Spændende dag med nyt om vadehavs-forskning

26-01-2023

Fredag 24. februar holder nationalparken sin årlige forskningsdag. Det foregår i Esbjerg, hvor i alt 11 forskere m.v. vil formidle ny viden inden for en række vadehavs-relaterede emner. Alle er velkomne - og det er gratis at deltage.

Østers er en af de mest kendte blandt de invasive arter, som man finder i Vadehavet. På forskningsdagen beretter biolog Helle Buur fra Aarhus Universitet om undersøgelser i 2022 for nye arter i vadehavsområdet. Undersøgelserne skal bringe viden til indsatser for Havstrategiens næste indsatsprogram. Foto: Colin Seymor

 

Er du nysgerrig på, hvad der foregår i nationalparken, og har du lyst til at få indblik i den nyeste viden om Vadehavet?

Så er Nationalpark Vadehavets forskningsdag helt sikkert noget for dig. Så sæt kryds ved fredag 24. februar, hvor forskningsdagen holdes i Esbjerg i tisdsrummet kl. 9.30-15.30. Det er ganske at deltage - og du kan se hele programmet her.

Nationalparkens forskningsudvalg står bag forskningsdagen, som er en årligt tilbagevende begivenhed med det formål at dele viden og give alle interesserede et overblik over den nyeste vadehavsforskning.

I år kan man - som altid - møde en række engagerede forskere, der formidler om hver deres spændende emne. En af dem er biolog Helle Buur fra Aarhus Universitet, som vil berige med ny viden om invasive arter.

Invasive arter udgør et stort problem for bl.a. biodiversiteten, og der er ikke udsigt til, at problemet over tid bliver mindre. Set i lyset af, at den menneskelige aktivitet i og omkring Vadehavet er tiltagende, og at klimaet forventes at medføre ændringer i temperaturen, forventes det, at der kommer flere ikke-hjemhørende arter til området.

Begrænset viden

Viden om ikke hjemhørende arter i den danske del af Vadehavet har indtil nu været begrænset. I 2022 udgav Nationalpark Vadehavet en status-rapport over initiativer, aktiviteter og mulige indsatsområder inden for Invasive arter. Og i 2022 indledte Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen en undersøgelse af ikke-hjemhørende arter i vadehavsområdet. At finde ikke-hjemhørende arter i havet er ikke sådan lige noget, der kan gøres nemt. Som med de fleste marine arter, er de skjult under overfladen. Derfor blev der taget forskellige spændende metoder i brug såsom begroningsplader, sedimentundersøgelser og e-DNA.

De første resultater

På forskningsdagen vil Helle Buur, som har speciale i taksonomi og artsbestemmelse, præsentere nogle af de første resultater fra undersøgelsen. Og vi kan allerede nu løfte sløret for, at der vil være noget nyt og spændende!

11 forskere deltager

Alt i alt vil 11 forskere m.v. præsentere ny viden og resultater af deres forskning inden for forskellige emner og discipliner. Alle med relation til Vadehavet. Ved dette års forskningsdag vil man også kunne høre om Evertens tidlige historie, dens storhedstid og overflødiggørelsen af den i begyndelsen af 1900-tallet. ”Vadehavets klitheder” terrestriske oaser under pres. ”Forsøg med virtuel indhegning af græssende kvæg” og ”Data i Naturen” - hvordan man med brug af BIG data kan forstå naturbelastning i forhold til antal gæster og deres adfærd i parkerne.

 

Praktisk

  • Alle interesserede er velkomne til forskningsdagen.
  • Den holdes i ’Rundetårn’ på UCSYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø. fredag 24. februar kl. 9.30-15.30
  • Nationalparken er vært ved kaffe/te og rundstykker ved ankomst, frokost samt eftermiddagskaffe/te.
  • Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig senest 18. februar på mail til Obfuscated Email
  • Pladserne tildeles efter først til mølle-princippet
  • Se detaljeret program her.

Xenia M. Salomonsen

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø