Nationalparkens nye formand: Simpelthen en drømmepost

01-06-2023

I dag overtager Flemming Just, Ribe, posten som formand for Nationalpark Vadehavets bestyrelse. Han har professionelt beskæftiget sig med Vadehavet gennem mange år og vil gerne fortsætte den linje, som forgængeren og den tidligere bestyrelse har lagt.

Flemming Just
Vadehavet er et mangeårigt bekendtskab for Flemming Just. 1. juni overtager han posten som formand for Nationalpark Vadehavets bestyrelse. Foto: Jens L. Hansen

10. maj fik Flemming Just en henvendelse fra miljøministerens sekretær: Om han mon havde mulighed for at tale med Magnus Heunicke dagen efter klokken 10? Jo, det havde han da, svarede han og spurgte, om det måske havde noget at gøre med et besøg af en polsk minister, som han var involveret i. Det havde det absolut ikke, lød det fra ministersekretæren – uden at komme ind på, hvad Heunicke så ville tale med ham om.

”Men i mit job som museumsdirektør er jeg ikke vant til, at nogen fra miljøministeriet ringer, og da jeg jo vidste, at der snart skulle findes en afløser for Janne Liburd, så jeg tænkte, at det nok var posten som formand for Nationalpark Vadehavet, det handlede om,” fortæller Flemming Just.

Og han fik ret. Torsdag 11. maj præcis på slaget 10 ringede Magnus Heunicke. Han sad i ministerbilen på vej til Naturmødet i Hirtshals og spurgte, om Flemming Just ville påtage mig opgaven som ny formand for nationalparken. Sagen havde været til behandling i regeringens ansættelsesudvalg, og her var man enige om, at Just havde den helt rigtige profil og ditto kompetencer.

”Jeg havde jo haft tid til at tænke over det – og havde også snakket med Lisa (hustru, red.) om det, og jo mere, jeg fik tid til at fordøje det, desto mere fik jeg følelsen af, at: YES, det her er simpelthen bare en drømmepost, og jeg har svært ved at forestille mig noget, der vil give mere mening. Jeg er virkelig taknemmelig,” siger Flemming Just.

Vadehavet er et gammelt bekendtskab

Vadehavet er absolut heller ikke et nyt bekendtskab for den snart 66-årige historiker og nyudnævnte nationalparkformand, der – som han selv udtrykker det – har beskæftiget sig med det på mange leder og kanter gennem flere årtier

På Sydvestjyske Museer, hvor han er direktør, er Vadehavet defineret som et indsatsområde, fordi det er en afgørende faktor for historien i hele området. Tænk fx bare på Mandø og Ribe, hvor vandet har en definerende rolle for udviklingen.

Tilbage i 2006 var Flemming Just med til at stifte foreningen ’Vadehavsprodukter’, som havde til formål at fremme en lokal produktion af fødevarer. Dengang var han leder af Center for Landdistriktsforskning og havde i flere årtier arbejdet med landdistrikter og fødevarer, og for ham var det tydeligt, at vi i Danmark var bagud i forhold til andre lande. Og at der var et stort potentiale.

”Hvad er det, vi godt kan lide, når vi kommer til et andet land,” spørger han – og svarer selv: ”Jamen, det er da lokale vine og fødevarer. Og det vil de gæster, der kommer til vadehavsområdet, også gerne have.”

I dag kan han se, at man dengang nok var lidt for tidligt ude med foreningen ’Vadehavsprodukter’, men glæder sig over, at der sidenhen er kommet mere fokus på at få promoveret de lokale produkter.

Trådte fladfisk som dreng

Flemming Just er født i landsbyen Grimstrup ved Bramming, og han husker sit første møde med Vadehavet fra, da han som en lille purk var med sin far og brødre ude at fange fladfisk ved at træde på dem. Ellers var Vadehavet dengang mest noget, man skulle passere, for at komme ud til det ’rigtige’ hav.

”Dengang så man nok ikke nogen særlig værdi i området, og derfor er det fantastisk at opleve den værdiskabelse, som er kommet de seneste 20 år. I dag er der mange, som gerne vil kalde deres virksomhed eller produkter noget med Vadehavet. Det viser jo, hvor positivt det er blevet,” siger Flemming Just og tilføjer:

”At området så senere blevet udpeget som nationalpark og UNESCO-verdensarv er bare ekstra appelsiner i turbanen.”

Et af nationalparkens formål er at være med til at skabe udvikling i vadehavsområdet, og det er den nye formand meget optaget af. Men han er slår samtidig fast, at den vigtigste opgave er at beskytte den natur og kulturarv, vi har.

”Beskyttelsesdelen må der ikke røres ved. Derefter handler det så om, at vi videreudvikler de potentialer, vi har i området. På et bæredygtigt grundlag. Vi må ikke save den gren over, vi sidder på – altså ødelægge naturen. Turisterne vil gerne tage derhen, hvor der er noget vildt og enestående at opleve. Undersøgelser viser meget klart, at folk kommer, fordi der er den storladne natur.”

Fascinerende livsvilkår

Ifølge Flemming Just er vadehavsområdet det eneste sted i Danmark, hvor befolkningen til stadighed har måttet leve med at være truet på sit eksistensgrundlag.

”Sådan har det været gennem hundredvis af år, og sådan er vilkårene stadig – bare på et moderne grundlag.  Det er stadig fascinerende, synes jeg, og dén kulturhistorie og dét samspil mellem natur og mennesker vil jeg gerne være med til at udvikle.”

På den helt korte bane, er det dog kampen mod, at der placeres et nationalt testcenter for kæmpe havvindmølle ved Vadehavet, som er i fokus hos den nye formand.

”Jeg skal være med til at fremføre alle argumenterne for, at det er en meget dårlig ide med et testcenter for vindmøller her!”

”Ellers handler det om at fortsætte den rigtig gode linje, som Janne Liburd og resten af bestyrelsen har lagt. Den linje vil jeg bare gerne fortsætte og arbejde for at skabe opbakning til nationalparken såvel lokalt som nationalt,” fastslår Flemming Just.

Vigtig internationalt samarbejde

Som formand for nationalparkens bestyrelse får han også plads i bestyrelsen for det trilaterale vadehavssamarbejde (Wadden Sea Board), hvor Danmark samarbejder med Tyskland og Nederlandene om at forvalte og beskytte det fælles Vadehav. Her venter mange opgaver og møder, men for Flemming Just er det vejen frem, at vi samarbejder endnu mere med de to andre vadehavslande. Blandt andet på forskningsområdet.

”Her igennem skal vi skaffe endnu større evidens for de kriser, som vi er og bliver ramt af – klima- og biodiversitetskriserne – som vi har en forpligtelse til at søge at afbøde så meget som overhovedet muligt. Det gælder fx havspejlsstigninger, som vil få konsekvenser for hele området. På det område skal vi være med til at sætte dagsorden i de kommende år,” siger Flemming Just.

Og hvad glæder formanden sig så mest til i forbindelse med sit nye hverv?

”Først og fremmest til at møde den nye bestyrelse – og jeg vil jo ikke være den eneste nye. Jeg ser frem til, at vi får et frugtbart samarbejde op at stå. Det skal der hele tiden arbejdes på. Og så glæder jeg mig til hele samspillet med de 240 nationalparkpartnere, med nationalparkrådet, de dygtige folk i sekretariatet og de mange frivillige, som alle yder en stor indsats til gavn for nationalparken.”

Og til sidst: Har han et favoritsted i vadehavsområdet?

”I min barndom kom jeg rigtig meget på Fanø. Min far var landmand og satte kreaturer på græs på øen, så jeg har en vis svaghed for Fanø. Som bosat i Ribe holder jeg selvfølgelig også meget af byen og området deromkring. Og så vil jeg også pege på et sted som Højer, som jeg synes er noget helt særligt.”

Flemming Just foran Nationalpark Vadehavets sekretariat

Flemming Just foran Nationalpark Vadehavets sekretariat, som har til huse i den gamle præstegård på Rømø. Foto: Jens L. Hansen

 

 

"Det fantastisk at opleve den værdiskabelse, som er kommet de seneste 20 år. I dag er der mange, som gerne vil kalde deres virksomhed eller produkter noget med Vadehavet. Det viser jo, hvor positivt det er blevet.”

Flemming Just 

Blå bog

Født 1957 i Grimstrup.

Gift med Lisa, der er fysioterapeut og indtil for nylig har drevet egen klinik

Har syv børn, syv svigerbørn og 12 børnebørn.

Student fra Esbjerg Gymnasium – læste herefter historie på Aarhus Universitet.

Cand.mag. i historie og dansk fra Aarhus Universitet i 1982.

Andelsforsker på en ny afdeling på Sydjysk Universitetscenter (en af forløberne til SDU) og sluttede som rektor for institutionen i 1998. Blev herefter prorektor og ansvar for at opbygge SDU’s campus i Esbjerg.

Blev i 1992 dr.phil. på en disputats om forholdet mellem organisationer og stat i kriseperioden 1930-1950.

Blev i 1999 professor i europæisk samtidshistorie og byggede uddannelsen op. Blev leder af center for landdistriktsforskning og for maritimt institut.

Kom i 2011 tilbage til sit gamle fag, da han blev direktør for Sydvestjyske Museer. Her stopper han med udgangen af 2023 – han går ikke på pension, men vil hellige sig forskning og andre opgaver.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø