Publikum spørges ud om deres færden i usynlige hegn

23-08-2023

To studerende undersøger, om vandrere og cyklister føler sig tilstrækkelig informeret om Nofence-projektet, når de bevæger sig ind i projektområderne på Fanø.

Frida spørger en vandretursgæst, Gåsehullerne 13.8.2023. Foto: John Frikke
Frida spørger en vandretursgæst, Gåsehullerne, Fanø, 13.august, 2023. Foto: John Frikke

Fra og med i sommer er der nu to steder i Fanøs natur, hvor der går små flokke af græssende Angus-kvæg i virtuelle hegn. Det sker som et led i Danmarks første forsøg med et norsk udviklet gps-halsbånd til køer og en tilhørende software, som både kan bruges til at lave indhegningerne med og som også kan holde køerne inden for dem ved hjælp af lyd og små strøm-impulser.

Projektet med det virtuelle hegningssystem, som hedder Nofence, gennemføres som et forsøg i et samarbejde mellem lodsejer Dan Pode Poulsen, landmand Michael Baun, Nationalpark Vadehavet, Fanø Kommune og Hedeselskabet. Forsøget har siden foråret 2021 været afprøvet i en 70 hektar stor ’fold’ ved Albuebugt på østsiden af Fanø. I år er forsøget udvidet til også at omfatte et 150 hektar stort hede- og klitområde ved Gåsehullerne og Paradisdalen vest for Postvejen på Fanø.

Som en del af projektet og forsøget med de usynlige hegn skal det blandt andet undersøges, hvordan det publikum, som anvender områderne til deres gå- og cykelture, har det med at færdes sammen med det fritgående kvæg i de usynlige hegn.

For at indfri denne del af forpligtelserne er der sat gang i en publikumsundersøgelse, der gennem brugeres og Fanø-gæsters besvarelser af spørgebreve skal afklare, hvordan forholdet mellem publikum og Nofence-projektet er. Derfor kunne gæster i området midt i august møde to studerende fra Københavns Universitet, Rose og Frida. De studerende stillede dem en stribe spørgsmål om blandt andet mængden og kvaliteten af informationerne om de hegnsløse hegn, om publikums forhold til græssende kvæg og om deres holdninger til projektet.