Organisation

Nationalpark Vadehavet ledes af en bestyrelse udpeget af miljøministeren. Til at rådgive bestyrelsen i større sager,  eller sager af principiel karakter,  har bestyrelsen et Nationalparkråd. Det daglige arbejde i Nationalpark Vadehavet varetages af sekretariatet .


 

Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen


 • Formand: Janne Liburd

  tlf: +45 28 13 99 18
 • Varde Kommune: Preben Friis-Hauge, næstformand

  tlf: +45 60 21 45 44
 • Fanø Kommune: Marius Nielsen

  tlf: +45 24 89 57 70
 • Esbjerg Kommune: May-Britt Andrea Andersen 
   
  tlf: +45 53 10 50 09 
 • Tønder Kommune: Bo Jessen 

  tlf: +45 40 62 65 27
 • Danmarks Naturfredningsforening: Inger Jensen

  tlf: +45 51 76 50 80
 • Friluftsrådet: Birgitte Looff Schmidt

  tlf: +45 21 60 33 79
 • Landbrug & Fødevarer: Esther Hoftijzer

  tlf: +45 60 67 68 92
 • Dansk Ornitologisk Forening: Marco Brodde,
  Medlem bestyrelsen DOF Sydøstjylland

  tlf: +45 30 35 16 37
 • Danmarks Jægerforbund: Jan Holm,

  tlf: +45 20 20 50 14
 • Danmarks Sportsfiskerforbund:
  Simon Simonsen

  tlf: +45 21 79 22 30
 • Digelagene: Kresten Hansen

  tlf: +45 61 39 29 29
 • Naturstyrelsen: Ulrik Lorenzen, Skovrider

  tlf: +45 72 54 35 32
 • Nationalparkrådet: Karen Boel Madsen

  tlf: +45 75 16 24 65
 • Nationalparkrådet: Ole Mouritzen 

  tlf: +45 61 67 91 50

Møder i bestyrelsen


 

Planlagte møder:

 • 25. februar 2021
 • 18. maj 2021
 • 22. september 2021
 • 08. december 2021

Rådet


 

Medlemmer af Nationalparkrådet


 • Anne Marie Overgaard, Formand for rådet
  Museerne i Vadehavsområdet 

  tlf: +45 29 29 38 43
 • Steffen Steffensen, Næstformand for rådet
  Vadehavets Bådklubber
  tlf: +45 61 61 34 85
 • Danmarks Fiskeriforening: Lasse Guldberg Sörns

  tlf: +45 61 16 06 74
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Mads Møller Jepsen

  tlf: +45 24 59 24 40
 • Region Syddanmark: Poul Fremmelev

  tlf: +45 61 61 31 55
 • Business Region Esbjerg: Winnie Abildgaard

  tlf: +45 36 97 35 08
 • Vadehavskysten: Poul Therkelsen

  tlf: +45 40 42 46 80
 • Lokalarkiverne: Birgitte Thomsen

  tlf: +45 20 94 57 42
 • Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken: Mette Nielsen

  tlf: +45  29 61 01 10  
 • Aarhus Universitet, Bioscience: Thomas Bregnballe

  tlf: +45 40 20 32 28
 • Det Rådgivende udvalg for Vadehavet: Karen Sandrini

  tlf: +45 22 99 81 87
 • LAG Haderslev/Tønder: Johanne Marie Ludvigsen

  tlf: +45 61 78 33 18
 • LAG Fanø/Varde: Gitte Bang
  mail:
  tlf: +45 21 13 80 15
 • Vadehavets Formidlerforum: Klaus Melbye

  tlf: +45 75 44 61 61
 • FLAG Vestjylland: Ole Jacobsen

  tlf: +45 40 11 32 44
 • Dansk Botanisk Forening: Søren Vinding

  tlf: +45 28 57 07 61
 • GEUS: Merete Binderup

  tlf: +45 91 33 35 28
 • Vadehavskunstnerne: Elin Grønning

  tlf: +45 24 47 95 20
 • Skallingen, Ho og Oksbøl: Anne Marie Slaikjær 

  tlf: +45 25 61 70 25
 • Varde Ådal: Hans Julius Jakobsen

  tlf: +45 29 79 57 53
 • Fanø: Ole Mouritzen 

  tlf: +45 61 67 91 50
 • Fanø: Karen Boel Madsen

  tlf: +45 75 16 24 65
 • Marbækområdet: Carsten Mathiesen

  +45 28 28 88 36
 • Marsken omkring Sneum Å: Birgit Hansen

  tlf: +45 30 13 93 16
 • Ribemarsken: Kent Rygaard

  tlf: +45 24 40 58 26
 • Ribemarsken: Jens Lorenzen

  tlf: +45 40 36 17 27
 • Mandø: Poul Erik Fredskild

  tlf: +45 75 44 64 34
 • Rømø: Pau Schramm
  mail: 
  tlf: +45 41 42 51 65
 • Rømø: Henrik Manø Stenrøjl Kristensen
  mail: 
  tlf: +45 40 19 51 65
 • Tøndermarsken: Kurt Schmidt

  tlf: +45 42 32 29 39  
 • Tøndermarsken: Under udpegning
  mail
  tlf: +45 

Møder i Nationalparkrådet


 

Planlagte møder:

 • 23. marts 2021
 • 09. juni 2021
 • 14. oktober 2021
 • 08. december 2021

       Forretningsorden for rådet


 

 

Forskningsudvalg

Medlemmer af forskningsudvalget


 • Flemming Just, Sydvestjyske Museer,
 • Anne-Mette Hjalager, Center for Turisme, Innovation og Kultur, SDU,
 • Jesper Bartholdy, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi, KU,
 • Karsten Laursen, Institut for Bioscience - Faunaøkologi, Aarhus Universitet,
 • Niels Jepsen, DTU AQUA, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,
 • K. Thomas Jensen, Institut for Bioscience - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet,
 • Birgit Olesen, Institut for Bioscience - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet, 
 • Magnus Wahlberg, Syddansk Universitet, Biologisk Institut,
 • Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet,

          Kommissorium for Forskningsudvalget


 

Partnerudvalg

Medlemmer af Partnerudvalget


 

 • Birgitte Looff Schmidt, Nationalparkbestyrelsen, 
 • Hanne Voetmann, Friluftsrådet, 
 • Johanne Ludvigsen, Nationalparkrådet,
 • Henriette Guld, Landbruget,
 • Under udpegning, Turisterhvervet
 • Klaus Melbye, Formidlerkredsen, 
 • Claus Pedersen,
 • Bettina Munch, Nationalpark Vadehavet,
 • Jens L Hansen, Nationalpark Vadehavet, Læs mere om partnerprogrammet

  Kommissorium for Partnerudvalget

 

Naturudvalg

Medlemmer af Naturudvalget


 

 • Simon Simonsen, Nationalpark Vadehavets bestyrelse, 
 • Thomas Bregnballe, Nationalpark Vadehavets råd, 
 • Søren Vinding, Nationalpark Vadehavets råd, 
 • Inge Nagstrup, Biolog Vejen Kommune, 
 • Christine Røllike Ditlefsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet,
 • Xenia Salomonsen, Nationalpark Vadehavet,  
 • John Frikke, Nationalpark Vadehavet,

Kommissorium for Naturudvalget 


 

Kulturudvalg

Medlemmer af Kulturudvalget


 

 • Marco Brodde, Nationalpark Vadehavets bestyrelse,
 • Anne Marie Overgaard, Nationalpark Vadehavets råd, 
 • Ole Jacobsen, Nationalpark Vadehavets råd, 
 • Tobias Olsen, Formand - Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond,
 • Faglig repræsentant, under udpegning
 • Faglig repræsentant, under udpegning
 • Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet,
  Kommissorium for Kulturudvalget

 

Græsningsudvalg

 


Græsningsudvalget er nedlagt da der er stiftet en græsningsforening. For yderligere oplysninger, kontakt John Frikke, Nationalpark Vadehavet,  eller ring på 72 54 36 61 eller se mere på Vadehavsgræsning.dk

Du kan støtte græsningsforeningen ved at blive medlem.


 

Sekretariatet

Nationalpark Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 30 
6792 Rømø  Tlf.: +45 72 54 36 34


EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

 

Sekretariatets medarbejdere