Årsrapport: De danske hedehøge fik 30 unger på vingerne i 2022

25-01-2023

Årsrapporten fra Projekt Hedehøg er udkommet. I 2022 var der 20-26 ynglepar i Danmark - overvejende i det sydvestlige Jylland. Kun 11 par producerede unger.

hedehøg hun
Hedehøgen er en yderst elegant rovfugl takket være sine lange vinger, den slanke kropsbygning og lange hale. Den har en nærmest dansende flugt. Foto: Aage Matthiesen

Siden 1995 har de danske hedehøge været under særligt opsyn. Med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) som ledende partner har Projekt Hedehøg – så vidt muligt - registreret alle ynglepar og overvåget rederne i årenes løb. 

Nationalpark Vadehavet bidrager på lige fod med en række andre institutioner i det sydlige Jylland til Projekt Hedehøg. Det fælles formål er at beskytte så mange reder af den smukke rovfugl som muligt. Hedehøgen har for vane at anlægge sin rede i dyrkede marker, så derfor sørger man i hedehøge-projektet for, at mange af rederne bliver indhegnet med mobile elhegn, så hverken høstmaskiner eller rovdyr forhindrer ungerne i at komme på vingerne. 

DOF har netop udsendt den årlige rapport over arbejdet, hvori man kan læse om resultaterne for 2022.

Lidt færre unger i år

Antallet af ynglende hedehøge i Danmark var i 2022 på 20-26 par, som overvejende fandtes i det sydvestlige Jylland. Der var 18 sikre par, hvoraf kun 11 par producerede i alt 30 flyvefærdige unger. Det var lidt færre par end i 2021, men med flere udfløjne unger.

I alt 12 reder blev markeret og hegnet, og kun en af disse blev opgivet. Årsagen hertil er i øvrigt ukendt. De 30 flyvefærdige unger kom alle fra hegnede reder, og der er ingen tvivl om, at en god indsats med beskyttelse af rederne mod landbrugsaktiviteter og rovdyr medførte det hæderlige yngleresultatet i 2022. Uden hegninger ville det samlede antal flyvefærdige unger højst sandsynligt have været lavere.

Samarbejdet med ejerne og brugerne fungerede igen fint, og alle prioriterede reder blev hegnet.

Her er link til 2022-rapporten fra Projekt Hedehøg.

hegning af hedehøg-rede

En af foranstaltningerne i Projekt Hedehøg går ud på at indhegne reder med mobile elhegn. Det forhindrer dels rovdyr i at komme ind og tage æg og unger, og viser desuden landmanden, hvor reden er, så han kan køre udenom med høstmaskinen. Foto: Aage Matthiesen

Fakta om hedehøgen

Hedehøgen hører til en underfamilie af rovfugle, som betegnes kærhøge. Kærhøgene er mellemstore, slanke rovfugle med lange vinger og lang hale. Fire arter af kærhøge er set i Danmark: rørhøg, blå kærhøg, hedehøg og steppehøg.

Hedehøgen er en forholdsvis ny dansk ynglefugl i Danmark. Den indvandrede omkring år 1900 og havde sin største udbredelse med 400 par midt i århundredet. Siden da er bestanden gået stærkt tilbage.

  • Vingefang: 98-110 cm
  • Længde: 44 cm
  • Vægt han: 225-300 g
  • Vægt hun: 300-450 g
  • Ynglealder: 3 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-29 dage
  • Ungetid: 35-40 dage

 

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø