Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nationalparkplan Vadehavet

"Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-18" danner grundlag for arbejdet med at etablere og udvikle Nationalpark Vadehavet. Planen beskriver nationalparkens natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier og opstiller mål for, hvordan de kan styrkes og udvikles. Planen opstiller også mål for udviklingen af friluftsliv, formidling og erhverv i nationalparken.  

Planen er udarbejdet af bestyrelsen for Nationalparkfond Vadehavet og omfatter bestyrelsens visioner og mål for nationalparkens udvikling på en 20-30 årig tidshorisont, prioritering af de forskellige mål for nationalparken, samt en beskrivelse af, hvordan målene kan nås. Planen skal revideres hvert sjette år.

Idéer til nationalparkplanen

I foråret 2011 gennemførte bestyrelsen en idéfase, hvor alle interesserede havde mulighed for at komme med input og idéer til Nationalparkplanen. Det resulterede i 61 idéer og idésamlinger. 

Høring af nationalparkplanen

Udkast til nationalparkplanen var i høring fra 2. april til 20 juni 2012. Der indkom 49 høringssvar, som førte til en række mindre ændringer og tilretninger i teksten i den endelige nationalparkplan.

Høringsforslag

Høringssvar

Høringsnotat