Organisation

Nationalpark Vadehavet ledes af en bestyrelse udpeget af miljøministeren. Til at rådgive bestyrelsen i større sager,  eller sager af principiel karakter,  har bestyrelsen et Nationalparkråd. Det daglige arbejde i Nationalpark Vadehavet varetages af sekretariatet .


 

Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen


 • Formand: Flemming Just
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 29 35 85 12
 • Næstformand: Esbjerg Kommune: Henning Ravn 
  Obfuscated EmailObfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 40 10 12 46 
 • Varde Kommune: Sandie Eis Ravn
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 60 13 99 34
 • Fanø Kommune: Mille Renée Larsen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 61 65 96 50
 • Tønder Kommune: Karen Inger Refslund Andersen 
  Obfuscated Email
  tlf: +45 30 56 01 56
 • Danmarks Naturfredningsforening: Inger Jensen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 51 76 50 80
 • Friluftsrådet: Birgitte Looff Schmidt
  Obfuscated Email
  tlf: +45 21 60 33 79
 • Landbrug & Fødevarer: Esther Hoftijzer
  Obfuscated Email
  tlf: +45 60 67 68 92
 • Dansk Ornitologisk Forening: Boris Schønfeldt,
  Obfuscated Email
  tlf: +45 20 48 20 58
 • Danmarks Jægerforbund: Jan Holm,
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 20 20 50 14
 • Danmarks Sportsfiskerforbund:
  Simon Simonsen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 21 79 22 30
 • Digelagene: Morten Sextus
  Obfuscated Email
  tlf: +45 22 98 57 16
 • Naturstyrelsen: Bent Rasmussen, Skovrider
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 72 54 35 32
 • Nationalparkrådet: Jens Lorenzen
  Obfuscated Emaile.dk
  tlf: +45 40 36 17 27
 • Nationalparkrådet: Anne Marie Ludvigsen
  Obfuscated EmailObfuscated Emailtlf: +45 29 29 38 43

Møder i bestyrelsen


 

Planlagte møder:

 • 22. februar 2023
 • 17. maj 2023
 • 22. juni 2023 Overdragelse og konstituring
 • 21. september 2023
 • 04. december 2023

Rådet


 

Medlemmer af Nationalparkrådet


 • Jens Lorenzen, Formand for rådet
  Ribemarsken
  Obfuscated Email
  tlf: +45 40 36 17 27
 • Steffen Steffensen, Næstformand for rådet
  Vadehavets Bådklubber
  Obfuscated Emailtlf: +45 61 61 34 85
 • Danmarks Fiskeriforening: Pau Schramm
  Obfuscated Emailmail: Obfuscated Email
  tlf: +45 41 42 51 65
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Mads Møller Jepsen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 24 59 24 40
 • Region Syddanmark: Poul Erik Jensen
  Obfuscated Email
  tlf: +45 29 44 64 53
 • Erhverv - Business Esbjerg: Troels Larsen
  Mail: Obfuscated Email
  tlf: +45 23 69 16 16
 • Turisme- og oplevelseserhverv: Hans Peter Folmann
  Obfuscated Email
  tlf: +45 20 30 86 18
 • Lokalarkiverne: Jytte Knudsen
  Obfuscated Email
  tlf: +45 
 • Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken: Jens Møller
  Obfuscated Email
  tlf: +45 30 23 35 90
 • Aarhus Universitet, Ecoscience: Thomas Bregnballe
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 40 20 32 28
 • Rådgivende Udv. for Vadehavet:  Lasse H Schousboe
  Obfuscated Email
  tlf: +45 24 81 70 34
 • LAG Haderslev/Tønder: Johanne Marie Ludvigsen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 61 78 33 18
 • LAG Fanø/Varde: Preben Friis-Hauge
  mail:Obfuscated Email
  tlf: +45 60 21 45 44
 • Vadehavets FormidlerForum: Bente Krog Bjerrum
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 74 75 52 57
 • FLAG Vestjylland: Ole Jacobsen
  Obfuscated Email
  tlf: +45 40 11 32 44
 • Museerne i vadehavsområdet: Anne Marie Ludvigsen
  Obfuscated Emailtlf: +45 29 29 38 43
 • Dansk Botanisk Forening: Søren Vinding
  Obfuscated Email
  tlf: +45 28 57 07 61
 • GEUS: Merete Binderup
  Obfuscated Email
  tlf: +45 91 33 35 28
 • Vadehavskunstnerne: Daisy Dahl
  Obfuscated Email
  tlf: +45 25 13 92 91
 • Skallingen, Ho og Oksbøl: Anne Marie Slaikjær 
  Obfuscated Email
  tlf: +45 25 61 70 25
 • Varde Ådal: Hans Julius Jakobsen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 29 79 57 53
 • Fanø: Torben Korsgaard 
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 28 19 62 12
 • Fanø: Julie Aalund Sørensen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 30 49 56 88
 • Marbækområdet: Carsten Mathiesen
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  +45 28 28 88 36
 • Marsken omkring Sneum Å: Kurt Aakjær
  Obfuscated Email
  +45 22 21 53 11
 • Ribemarsken: Kent Rygaard
  Obfuscated Email
  tlf: +45 24 40 58 26
 • Mandø: Poul Erik Fredskild
  Obfuscated Email
  tlf: +45 75 44 64 34
 • Rømø: Christiane Terhart
  mail: Obfuscated Email
  tlf: +45 31 44 88 62
 • Rømø: Henrik Manø Stenrøjl Kristensen
  Obfuscated Emailmail: Obfuscated Emailtlf: +45 40 19 51 65
 • Tøndermarsken: Kurt Schmidt
  Obfuscated EmailObfuscated Email
  tlf: +45 42 32 29 39  
 • Tøndermarsken: Anette Liljensøe
  mail: Obfuscated Email
  tlf: +45 22 96 93 01

Møder i Nationalparkrådet


 

Planlagte møder:

 • 23. marts 2023
 • 14. juni 2023
 • 24. oktober 2023
 • 04. december 2023

Forskningsudvalg

Medlemmer af forskningsudvalget


 • Birgit Olesen, Biologisk Institut - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet,  Obfuscated Email
 • Bodil Stilling Blichfeldt, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse, Syddansk Universitet, Obfuscated Email
 • Egon Bjørnshave Noe, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet, Obfuscated Email
 • Flemming Just, Sydvestjyske Museer, Obfuscated Email
 • Inger Jensen, Nationalpark Vadehavets bestyrelse, Obfuscated Email
 • Karsten Laursen, Institut for Ecoscience - Faunaøkologi, Aarhus Universitet, Obfuscated Email
 • K. Thomas Jensen, Biologisk Institut - Akvatisk biologi, Aarhus Universitet, Obfuscated Email
 • Magnus Wahlberg, Syddansk Universitet, Biologisk Institut, Obfuscated Email
 • Mikkel Fruergaard, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab, Obfuscated Email
 • Niels Jepsen, DTU AQUA, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi, Obfuscated Email
 • Obfuscated EmailXenia Salomonsen, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email - sekretær for udvalget

          Kommissorium for Forskningsudvalget


 

Partnerudvalg

Medlemmer af Partnerudvalget


 

 • Birgitte Looff Schmidt, Nationalparkbestyrelsen, Obfuscated Email
 • Hanne Voetmann, Friluftsrådet, Obfuscated Email
 • Johanne Ludvigsen, Nationalparkrådet, Obfuscated EmailObfuscated Email
 • Bente Krog Bjerrum, Obfuscated Email
 • Henriette Guld, Landbruget, Obfuscated Email
 • Bettina Munch, Turisterhvervet, Obfuscated EmailObfuscated Email
 • Klaus Melbye, Formidlerkredsen, Obfuscated Email
 • Claus Pedersen, Obfuscated Email
 • Jens L Hansen, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email - sekretær for udvalgetObfuscated EmailLæs mere om partnerprogrammet

  Kommissorium for Partnerudvalget

 

Naturudvalg

Medlemmer af Naturudvalget


 

 • Simon Simonsen, Nationalpark Vadehavets bestyrelse,  Obfuscated Email
 • Thomas Bregnballe, Nationalpark Vadehavets råd,  Obfuscated Email
 • Søren Vinding, Nationalpark Vadehavets råd,  Obfuscated Email
 • Inge Nagstrup, Biolog Vejen Kommune,  Obfuscated Email
 • Christine Røllike Ditlefsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Obfuscated Email
 • Xenia Salomonsen, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email  - sekretær for udvalget
 • John Frikke, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email  - sekretær for udvalget

Kommissorium for Naturudvalget


 

Kulturudvalg

Medlemmer af Kulturudvalget


 

 • Sandie Eis Ravn, Nationalpark Vadehavets bestyrelse, Obfuscated EmailObfuscated Email
 • Anne Marie Ludvigsen, Nationalpark Vadehavets råd, Obfuscated Email
 • Ole Jacobsen, Nationalpark Vadehavets råd, Obfuscated Email
 • Tobias Olsen, Formand - Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond, Obfuscated Email
 • Signe Mejstrup Sørensen, kulturkonsulent Varde Kommune, Obfuscated Email
 • Faglig repræsentant, under udpegning
 • Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email - sekretær for udvalget
   Obfuscated EmailKommissorium for Kulturudvalget

 

Græsningsudvalg

 


Græsningsudvalget er nedlagt da der er stiftet en græsningsforening. For yderligere oplysninger, kontakt John Frikke, Nationalpark Vadehavet, Obfuscated Email eller ring på 72 54 36 61 eller se mere på Vadehavsgraesning.dk

Du kan støtte græsningsforeningen ved at blive medlem.


 

Sekretariatet

Nationalpark Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 154 
6792 Rømø  Tlf.: +45 72 54 36 34
Obfuscated Email

EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

 

Sekretariatets medarbejdere