Nationalparkplan Vadehavet

 

"Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-24" er en revision af den første plan - "Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-18" - som danner grundlag for arbejdet med at etablere og udvikle Nationalpark Vadehavet. Planen beskriver nationalparkens natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier og opstiller mål for, hvordan de kan styrkes og udvikles. Planen opstiller også mål for udviklingen af friluftsliv, formidling og erhverv i nationalparken.  

Planen er udarbejdet af bestyrelsen for Nationalparkfond Vadehavet og omfatter bestyrelsens visioner og mål for nationalparkens udvikling på en 20-30 årig tidshorisont, prioritering af de forskellige mål for nationalparken, samt en beskrivelse af, hvordan målene kan nås. Planen skal revideres hvert sjette år.

Rettelse til planen

Nationalparkplanen, som blev revideret og udgivet i 2019, indeholder en lille fejl vedr. lokalrepræsentanter i rådet. Der er 13 lokalrepræsentanter: 

1 fra Skallingen, Ho og Oksbøl; 1 fra Varde Ådal; 2 fra Fanø; 1 fra Marbækområdet; 1 fra marsken omkring Sneum Å; 2 fra Ribemarsken; 1 fra Mandø; 2 fra Rømø; 2 fra Tøndermarsken

 

 

Idéer til nationalparkplanen

I foråret 2018 blev der udarbejdet et idékatalog til den nye plan, hvori de 800 indkomne idéer er samlet. Disse idéer er værdsat og da vi ikke kan nå at gennemføre alle projekter, er idékataloget tilgængeligt som inspiration for alle.

Idékatalog 2018

I foråret 2011 gennemførte bestyrelsen en idéfase, hvor alle interesserede havde mulighed for at komme med input og idéer til Nationalparkplanen. Det resulterede i 61 idéer og idésamlinger. 

Høring af nationalparkplanen

Udkast til nationalparkplan 2019-24 var i høring fra 24. maj til 16. august. Der indkom 22 høringssvar, som førte til en række mindre tilretninger:

Høringssvar

Udkast til nationalparkplanen var i høring fra 2. april til 20 juni 2012. Der indkom 49 høringssvar, som førte til en række mindre ændringer og tilretninger i teksten i den endelige nationalparkplan.

Høringsforslag ej tilgængelig - kun endelig plan

Høringssvar

Høringsnotat