Organisation

Nationalpark Vadehavet ledes af en bestyrelse udpeget af miljøministeren. Til at rådgive bestyrelsen i større sager,  eller sager af principiel karakter,  har bestyrelsen et Nationalparkråd. Det daglige arbejde i Nationalpark Vadehavet varetages af sekretariatet .


 

Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen


 • Formand: Janne Liburd

  tlf: +45 28 13 99 18
 • Varde Kommune: Preben Friis-Hauge, næstformand

  tlf: +45 60 21 45 44
 • Fanø Kommune: Marius Nielsen

  tlf: +45 24 89 57 70
 • Esbjerg Kommune: May-Britt Andrea Andersen

  tlf: +45 53 10 50 09
 • Tønder Kommune: Bo Jessen 

  tlf: +45 40 62 65 27
 • Danmarks Naturfredningsforening: Inger Jensen

  tlf: +45 51 76 50 80
 • Friluftsrådet: Birgitte Looff Schmidt

  tlf: +45 21 60 33 79
 • Landbrug & Fødevarer: Esther Hoftijzer

  tlf: +45 60 67 68 92
 • Dansk Ornitologisk Forening: Marco Brodde,
  Medlem bestyrelsen DOF Sydøstjylland

  tlf: +45 30 35 16 37
 • Danmarks Jægerforbund: Jan Holm,

  tlf: +45 20 20 50 14
 • Danmarks Sportsfiskerforbund:
  Simon Simonsen

  tlf: +45 21 79 22 30
 • Digelagene: Kresten Hansen

  tlf: +45 61 39 29 29
 • Naturstyrelsen: Ulrik Lorenzen, Skovrider

  tlf: +45 72 54 35 32
 • Nationalparkrådet: Karen Boel Madsen

  tlf: +45 75 16 24 65
 • Nationalparkrådet: Ole Mouritzen 

  tlf: +45 61 67 91 50

Møder i bestyrelsen


 

Planlagte møder:

 • 20. februar 2019
 • 08. maj 2019 
 • 21. august 
 • 02. oktober
 • 10. december 

Rådet


 

Medlemmer af Nationalparkrådet


 • Anne Marie Overgaard, Formand for rådet
  Museerne i Vadehavsområdet 

  tlf: +45 29 29 38 43
 • Steffen Steffensen, Næstformand for rådet
  Vadehavets Bådklubber
  tlf: +45 61 61 34 85
 • Danmarks Fiskeriforening: Lasse Guldberg Sörns

  tlf: +45 61 16 06 74
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Karen-Marie Mortensen

  tlf: +45 72 81 32 87
 • Region Syddanmark: Poul Fremmelev

  tlf: +45 61 61 31 55
 • Business Region Esbjerg: Winnie Abildgaard

  tlf: +45 36 97 35 08
 • Destination Sydvestjylland: Poul Therkelsen

  tlf: +45 70 26 42 00
 • Lokalarkiverne: Birgitte Thomsen

  tlf: +45 20 94 57 42
 • Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken: Mette Nielsen

  tlf: +45  29 61 01 10  
 • Aarhus Universitet, Bioscience: Thomas Bregnballe

  tlf: +45 40 20 32 28
 • Det Rådgivende udvalg for Vadehavet: Karen Sandrini

  tlf: +45 22 99 81 87
 • LAG Haderslev/Tønder: Johanne Marie Ludvigsen

  tlf: +45 61 78 33 18
 • LAG Fanø/Varde: Kim Dahl Madsen

  tlf: +45 21 41 86 01
 • Vadehavets Formidlerforum: Klaus Melbye

  tlf: +45 75 44 61 61
 • FLAG Vestjylland: Ole Jacobsen

  tlf: +45 40 11 32 44
 • Dansk Botanisk Forening: Søren Vinding

  tlf: +45 28 57 07 61
 • GEUS: Merete Binderup

  tlf: +45 91 33 35 28
 • Vadehavskunstnerne: Elin Grønning

  tlf: +45 24 47 95 20
 • Skallingen, Ho og Oksbøl: Anne Marie Slaikjær 

  tlf: +45 25 61 70 25
 • Varde Ådal: Hans Julius Jakobsen

  tlf: +45 29 79 57 53
 • Fanø: Ole Mouritzen 

  tlf: +45 61 67 91 50
 • Fanø: Karen Boel Madsen

  tlf: +45 75 16 24 65
 • Marbækområdet: Carsten Mathiesen

  +45 28 28 88 36
 • Marsken omkring Sneum Å: Birgit Hansen

  tlf: +45 30 13 93 16
 • Ribemarsken: Kent Rygaard

  tlf: +45 24 40 58 26
 • Ribemarsken: Jens Lorenzen

  tlf: +45 40 36 17 27
 • Mandø: Poul Erik Fredskild

  tlf: +45 75 44 64 34
 • Rømø: Jan Gravesen

  tlf: +45 40 75 54 06
 • Rømø: Arne Hansen

  tlf: +45 60 60 32 22
 • Tøndermarsken: Kurt Schmidt

  tlf: +45 42 32 29 39  
 • Tøndermarsken: Niels Johansen 

  tlf: +45 25 30 58 91

Møder i Nationalparkrådet


 

Planlagte møder:

 • 19. marts 2019
 • 13. juni 2019
 • 23. september 2019
 • 10. december 2019

          Forretningsorden for rådet


 

 

Græsningsudvalg

Medlemmer af græsningsudvalget

 


 

Græsningsudvalget er nedlagt da der er stiftet en græsningsforening. For yderligere oplysninger, kontakt John Frikke, Nationalpark Vadehavet,  eller ring på 72 54 36 61.

Der nedsættes i 2019 et Naturudvalg, som skal rådgive bestyrelse og sekretariat.

Bestyrelsens repræsentanter i dette udvalg er: Kresten Hansen, Preben Friis-Hauge, Esther Hoftijzer, Marco Brodde


 

Forskningsudvalg

Medlemmer af forskningsudvalget


 • Flemming Just, Sydvestjyske Museer,
 • Anne-Mette Hjalager, Center for Turisme, Innovation og Kultur, SDU,
 • Jesper Bartholdy, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi, KU,
 • Karsten Laursen, Institut for Bioscience - Faunaøkologi, Aarhus Universitet,
 • Niels Jepsen, DTU AQUA, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,
 • K. Thomas jensen, Institut for Bioscience - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet,
 • Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet,

          Kommissorium for Forskningsudvalget


 

Partnerudvalg

Medlemmer af Partnerudvalget


 

 • Birgitte Looff Schmidt, Nationalparkbestyrelsen, 
 • Hanne Voetmann, Friluftsrådet, 
 • Mette Nielsen, Nationalparkrådet,
 • Henriette Guld, Landbruget,
 • Colin Seymour, Turisterhvervet,
 • Klaus Melbye, Formidlerkredsen, 
 • Jens L Hansen, Nationalpark Vadehavet, Læs mere om partnerprogrammet

  Kommissorium for Partnerudvalget

 

Naturudvalg

Medlemmer af Naturudvalget


 

 • Medlemmerne er endnu ikke valgt

Kommissorium for Naturudvalget - Naturudvalget er under etablering.


 

Kulturudvalg

Medlemmer af Kulturudvalget


 

 • Marco Brodde, Nationalpark Vadehavets bestyrelse,
 • Marius Nielsen, Nationalpark Vadehavets bestyrelse, 
 • Anne Mette Laursen, Esbjerg Kommune,
 • Lars Waldemar, kunstner,
 • Leif Christensen, galleriejer,
 • Jens L Hansen, Nationalpark Vadehavet,
  Kommissorium for Kunstudvalget
   (erstattes af et kulturudvalg)

Kunstudvalget erstattes i 2019 af et Kulturudvalg. Udvalget er under revision.


 

Sekretariatet

Nationalpark Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 30 
6792 Rømø  Tlf.: +45 72 54 36 34


EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

 

Sekretariatets medarbejdere