Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Udvikling og samarbejde

Projekter

Nationalparken er involveret i en række projekter i hele nationalparkens område. Projekterne strækker sig fra naturprojekter over kulturelle projekter til turisme- og erhvervsfremmende projekter.

Nationalparken deltager enten som projekthaver eller som partner med andre lokale aktører og organisationer.

Via projektsamarbejdet gennemføres målsætningerne i Nationalparkplan 2013-18 i tæt samarbejde med aktører, organisationer og virksomheder i og omkring Nationalpark Vadehavet.


 

Forskning

Nationalpark Vadehavet støtter forskning, som kan skaffe mere viden om Vadehavet, og arbejder på at skabe en platform for en tværgående forskningsindsats og rådgivning med relevans for nationalparkens udvikling.

Læs mere

Partnerprogrammet

Lokale virksomheder og organisationer har mulighed for at indgå i et partnerskab med Nationalpark Vadehavet. Som partner får man ret til at bruge nationalparkens logo i markedsføringen af ens produkter.  Målet med partnerprogrammet er at støtte det lokale erhvervsliv.

Læs mere om partnerprogrammet

Nationalparkens partnere

Vadehavets Formidlerforum

Vadehavets Formidlerforum - VFF - er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, Myrthue, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Museum Sønderjylland, NaturKulturVarde, Vadehavscentret og Friluftsrådet.

Læs mere om VFF

Tilskud til eksternt finansierede projekter

Nationalpark Vadehavets giver tilskud til projekter, der er med til at gennemføre nationalparkplanen.

Der er i foråret 2017 afsat 200.000 kr. til Friluftsliv. Ansøgningsrunde åbner 1. marts 2017 med ansøgningsfrist 1. april 2017.

Nationalparkens tilskudsordninger

Tilskud til lokale projekter og arrangementer

Nationalpark Vadehavet giver op til 10.000 kr. i støtte til lokale projekter og arrangementer jf. målsætning 10a i nationalparkplanen.

Der er i 2017 afsat 100.000 kr., som uddeles i to ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde åbner 1. marts 2017 med ansøgningsfrist 1. april 2017. Den anden ansøgningsrunde åbner 1. september 2017 med ansøgningsfrist d. 1. oktober 2017.

Læs mere