Turister skal være med til at gøre gavn for naturen og miljøet

30-06-2023

Det handler om bæredygtig turismeudvikling, når Nationalpark Vadehavet sammen med søster-nationalparken syd for grænsen samt andre tyske og danske partnere i de kommende tre år vil samarbejde om at får aktiveret områdets mange turister til at gøre noget godt for naturen og miljøet. Nationalpark Vadehavet står i spidsen det nye, store Interreg-projekt med titlen VaBene (Visitor activation to Benefit nature and environment). Projektet har et samlet budget på cirka 13 millioner kroner. EU's Interreg-program bidrager med 8,4 millioner.

Frivillig sæter hegn op på stranden, som beskytter jordrugende fugle
En af de opgaver, hvor turister ville kunne bidrage, er at hjælpe med at sætte hegn op på strandene, som beskytter sjældne ynglefugle mod såvel rovdyr som forstyrrelser fra hunde og mennesker. Foto: John Frikke

Spørg ikke om, hvordan naturen kan gavne turismen – men spørg hvordan turismen kan blive til gavn for naturen og miljøet i vadehavsområdet.

Med en lettere omskrivning af John F. Kennedys berømte citat fra 1961 er retningen sat for et nyt dansk-tysk projekt, som over de kommende tre år sætter fokus på bæredygtig turismeudvikling og skal levere en række konkrete, bæredygtige turismetilbud i vadehavsområdet på begge sider af den dansk tyske grænse.

Interreg bidrager med 65%

Projektet, der har titlen VaBene (Visitor activation to Benefit nature and environment), er netop bevilget et tilskud på 8,4 millioner kroner i tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (Interreg). Tilskuddet svarer til 65 procent af det samlede budget er på ca. 13 millioner kroner. De resterende 35 procent (4,5 millioner kroner) er egenfinansiering fra fire medfinansierende partnere.

Ud over Nationalpark Vadehavet er det tre tyske partnere: Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, WWF Deutschland og Nordsee Tourismus.

Derudover er i alt 10 samarbejdspartnere med i projektet: Destination Sønderjylland, Destination Vadehavet, Destination Vesterhavet, Visit Denmark, Dansk Kyst og Natur Turisme, Nationalpark Thy samt fire tyske samarbejdspartnere.

Oplevelser, der gavner naturen

Nationalparkchef Peter Saabye Simonsen fra Nationalpark Vadehavet glæder sig over, at VaBene-projektet er blevet tilgodeset af det dansk-tysk Interregudvalg, så der nu kan komme mere skred i arbejdet med at gøre turismen i vadehavsområdet bæredygtig.

”Det bliver spændende. Vi skal arbejde med udvikling af oplevelser, der gavner naturen, der skal uddannes bæredygtighedsguider, vores partnerprogram med cirka 240 partnere skal videreudvikles, og så skal vi øvrigt udvikle bæredygtige oplevelser for besøgende i Vadehavsområdet,” siger Peter Saabye Simonsen og tilføjer:

”God adfærd i naturen, det vi også kalder code of conduct, bliver sammen med en hensigtsmæssig styring af gæstestrømmene tænkt ind i de nye tilbud og initiativer.”

En anderledes naturoplevelse

Aktiviteter, hvor turister kan gøre noget godt for naturen, kunne være, at de sammen med naturguider samler havfald på strandene, bekæmper hybenrose og andre invasive arter, udbedrer vandrestier, sætter hegn op til beskyttelse af jordrugende fugle eller udlægger redeflåder til andre ynglefugle.

”Den slags aktiviteter skal være med til give folk anderledes naturoplevelser, hvor de samtidig også får formidlet, hvad vi gør og hvorfor. Endelig skal VaBene-projektet også bidrage til at skabe bedre jobmuligheder og gøre vadehavsområdet til et bedre sted at bo,” siger fastslår Peter Saabye Simonsen.

VaBene-projektet begynder til september, og første bæredygtige oplevelser forventes at kunne tilbydes fra efteråret 2024.

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø