Åbning af nyt natur- og stiprojekt bag Ballum-diget

22-03-2023

Forholdene er blevet forbedret for en række yngle- og trækfugle, der er særligt fokus på i Natura 2000-områderne Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge. Projektet, der er blevet til i et samarbejde mellem Tønder Kommune og Nationalpark Vadehavet, byder også på nye og gode friluftsmuligheder for os mennesker. Tirsdag 28. marts inviterer vi til åbning - og en lille vandretur i området.

I to søer lidt nord for tilkørslen til Rømødæmningen er forholdene blevet forbedret for fuglene. Forrest er det Astrup Engsø og i baggrunden ses Kildebjerg Sø. Foto: John Frikke det

I projektet er der arbejdet på at forbedre ynglemulighederne i to meget forskellige søer. Den ene er Kildebjerg Sø, der er en råstofgrav af ældre dato, der er opstået i forbindelse med, at der skulle bruges materialer til Rømødæmningen. den anden er Astrup Engsø, en klæggrav af nyere dato, hvor man har gravet klæg til udbedring af digerne i området. De to søger ligger lige bag Ballumdiget og lidt nord for tilkørslen til Rømødæmningen.

Tidligere har der ynglet både klyder og fjordterner i Astrup Engsø, men øerne var ved at gro til i tagrør, og de korte afstande fra søbredden til øerne gjorde, at rederne blev tømt af blandt andet ræv og mårhund.

Gennem projektet er der fjernet vegetationen på øerne i de to søer, og afstanden fra Astrup Engsøs brink til den største af øerne er øget for at mindske risikoen for, at rederne bliver tømt af firbenede rovdyr. Projektet har desuden øget omfanget af lysåben natur ved Kildebjerg Sø.

Vandrerute og fugleskjul

Ud over tiltag for fuglene har projektet forbedret adgangen til naturen for lokale og turister i form af en vandrerute og to fugleskjul. Områdets historie og natur formidles via skilte på parkeringspladsen på Hjemstedvej umiddelbart før Rømødæmningen, hvor vandreruten starter samt via punktformidling på ruten og formidling i fugleskjulene.

Området ligger lige på grænsen til Nationalpark Vadehavet og rummer mange af vadehavsområdets særlige landskabstyper med marsk, dige og klæggrave, og fra diget er der udsigt over vidtstrakte strandenge, loer og hav.

Kom med til åbning den 28. marts

Tønder Kommune og Nationalpark Vadehavet er tirsdag  28. marts klokken 16.30 vært ved et åbningsarrangement, hvor der fortælles om projektet, og hvor Tønder Kommunes naturvejleder guider og fortæller om fugle og natur i området. De, der har lyst, inviteres med på en vandretur rundt på den nye sti, der er etableret omkring søerne.

Mødested ved P-pladsen ved Hjemstedvej umiddelbart før Rømødæmningen.

dronefoto af Astrup Engsø

Astrup Engsø fotograferet fra drone. Foto: Tønder Kommune

Nye fugle-skjul gør det muligt at komme helt tæt på fuglelivet. Foto: Tønder Kommune