Miljøministeren udpeger ny nationalpark-bestyrelse

02-06-2023

Der kommer i alt ni nye ansigter i den nye nationalparkbestyrelse. Konstitueringen ventes den 22. juni.

Motiv fra Tøndermarsken og miljøminister Magnus Heunicke
Miljøminister Magnus Heunicke har ny bestyrelse for Nationalpark Vadehavet. Foto: Ulrik Pedersen og Steen Brogaard

Nationalpark Vadehavet har fået ny bestyrelse. Det fremgår af en mail fra miljøminister Magnus Heunicke, som skriver: ”Jeg har glæden af at orientere jer om, at jeg har udpeget en ny bestyrelse for Nationalpark Vadehavet for den kommende funktionsperiode fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2027.”

For et par uger siden udpegede ministeren Flemming Just som ny formand for nationalparken, og nu har han så sat navn på 12 af de 14 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Det drejer sig om følgende, hvor der i parentes er angivet, hvilken organisation eller myndighed de repræsenterer:

 • Sandie Eis Ravn, Varde, (byrådsmedlem Varde Kommune)
 • Mille Renée Larsen, Fanø (byrådsmedlem Fanø Kommune),
 • Henning Ravn, Esbjerg (byrådsmedlem Esbjerg Kommune)
 • Karen Inger Refslund Andersen, Bredebro, (kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune)
 • Bent Rasmussen, Møgeltønder, (skovrider Naturstyrelsen Vadehavet)
 • Inger Jensen, Esbjerg, (Danmark Naturfredningsforening)
 • Birgitte Looff Havemose-Schmidt, Fanø, (Friluftsrådet)
 • Esther Hoftijzer, Ribe, (Landbrug og Fødevarer)
 • Boris Schønfeldt, Vejle, (Dansk Ornitologisk Forening)
 • Jan Holm, Fanø, (Danmark Jægerforbund)
 • Simon Simonsen, Vejen, (Danmarks Sportsfiskerforbund)
 • Morten Sextus, Rømø, (Digelagene).

Hertil kommer, at nationalparkrådet har to repræsentanter i nationalparkbestyrelsen. Rådet har indstillet Jens Lorenzen, Ribe, og Anne Marie Ludvigsen, Højer, som afløsere for Karen Boel Madsen og Ole Mouritzen. Indstillingen vil rent formelt blive godkendt i forbindelse med bestyrelsens konstituerende møde 22. juni.

Syv af de 12 udpegede bestyrelsesmedlemmer er nye. Det drejer sig om Sandie Eis Ravn, Mille Renée Larsen, Henning Ravn, Karen Inger Refslund Andersen, Bent Rasmussen, Boris Schønfeldt og Morten Sextus.

De afløser Preben Friis-Hauge, Marius Nielsen, May-Britt Andrea Andersen, Bo Jessen, Ulrik Lorenzen, Marco Brodde og Kresten Hansen.

Inger Jensen, Birgitte Looff Havemose-Schmidt, Esther Hoftijzer, Jan Holm og Simon Simonsen tager alle hul på den anden af de maksimalt to perioder, som bestyrelsesmedlemmer kan sidde.

Egentlig skulle udpegningen af såvel formand som bestyrelsesmedlemmer være sket per 1. januar 2023, men folketingsvalget i efteråret betød, at sagen blev udsat ad to omgange. Derfor kom den ’gamle’ bestyrelse til at fungere i fem måneder ud over den fastsatte fireårs periode.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø