Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Organisation

Nationalpark Vadehavet ledes af en bestyrelse udpeget af miljøministeren. Til at rådgive bestyrelsen i større sager,  eller sager af principiel karakter,  har bestyrelsen et Nationalparkråd. Det daglige arbejde i Nationalpark Vadehavet varetages af sekretariatet .


 

Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen


 • Formand: Janne Jørgensen Liburd

  tlf: +45 28 13 99 18
 • Næstformand: Preben Friis-Hauge
  Varde Kommune 

  tlf: +45 60 21 45 44
 • Fanø Kommune: Marius Nielsen

  tlf: +45 24 89 57 70
 • Esbjerg Kommune: May-Britt Andrea Andersen

  tlf: +45 43 10 50 09
 • Tønder Kommune: Bo Jessen 

  tlf: +45 40 62 65 27
 • Danmarks Naturfredningsforening:
  Britt Schak Hansen, Formand for DN Fanø

  tlf: +45 30 35 13 33
 • Friluftsrådet: Hanne Voetmann,
  Næstformand i Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland

  tlf: +45 97 42 39 99
 • Landbrug & Fødevarer: Mikael Nørby-Lassen,

  tlf: +45 20 41 31 04
 • Dansk Ornitologisk Forening: Marco Brodde,
  Medlem bestyrelsen DOF Sydøstjylland

  tlf: +45 30 35 16 37
 • Danmarks Jægerforbund: Hans Christian Fuglsang,
  Medlem Jægerforbundets hovedbestyrelse

  tlf: +45 40 14 99 79
 • Danmarks Sportsfiskerforbund:
  Lars Brinch Thygesen, Miljøkonsulent

  tlf: +45 40 14 10 77
 • Nationalparkrådet: Svend Tougaard

  tlf: +45 40 18 45 70
 • Nationalparkrådet: Anne Marie Overgaard

  tlf: +45 74 78 29 12
 • Digelagene: Kjeld Andreasen

  tlf: +45 75 44 50 88
 • Naturstyrelsen: Ulrik Lorenzen, Skovrider

  tlf: +45 72 54 35 32

Møder i bestyrelsen


 

Planlagte møder:

 • 20. februar 2019
 • 7. maj 2019 (ikke bekræftet)
 • 19. august (ikke bekræftet)
 • 17. oktober (ikke bekræftet)
 • 10. december (ikke bekræftet)

Rådet

Medlemmer af Nationalparkrådet


 • Formand: Svend Tougaard
  Vadehavets Bådklubber
  tlf: +45 40 18 45 70
 • Næstformand: Anne Marie Overgaard 
  Museerne i Vadehavsområdet 

  tlf: +45 74 78 29 12
 • Danmarks Fiskeriforening: Under udpegning
  mail
  tlf: +45 
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Karen-Marie Mortensen

  tlf: +45 72 81 32 87
 • Region Syddanmark: Poul Fremmelev

  tlf: +45 61 61 31 55
 • Business Region Esbjerg: Winnie Abildgaard

  tlf: +45 36 97 35 08
 • Destination Sydvestjylland: Poul Therkelsen

  tlf: +45 70 26 42 00
 • Lokalarkiverne: Birgitte Thomsen

  tlf: +45 20 94 57 42
 • Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken: Mette Nielsen

  tlf: +45  29 61 01 10  
 • Aarhus Universitet, Bioscience: Thomas Bregnballe

  tlf: +45 40 20 32 28
 • Det Rådgivende udvalg for Vadehavet: Karen Sandrini

  tlf: +45 22 99 81 87
 • LAG Haderslev/Tønder: Johanne Marie Ludvigsen

  tlf: +45 61 78 33 18
 • LAG Fanø/Varde: Kim Dahl Madsen

  tlf: +45 21 41 86 01
 • Vadehavets Formidlerforum: Klaus Melbye

  tlf: +45 75 44 61 61
 • FLAG Vestjylland: Ole Jacobsen

  tlf: +45 40 11 32 44
 • Dansk Botanisk Forening: Søren Vinding

  tlf: +45 28 57 07 61
 • GEUS: Merete Binderup

  tlf: +45 91 33 35 28
 • Vadehavskunstnerne: Niels Kongsbak

  tlf: +45 29 86 24 30
 • Skallingen, Ho og Oksbøl: Anne Marie Slaikjær 

  tlf: +45 25 61 70 25
 • Varde Ådal: Ole Andresen

  tlf: +45 40 79 23 43
 • Fanø: Ole Mouritzen 

  tlf: +45 61 67 91 50
 • Fanø: Karen Boel Madsen

  tlf: +45 75 16 24 65
 • Marbækområdet: Claus Løth

  +45 75 26 94 50
 • Marsken omkring Sneum Å: Randi Kragh Hansen

  tlf: +45 23 26 74 11
 • Ribemarsken: Kent Rygaard

  tlf: +45 24 40 58 26
 • Ribemarsken: Jens Lorenzen

  tlf: +45 40 36 17 27
 • Mandø: Ove Nielsen

  tlf: +45 29 43 86 63
 • Rømø: Jan Gravesen

  tlf: +45 40 75 54 06
 • Rømø: Arne Hansen

  tlf: +45 60 60 32 22
 • Tøndermarsken: Bodil Arbjerg Lundby

  tlf: +45 51 21 61 78
 • Tøndermarsken: Niels Johansen 

  tlf: +45 25 30 58 91

Møder i Nationalparkrådet


 

Planlagte møder:

 • 19. marts 2019
 • 13. juni 2019
 • 23. september 2019
 • 10. december 2019

          Forretningsorden for rådet


 

 

Sekretariatet

Nationalpark Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 30 
6792 Rømø  Tlf.: +45 72 54 36 34


EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

 

Sekretariatets medarbejdere


 

Forskningsudvalg

Medlemmer af forskningsudvalget


 • Flemming Just, Sydvestjyske Museer,
 • Anne-Mette Hjalager, Center for Turisme, Innovation og Kultur, SDU,
 • Jesper Bartholdy, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi, KU,
 • Karsten Laursen, Institut for Bioscience - Faunaøkologi, Aarhus Universitet,
 • Niels Jepsen, DTU AQUA, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,
 • Sara Lindholt, Nationalpark Vadehavet,

          Kommissorium for Forskningsudvalget


 

Partnerudvalg

Medlemmer af Partnerudvalget 

Kunstudvalg

Medlemmer af Kunstudvalget


 

 • Marco Brodde, Nationalpark Vadehavets bestyrelse,
 • Anne Mette Laursen, Esbjerg Kommune,
 • Lars Waldemar, kunstner,
 • Leif Christensen, galleriejer,
 • Jens L Hansen, Nationalpark Vadehavet,
  Kommissorium for Kunstudvalget

 

Græsningsudvalg

Medlemmer


Græsningsudvalget er nedlagt da der er stiftet en græsningsforening. For yderligere oplysninger, kontakt John Frikke, Nationalpark Vadehavet,  eller ring på 72 54 36 61.