Verdensarv Vadehavet-undersøgelse viser, at turisterne vil have beskyttet og intakt natur

02-02-2023

91 procent af turisterne angiver, at de finder det vigtigt eller meget vigtigt at naturen er beskyttet. Og for 90 procent af turisterne er det meget vigtigt eller vigtigt, at de kan få oplevelser i en intakt natur.
Sammen med partnere vil Nationalpark Vadehavet arbejde på at udvikle oplevelser, der gavner naturen

Turisterne kommer altovervejende til vadehavsområdet på grund af den enestående natur som de ønsker beskyttet og intakt. De gider ikke turismetrængsel og slidt natur. Foto: Wasabi Film

For 91 procent af turisterne i vadehavsområdet er det af afgørende betydning, at den natur, som de kommer til som gæster, er beskyttet. Det fremgår af en stor undersøgelse, som Nationalpark Vadehavet sammen med partnere langs det tyske og hollandske vadehav har foretaget blandt turister i området. Undersøgelsen er gennemført i perioden juli 2020 til juni 2021, og alene i Danmark er 579 turister inter-viewet.

Undersøgelsen sætter tal på, hvad det er, der tiltrækker turisterne, hvad de laver, når de er her, hvordan de informerer sig osv. i Danmark og de andre lande samt på tværs af grænser. Vi kan derved se, om turi-ster ved den danske del af Vadehavet har de samme eller andre behov, ønsker, forventninger og ad-færdsmønstre end i de to andre lande. Undersøgelsen er gennemført i og uden for sommersæsonerne.

Undersøgelsen indeholder en del viden om turisterne, som er kendt i forvejen. Blandt andet, at de kom-mer i bil, hvor de især kommer fra, at de vil slappe af osv. Men som noget nyt får vi tal på, at turisterne vil have beskyttet og intakt natur. Konkret viser undersøgelsen, at turisterne kommer pga. landskabet og lokationen (77 %), klima og luftkvalitet (65 %), naturen (62 %) og Nationalpark Vadehavet (55 %). Det vil sige, at for turisterne er afslapning, natur, miljø og nationalparken de suverænt vigtigste årsager til, at de kommer.

En bombe af et budskab

Dernæst - og her kommer der en bombe af et budskab – så angiver 91 procent af turisterne, at de finder det vigtigt (19 %) eller meget vigtigt (72 %), at naturen er beskyttet.  Og for 90 procent af turisterne er det enten meget vigtigt (52 %) eller vigtigt (38 %), at de kan få oplevelser i en intakt natur. 82 procent af turi-sterne oplyser desuden, at de har et ønske om at komme væk fra de store turiststrømmes trængsel og uro.

”Kort sagt kommer turisterne på grund af naturen, som de ønsker beskyttet og intakt. Og de gider ikke turismetrængsel og slidt natur,” sammenfatter nationalparkchef Peter Saabye Simonsen.

”Det betyder altså noget, at området er nationalpark og Verdensarv, hvilket 92 procent af turisterne i øvrigt er vidende om. Men det siger også, at der skal styr, på hvor turisterne bevæger sig, og hvornår på året de kommer der. Det sender et klokkeklart signal til turismevirksomheder og politikerne om, at der skal passes ordentligt på Vadehavets rigtige natur, og at mængden af turister skal håndteres. Gæstesty-ring på den gode, informerende måde skal tænkes seriøst igennem sammen med udvidelser af overnat-ningskapacitet, manglende infrastruktur med videre, fordi mere af det samme er no-go”, fastslår Peter Saabye Simonsen.

Undersøgelsen viser også, at 46 procent af turisterne foretrækker turismevirksomheder, der bidrager til miljø- og naturbeskyttelse, samt at 35 procent er villige til at donere et mindre beløb til naturbeskyttelsen i området.

Nyt projekt skal udvikle oplevelser, der gavner naturen

Med udgangspunkt i resultaterne fra den fælles undersøgelse har Nationalpark Vadehavet sammen med den tyske turismeorganisation Nordsee Tourismus, nationalparken i Slesvig-Holsten og Verdensnaturfon-den (WWF) i Tyskland indsendt en projektansøgning til EU’s Interreg-program. Projektet skal danne grundlag for, at vi i en post corona-tid sammen med turismevirksomheder, naturvejledere, Naturstyrelsen og turisterne kan udvikle oplevelser, der gavner naturen, udvikle fælles codes of conduct og løfte kvaliteten i naturguidningen.

Med i ansøgningen er også Destination Sønderjylland, Destination Vadehavskysten og Destination Vesterhavet, Dansk Kyst og Naturturisme, VisitDenmark, Nationalpark Thy samt tyske partnere.

Hent undersøgelsen

Den nævnte, trilaterale undersøgelse (foretaget i Danmark, Tyskland og Holland) har titlen "Merværdien af bæredygtig turisme inden for Destination Verdensarv Vadehavet" (Added value of sustainable tourism in the Wadden Sea World Heritage Destination) og indeholder en sammenfatning af udvalgte resultater fra Interreg VB NSR-projektet “PROWAD LINK: Beskyttelse og fremgang: Fordelene ved at sammenkoble bæredygtig vækst med naturbeskyttelse"

Undersøgelsen kan downloades fra Nationalpark Vadehavets hjemmeside via dette link.

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø