Du kan søge støtte fra nationalparken til projekter og initiativer

30-01-2023

Nationalpark Vadehavet har sat en pulje på 75.000 kr. til at støtte lokale projekter, events og arrangementer. Max-beløbet er på 10.000 kroner.

Det lille skilt her afslører, at Nationalpark Vadehavet har støttet et godt lokalt projekt eller initiativ. Foto: NPV

Hvis du som beboer, organisation, gruppe m.v. i vadehavsområdet skulle gå rundt med ideer til et godt projekt eller arrangement, så vil Nationalpark Vadehavet gerne give en økonomisk, hjælpende hånd.

I alt er der i 2023 afsat en pulje på 75.000 kroner, og der kan gives et tilskud på max. 10.000 kr. til et projekt/arrangement.

Det er en betingelse for at modtage støtte, at initiativet bidrager til at opfylde nationalparkens målsætninger, og bestyrelsen har derfor defineret fire konkrete formål, som man kan søge midler til. Det drejer sig om:

  • Et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken.
  • Udvikling af ny event, som skal foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken, og emnet skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen.
  • Forbedring af mulighederne for friluftsliv i form af anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet.
  • Mindre naturgenopretningsprojekter i nationalparken.

Man kan læse meget mere om tilskudspuljerne, kriterierne, tidligere støttede projekter, og hvordan man søger på nationalparkens hjemmeside

(https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/tilskud-til-lokale-projekter-og-arrangementer/).

Her finder man også link til det obligatoriske ansøgningsskema og en vejledning.

For yderligere oplysninger er interesserede også meget velkomne til at kontakte økonomikonsulent Marianne Thorlund Tølbøll.

 

Marianne Thorlund Tølbøll

Title: Økonomikonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø