Nationalparken har givet 75.000 kr. til ni lokale projekter

25-05-2023

Vi fik 11 ansøgninger og kunne efterkomme de ni - helt eller delvist. Se her, hvem der fik støtte fra Nationalpark Vadehavets tilskudspulje 2023.

Mountainbikere i plantage
Fanø MTB har fået tilskud til sit projekt med at skabe attraktivt mountainbike-spor på Fanø. Sporet skal blandt andet være med til, at der ikke cykles i klitterne og andre uhensigtsmæssige steder på øen. Foto: Frame&Work

Nationalpark Vadehavet har netop uddelt midler fra sin tilskudspulje. Nationalparkens bestyrelse afsætter hvert år midler til at støtte projekter og arrangementer, som beboere, organisationer, grupper m.v. i vadehavsområdet ønsker at gennemføre. Der kan gives tilskud på op til 10.000 kroner.

I år har vi modtaget 11 ansøgninger fra hele vadehavsregionen, og de 75.000 kroner, som bestyrelsen har afsat til formålet, rakte til, at ni ansøgere helt eller delvis kunne blive begunstiget.

Her følger en oversigt over de ni projekter, som blev tilgodeset.  Under navnet på ansøgerne kan man se projekttitel, tildelt beløb og en ansøgerens egen  beskrivelse af projektet.

Masker i Marsken

De frivillige – 8000 kr.

Midler til det frivillige arbejde, der gennem kreativitet og fællesskab opbygger en atmosfære der understøtter fortællingen om vores natur og kultur i marsklandet.

Ballum Enge Forskønnelsesforening

Nye tandhjul til de gamle bevandingsmøller Ballum Enge – 10.000 kr.

Formålet med renovering/vedligehold af de to bevandingsmøller pA Møllekilen i Ballum Enge er at anskueliggøre hvorledes der igennem generationer er sneglet vand op i marskens grøfter og kanaler, møllerne var i drift fra 1842 til 1965. Bevandingsmøllerne og det lille Møllehus, som er indrettet som museum er et vartegn for Ballum Enge. Museet har en permanent udstilling, om livet på og i nærheden af Nationalpark Vadehavet.

Øster Vedsted Fællesråd

Landskabsgang 2.0 – 7500 kr.

Arbejdsgruppens arbejde går ud på at revidere og videreudvikle den nuværende Landskabsgang med nye stimuligheder - gerne tilkoblet nabo-lokalområders stisystemer (V. Vedsted, Hviding, Ribe, mv.). Særskilt inddrages lokale cykelsti/ruter, herunder den nye cykelsti mellem Øster Vedsted og V. Vedsted. Hjemmesiden vedr. Landskabsgang: https://www.landskabsgang.dk/

Ballum Enges Grande              

Fangfold i Ballum enge – 10.000 kr.

En fangfold i Ballum enge står stadig og vidner om tiden hvor kreaturerne blev samlet i fangfold før de blev fragtet hjem om efteråret. Den er dog ved at gå i forfald og trænger til nyt træværk. Desuden ønsker vi et bord/bænksæt og en informationstavle, til at fortælle historien fra før i tiden. Betonen i bunden er ok og skal bare ryddes for ukrudt.

Darum Lokalråd

Aftensang på diget – 5000 kr.

Selve eventen foregår over fire torsdage, helt konkret den sidste torsdag i maj, juni, juli og august måned fra kl. 19-20.30. Vi mødes på Ribediget for enden af Sønderbyvej ud for St. Darum. Her vil der være fællessang med musikledsagelse og forsangere. Sangen tager udgangspunkt i Højskolesangbogen. Vi får også tid til en kop aftenkaffe i pausen midtvejs i eventen. Eventen arrangeres af Darum Menighedsråd og Darum lokalråd.

Fugleværnsfonden

Redekasser til mejser og vendehalse – 10.000 kr.                  

Formålet med projektet er at opsætte redekasser på fugleværnsfondens arealer på Stormengene. De frivillige vil stå for arbejdet. Der er tale om Mejsekasser og et par kasser til de mere sjældne Vendehalse, som er observeret i området.

Fanø MTB

Vedligehold og udbyggelse af mountainbike spor i Fanø klitplantage – 8000 kr. 

Formålet med projektet er at skabe et sjovt og attraktivt mountainbike spor på Fanø, dette gøres i samarbejde med Naturstyrelsen. Med et sjovt og godt vedligeholdt spor undgår vi at turister og motionister kører rundt på cykel andre steder på Fanø, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller lovligt at cykle. Udover at projektet forbedrer mulighederne for friluftsliv, er projektet også med til at forbedre naturen i resten af nationalparken, ved at der derved ikke bliver cyklet i sårbare klitter mm. Minidumperen har vi allerede på prøve, og er blevet benyttet rigtig meget henover vinteren. Den vil være en uvurderlig hjælp for de frivillige fremover.

Kærbølling Grande

Formidling om ulykke ved opførelse af Rejsby Dige – 10.000 kr.

Formålet er at oplyse om katastrofen i 1923 og skabe fokus omkring digernes vigtighed. Kærbølling Grande har i 2018 købt en matrikel ved Rejsby Dige, hvor der i 1923 lå en barakby til digearbejderne. Den 30. august 2023 er det 100 årsdagen for en katastrofe, hvor 19 personer druknede og stormen udslettede alt, og i den forbindelse vil Kærbølling Grande søge om 10.000 kr til formidling af den frygtelige ulykke. Formidlingen skal bestå af information og billeder af digebyggeriet. Informationen skal opsættes i shelterne, som er opført af Kærbølling Grande, der hvor barakkerne lå.

Hos Venner

Hos Venner – 6500 kr.

I den nystartede forening Hos Venner har vi en vision om at udvikle aktiviteter som understøtter samvær og mødesteder på tværs af lokale og besøgende (turister). Såvel Destinationsselskabet som kommune og andre turismeaktører har fokus på flere og mere, og den tendens vil vi gerne bryde med. I stedet vil vi tilbyde besøgende aktiviteter med fokus på nærvær og naturforståelse i det lokale. Konkret vil vi i sommeren 2023 afprøve, om vi kan få opbakning til en række events med krabbefiskeri for børn som udgangspunkt. Aktiviteterne er målrettet såvel lokale som besøgende på tværs af sprog og aldersgrupper. Udgangspunktet for aktiviteten er Ho Havn, og frivillige fra Hos Venner står for aktiviteten.