anerkendelse af det store arbejde, som Nationalpark Vadehavet lykkes med på frivillig vis, sammen med vores bestyrelse, råd, udvalg og næsten 100 frivillige samt mere end 240 partnere, der alle arbejder for en bæredygtig udvikling af området,” siger Janne Liburd.

Finanslovsaftalen er indgået mellem de tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne samt Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Fakta

årene 2020-2022 modtog de danske nationalparker hver et statsligt tilskud på henholdsvis 9,3; 9,4 og 9,5 millioner kr. Forud for 2023 var der varslet en budgetreduktion, og i forslaget til finanslov var der afsat 8,6 millioner kr. per nationalpark.

Ud af de 9,6 mio. kr. er nationalparkerne pålagt at spare 100.000 kroner. i såkaldte ’konsulentbesparelser’.

Ud over bevillingen på finansloven budgetterer Nationalpark Vadehavet i 2023 med indtægter på yderligere cirka 10 mio. kr., som hentes ind i støtte fra diverse fonde. Dette beløb er ekstraordinært højt i år. I 2024 budgetteres således med fondsmidler m.v. på 111.000 kroner.