Udpegninger og reguleringer

Vadehavet er udpeget både som dansk nationalpark og som verdensarv på UNESCOs verdensarvsliste. Desuden er vadehavet reguleret af en række love og direktiver.

Vadehavets enestående natur og biodiversitet samt den tilhørende kulturhistorie har givet området udnævnelser til nationalpark og verdensarv. Samtidig er Vadehavet et af de mest regulerede områder i Danmark, hvilket skal sikre et fortsat arbejde for mere og bedre natur. Nationalpark Vadehavet er ikke myndighed i forbindelse med ovennævnte udnævnelser og reguleringer.

Frivillighed og demokrati er grundlaget for samarbejdet med vores partnere, når vi gennemfører projekter i Nationalpark Vadehavet.