Udvikling og samarbejde

Projekter

Nationalparken er involveret i en række projekter i hele nationalparkens område. Projekterne strækker sig fra naturprojekter over kulturelle projekter til turisme- og erhvervsfremmende projekter.

Nationalparken deltager enten som projekthaver eller som partner med andre lokale aktører og organisationer.

Via projektsamarbejdet gennemføres målsætningerne i Nationalparkplan 2019-24 i tæt samarbejde med aktører, organisationer og virksomheder i og omkring Nationalpark Vadehavet.


 

Forskning

Nationalpark Vadehavet støtter forskning, som kan skaffe mere viden om Vadehavet, og arbejder på at skabe en platform for en tværgående forskningsindsats og rådgivning med relevans for nationalparkens udvikling. Hvert forår afholdes der en forskningsdag. 

Læs mere om forskning

Partnerprogrammet

Lokale virksomheder og organisationer har mulighed for at indgå i et partnerskab med Nationalpark Vadehavet. Som partner får man ret til at bruge nationalparkens logo i markedsføringen af ens produkter.  Målet med partnerprogrammet er at støtte det lokale erhvervsliv.

Læs mere om partnerprogrammet

Nationalparkens partnere

Vadehavets Formidlerforum

Vadehavets Formidlerforum - VFF - er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, Friluftsrådet samt en lang række selvejende, private og offentlige institutioner. Deres formål er at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur samt at knytte andre interessenter der formidler Vadehavets natur og kultur, til samarbejdet.

Læs mere om VFF

Tilskud til lokale projekter og arrangementer

Nationalpark Vadehavet giver op til 10.000 kr. i støtte til lokale projekter og arrangementer jf. målsætning 10a i nationalparkplanen.

Der afsættes hvert år ca. 75.000 kr., som uddeles i en ansøgningsrunde i foråret. Læs mere om hvordan du søger