Organisation

Nationalpark Vadehavet ledes af en bestyrelse udpeget af miljøministeren. Til at rådgive bestyrelsen i større sager,  eller sager af principiel karakter,  har bestyrelsen et Nationalparkråd. Det daglige arbejde i Nationalpark Vadehavet varetages af sekretariatet .


 

Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen


 • Formand: Janne Liburd
  Obfuscated Email
  tlf: +45 28 13 99 18
 • Varde Kommune: Preben Friis-Hauge, næstformand
  Obfuscated Email
  tlf: +45 60 21 45 44
 • Fanø Kommune: Marius Nielsen
  Obfuscated Email
  tlf: +45 24 89 57 70
 • Esbjerg Kommune: May-Britt Andrea Andersen 
  Obfuscated EmailObfuscated Email 
  tlf: +45 53 10 50 09 
 • Tønder Kommune: Bo Jessen 
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 40 62 65 27
 • Danmarks Naturfredningsforening: Inger Jensen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 51 76 50 80
 • Friluftsrådet: Birgitte Looff Schmidt
  Obfuscated Email
  tlf: +45 21 60 33 79
 • Landbrug & Fødevarer: Esther Hoftijzer
  Obfuscated Email
  tlf: +45 60 67 68 92
 • Dansk Ornitologisk Forening: Marco Brodde,
  Medlem bestyrelsen DOF Sydøstjylland
  Obfuscated Email
  tlf: +45 30 35 16 37
 • Danmarks Jægerforbund: Jan Holm,
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 20 20 50 14
 • Danmarks Sportsfiskerforbund:
  Simon Simonsen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 21 79 22 30
 • Digelagene: Kresten Hansen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 61 39 29 29
 • Naturstyrelsen: Ulrik Lorenzen, Skovrider
  Obfuscated Email
  tlf: +45 72 54 35 32
 • Nationalparkrådet: Karen Boel Madsen
  Obfuscated Email
  tlf: +45 75 16 24 65
 • Nationalparkrådet: Ole Mouritzen 
  Obfuscated Email
  tlf: +45 61 67 91 50

Møder i bestyrelsen


 

Planlagte møder:

 • 25. februar 2021
 • 18. maj 2021
 • 22. september 2021
 • 08. december 2021

Rådet


 

Medlemmer af Nationalparkrådet


 • Anne Marie Overgaard, Formand for rådet
  Museerne i Vadehavsområdet 
  Obfuscated Email
  tlf: +45 29 29 38 43
 • Steffen Steffensen, Næstformand for rådet
  Vadehavets Bådklubber
  Obfuscated Emailtlf: +45 61 61 34 85
 • Danmarks Fiskeriforening: Pau Schramm
  Obfuscated Emailmail: Obfuscated Email
  tlf: +45 41 42 51 65
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Mads Møller Jepsen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 24 59 24 40
 • Region Syddanmark: Poul Fremmelev
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 61 61 31 55
 • Business Region Esbjerg: Winnie Abildgaard
  Obfuscated Email
  tlf: +45 36 97 35 08
 • Vadehavskysten: Poul Therkelsen
  Obfuscated Email
  tlf: +45 40 42 46 80
 • Lokalarkiverne: Birgitte Thomsen
  Obfuscated Email
  tlf: +45 20 94 57 42
 • Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken: Mette Nielsen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45  29 61 01 10  
 • Aarhus Universitet, Bioscience: Thomas Bregnballe
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 40 20 32 28
 • Det Rådgivende udvalg for Vadehavet: Karen Sandrini
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 22 99 81 87
 • LAG Haderslev/Tønder: Johanne Marie Ludvigsen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 61 78 33 18
 • LAG Fanø/Varde: Gitte Bang
  mail: Obfuscated Email
  tlf: +45 21 13 80 15
 • Vadehavets Formidlerforum: Klaus Melbye
  Obfuscated Email
  tlf: +45 75 44 61 61
 • FLAG Vestjylland: Ole Jacobsen
  Obfuscated Email
  tlf: +45 40 11 32 44
 • Dansk Botanisk Forening: Søren Vinding
  Obfuscated Email
  tlf: +45 28 57 07 61
 • GEUS: Merete Binderup
  Obfuscated Email
  tlf: +45 91 33 35 28
 • Vadehavskunstnerne: Elin Grønning
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 24 47 95 20
 • Skallingen, Ho og Oksbøl: Anne Marie Slaikjær 
  Obfuscated Email
  tlf: +45 25 61 70 25
 • Varde Ådal: Hans Julius Jakobsen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 29 79 57 53
 • Fanø: Ole Mouritzen 
  Obfuscated Email
  tlf: +45 61 67 91 50
 • Fanø: Karen Boel Madsen
  Obfuscated Email
  tlf: +45 75 16 24 65
 • Marbækområdet: Carsten Mathiesen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  +45 28 28 88 36
 • Marsken omkring Sneum Å: Birgit Hansen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 30 13 93 16
 • Ribemarsken: Kent Rygaard
  Obfuscated Email
  tlf: +45 24 40 58 26
 • Ribemarsken: Jens Lorenzen
  Obfuscated Email
  tlf: +45 40 36 17 27
 • Mandø: Poul Erik Fredskild
  Obfuscated Email
  tlf: +45 75 44 64 34
 • Rømø: Under udpegning
  mail:
  tlf: +45
 • Rømø: Henrik Manø Stenrøjl Kristensen
  Obfuscated Emailmail: Obfuscated Email
  tlf: +45 40 19 51 65
 • Tøndermarsken: Kurt Schmidt
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 42 32 29 39  
 • Tøndermarsken: Under udpegning
  mail
  tlf: +45 

Møder i Nationalparkrådet


 

Planlagte møder:

 • 23. marts 2021
 • 09. juni 2021
 • 14. oktober 2021
 • 08. december 2021

       Forretningsorden for rådet


 

 

Forskningsudvalg

Medlemmer af forskningsudvalget


 • Flemming Just, Sydvestjyske Museer, Obfuscated Email
 • Anne-Mette Hjalager, Center for Turisme, Innovation og Kultur, SDU, Obfuscated Email
 • Jesper Bartholdy, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi, KU, Obfuscated Email
 • Karsten Laursen, Institut for Bioscience - Faunaøkologi, Aarhus Universitet, Obfuscated EmailObfuscated Email
 • Niels Jepsen, DTU AQUA, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, Obfuscated Email
 • K. Thomas Jensen, Institut for Bioscience - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet, Obfuscated Email
 • Birgit Olesen, Institut for Bioscience - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet,  Obfuscated Email
 • Magnus Wahlberg, Syddansk Universitet, Biologisk Institut, Obfuscated Email
 • Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email

          Kommissorium for Forskningsudvalget


 

Partnerudvalg

Medlemmer af Partnerudvalget


 

 • Birgitte Looff Schmidt, Nationalparkbestyrelsen, Obfuscated Email
 • Hanne Voetmann, Friluftsrådet, Obfuscated Email
 • Johanne Ludvigsen, Nationalparkrådet, Obfuscated EmailObfuscated Email
 • Henriette Guld, Landbruget, Obfuscated Email
 • Under udpegning, TuristerhvervetObfuscated Email
 • Klaus Melbye, Formidlerkredsen, Obfuscated Email
 • Claus Pedersen, Obfuscated Email
 • Bettina Munch, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email
 • Jens L Hansen, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated EmailObfuscated EmailLæs mere om partnerprogrammet

  Kommissorium for Partnerudvalget

 

Naturudvalg

Medlemmer af Naturudvalget


 

 • Simon Simonsen, Nationalpark Vadehavets bestyrelse,  Obfuscated Email
 • Thomas Bregnballe, Nationalpark Vadehavets råd,  Obfuscated Email
 • Søren Vinding, Nationalpark Vadehavets råd,  Obfuscated Email
 • Inge Nagstrup, Biolog Vejen Kommune,  Obfuscated Email
 • Christine Røllike Ditlefsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Obfuscated Email
 • Xenia Salomonsen, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email
 • John Frikke, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email

Kommissorium for Naturudvalget 


 

Kulturudvalg

Medlemmer af Kulturudvalget


 

 • Marco Brodde, Nationalpark Vadehavets bestyrelse, Obfuscated Email
 • Anne Marie Overgaard, Nationalpark Vadehavets råd, Obfuscated Email
 • Ole Jacobsen, Nationalpark Vadehavets råd, Obfuscated Email
 • Tobias Olsen, Formand - Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond, Obfuscated Email
 • Signe Mejstrup Sørensen, kulturkonsulent Varde Kommune, Obfuscated Email
 • Faglig repræsentant, under udpegning
 • Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email
  Obfuscated EmailKommissorium for Kulturudvalget

 

Græsningsudvalg

 


Græsningsudvalget er nedlagt da der er stiftet en græsningsforening. For yderligere oplysninger, kontakt John Frikke, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email eller ring på 72 54 36 61 eller se mere på Vadehavsgræsning.dk

Du kan støtte græsningsforeningen ved at blive medlem.


 

Sekretariatet

Nationalpark Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 30 
6792 Rømø  Tlf.: +45 72 54 36 34
Obfuscated Email

EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

 

Sekretariatets medarbejdere