Ny visualisering viser kæmpe testvindmøller i Ballum Enge

24-08-2023

Nationalparken har fået en grafiker til at lave en visualisering, som meget præcist viser størrelsen på testmøller i et af de områder, som vindbranchen stadig har kig på.

visualisering af testvindmøller i Ballum Enge
Sådan vil en række af de 450 meter høje vindmøller tage sig ud, hvis de stilles op i det foreslåede område i Ballum Enge.b Visualisering: Søren Pedersen, Underdogmedia

Hvordan vil vindmøller med en højde på op til 450 meter egentlig fremstå i det flade vadehavslandskab?

I sig selv er det nærmest umuligt at forestille sig, hvor højt 450 meter i virkeligheden er - og dermed hvor langt en så høj  vindmølle rager op i luften.

For at få et retvisende billede af højden på de testvindmøller, som vindbranchen ønsker at rejse i vadehavsområdet, har Nationalpark Vadehavet bedt en 3D-grafiker lave en visualisering, der kan vise det. Opgaven til 3D-grafikeren lød på at lave en visualisering, som viser en række 450 meter høje vindmøller sat op i Ballum Enge. Netop Ballum Enge er et af de områder i eller ved Nationalpark Vadehavet, som fortsat er i spil til at placere et tredje nationalt testcenter for store havvindmøller.

Uhyre præcis gengivelse

Et krav til grafikeren var, at størrelsesforholdet på møllerne skulle være så korrekt som overhovedet muligt i forhold til landskabet på de to fotos, som danner baggrunden. Grafikeren står inde for, at visualiseringen viser det rigtige størrelsesforhold inden for plus/minus en meter. Altså uhyre præcist.

Det ene foto er taget fra Ballumdiget cirka 1,5 kilometer syd for Ballum Sluse i retning mod Skærbæk. På denne visualisering er Marsk Tower i Skærbæk (25 m), Tønder Vandtårn (40 m) og Ribe Domkirke (50 m) indsat mellem vindmøllerne for at illustrere vindmøllernes størrelse i forhold til disse markante og høje bygninger.

Den anden visualisering er baseret på et foto taget fra Digevej i Sønderho på Fanø – i luftline 27 kilometer væk. Selv på denne ret store afstand vil 450 meter høje vindmøller være særdeles monstrøse.

Mange henvendelser

Formand Flemming Just oplyser, at Nationalpark Vadehavet har fået en del henvendelser om at vise, hvordan møllerne egentligt vil se ud i det flade marsklandskab. Visualiseringerne giver hermed syn for sagn med hensyn til størrelsen af de planlagte møller.

”Det synes vi, visualiseringerne viser meget klart,” siger Flemming Just.

Han tilføjer:

”Det er dog vigtigt at slå fast, at visualiseringerne  ikke viser  hvor omfattende de øvrige infrastrukturelle indgreb i vadehavsnaturen vil være. Altså hele det store industrielle anlæg med de 300 meter høje lysmaster, tilkørselsveje, asfalterede og befæstede arealer mellem møllerne, store kraner og så videre.”

visulisering af testvindmøller i Ballum set fra Fanø

Hvis testvindmøllerne sættes op i Ballum Enge, vil de tage sig således ud set fra Digevej i Sønder Ho op Fanø. Afstanden er i luftlinje 27 kilometer. Visualisering: Søren Pedersen, Underdogmedia