Sådan blev Nationalpark Vadehavet til

Danmarks tredje nationalpark

Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010, som Danmarks største nationalpark.

I begrundelsen for at udpege Vadehavet lagde miljøministeren blandt andet vægt på, at området er et helt enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning, et specielt dynamisk landskab og økosystem, hvis vigtighed strækker sig langt ud over nationale grænser. Det er vitalt både som rasteområde for millioner af trækfugle, som yngleområde for fugle og som opvækstområde for fisk og havpattedyr. Området har en rig kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri.

Grundlaget for nationalparkens videre arbejde, Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018, blev vedtaget i december 2012. Denne plan blev revideret i 2018 og blev grundlaget for Nationalparkplan Vadehavet 2019-2024.

Tilblivelsen år for år

  • 2003-2005: Med støtte fra Friluftsrådet blev der gennemført syv pilot- og undersøgelsesprojekter for at undersøge mulighederne for nationalparker i bl.a. Vadehavet.
  • 2007: 24. maj vedtog Folketinget nationalparkloven.
  • 2008: 17. januar indgik miljøministeren en aftale med forligspartierne om at udpege fire nationalparker, herunder Vadehavet.
  • 2008: Naturstyrelsen afholdt fem workshops, hvor alle var inviterede til at komme med forslag til aktiviteter i den kommende nationalpark i Vadehavet.
  • 2009: 30. marts gav Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder Kommune samtykke til udarbejdelse af nationalparkforslag.
  • 2010: 4. maj blev forslaget til Nationalpark Vadehavet sendt til høring og debat frem til den 9. september 2010.
  • 2010: 16. oktober blev Nationalpark Vadehavet indviet.
  • 2012: 21. december blev Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 vedtaget.
  • 2014: Vadehavet blev udnævnt til UNESCO Verdensarv.
  • 2018: Nationalparkplan 2013-18 revideret og ny plan for 2019-24 udgivet.

Nationalparkloven

Nationalpark Vadehavet er oprettet i overensstemmelse med Nationalparkloven, som blev vedtaget i 2007. Nationalparkloven giver miljøministeren mulighed for at oprette nationalparker i Danmark. Den fastlægger også formålet med nationalparker, hvordan de udpeges, hvordan en nationalpark organiseres, hvem der bestemmer m.m. 

Nationalparkloven

"Her er meget at opleve. Meget at se. Og mange fortællinger fra Danmarks historie. Danskerne har en rigdom her ved Vadeha­vet, som alle i Danmark kan glædes ved og nyde godt af. Det er en rigdom, der ikke svinder ind, selvom den deles ud til nok så mange.

Vi har alle brug for historie. For at føle at vi hører til. Vi har også brug for – ind i mellem – at mærke, at der er kræfter, der er større end os. Det hele kan vi finde her. I kulturen, i traditio­nerne, i historien og i naturen. Det er den rigdom, som alle, der besøger nationalparken, vil få del i."

H.K.H. Prins Joachim – i sin tale ved åbningen af Nationalpark Vadehavet