Forskning

Nationalpark Vadehavet støtter forskning, som kan skaffe mere viden om Vadehavet,

og arbejder på at skabe en platform for en tværgående forskningsindsats og rådgivning med relevans for nationalparkens udvikling. 

Nationalpark Vadehavet ønsker at støtte forskning, som er med til at skaffe viden om Vadehavet. I denne forbindelse arbejder nationalparken sammen med danske uddannelsesinstitutioner, museer og forskningsinstitutter, for at understøtte deres arbejde. Nationalparken har et forskningsudvalg, som arbejder på tværgående forskningsindsats med relevans for bæredygtig udvikling, koordinering og/eller prioritering af fælles forskningsindsats, koordinering af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde i forskningssammenhæng, koordinere national og international forskning vedrørende Vadehavet og gennemføre konkrete projekter, der vedrører forskning eller gør brug af forskningsresultater og sidst men ikke mindst fremme finansieringen af vadehavsforskningen. Læs kommissoriet for forskningsudvalget her.

Forskningsudvalget afholder hvert år nationalparkens Forskningsdag. I 2017 blev der dog ikke afholdt forskningsdag, da der i stedet blev afholdt Trilateralt Vadehavssymposium.

Du finder en oversigt over forskningsudvalgets medlemmer her.

Forskningsdag 2023

Forskningsdagen i 2023 afholdes den 24. februar 2023 fra klokken 9 til 15 ved Rundetårn Auditorium, University College Syd, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.

Programmet finder du via dette link: Program Forskningsdag 2023. Vi har mange spændende og forskellige indlæg, bl.a. om marine ikke hjemhørende arter, vadefugle og sediment og Data i Naturen. Du finder en kort sammenfatning af oplæggene her: Forskningsdagen 2023 - Abstracts

Forskningsdagen har til formål at:

 • Præsentere forskning i relation til vadehavsområdet
 • Udveksle viden og erfaringer mellem de forskellige fagdiscipliner
 • Give Nationalpark Vadehavet og interesserede et overblik over forskning i området
 • Særligt fremme studerendes interesse for Vadehavet og relevante forskningsmuligheder i området.

Først og fremmest skal vi uddanne hinanden i det eneste forum, hvor alle fagdiscipliner, der arbejder i Vadehavet, kommer til orde. Vi skal været godt underholdt, men naturligvis også blive klogere og inspirerede til at udforske nye relevante problemstillinger og gerne  gøre nye studerende interesserede i Vadehavet.

Forskningsdagen er med andre ord en dag i forskningens tegn, hvor vi kan få indblik i den nyeste viden om vores vadehav. 

Præsentationer fra dagen:

Kystbeskyttelse i Vadehavet set i lyset af kommende klimapåvirkninger
Af: Carlo Sass Sørensen - Chief Advisor & Coastal Engineer (MSc, PhD) - Kystdirektoratet

Marine ikke-hjemmehørende arter i Vadehavet 2022: Antal, spredning og mulige indsatser
Af: Peter Anton Upadhyay Stæhr - Ph.D. Professor, Marine Biodiversity - Aarhus Universitet - Institut for Ecoscience -Marin biodiversitet & eksperimentel økologi 

Vadefugle og sediment i den tyske del af Vadehavet – et spadestik dybere
Af: Karsten Laursen - Seniorforsker emeritus - Århus Universitet  - Institut for Ecoscience - Faunaøkologi

Vadehavets klitheder – terrestriske oaser underpres.
Af: Ulrik Søchting - Professor Emeritus - Københavns Universitet - Biologisk Institut- Afdeling for økologi og evolution. Lavgruppen (under Svampeforeningen) 

Everter og evertsejlads i Vadehavet
Af: Mette Guldberg – Ph.d., Arkivleder - Byhistorisk Arkiv

Anvendelse af virtuelt hegn til græssende dyr
Af: John Frikke – Naturkonsulent – Nationalpark Vadehavet

Vurdering af ny metode for aldersbestemmelse af danske strandede marsvin
Af: Louise Henriksen - Cand. Scient. - SDU - Det Naturvidenskabelige Fakultet - Biologisk Institut

Troldomsmærker
Af: Louise Hauberg Lindgaard - Ph.d. Stipendiat (SDU) - Sydvestjyske museer

Data i Naturen
Af: Emil Bekker – Senior professional - NTT DATA Business Solutions

Konturer af regenerativ turisme i Nationalpark Vadehavet
Af: Kristof Tomej -Ph.d. Adjunkt & Janne Liburd -Professor, Dr.phil, Ph.d. - SDU- Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse


Forskningsdag 2022

Forskningsdagen blev afholdt fredag den 25. februar 2022 på University College Syd.

Se program for Forskningsdagen 2022 via dette link

Præsentationer fra dagen:

Smagen af Danmark af Laurids Siig Christensen

Skibe i øst, søfolk i vest af Mette Guldberg

Fra fiskerby til energimetropol af Søren Byskov

Kan vi udpege trækfuglenes hot-spots i Vadehavet ved Kevin Kuhlmann Clausen og Thomas Bregnballe

Edderfugles føde, blåmuslinger og muslingefiskeri i Vadehavet ved Karsten Laursen

Bæredygtig turismeudvikling i 11 danske naturparker og nationalparker ved Janne Liburd, Kristof Tomej og Birthe Menke

’Et interessant mystisk udseende’ – Kvindeliv på Fanø i Sejlskibstiden ved Mette Slyngborg, Lulu Anne Hansen og Louise Hauberg Lindgaard

Vejen til verdensarven ved Charlotte Jensen

Tanker og følelser hos de tyske flygtninge på Esbjerg Flyveplads ved Søren Kjær Rasmussen

Forsker du i Vadehavet?

Og vil du gerne inviteres til forskningsdagen? Så send en mail med dit navn, hvor du arbejder og dit forskningsfelt til Xenia Salomonsen på Obfuscated Email, så kommer du på vores adresseliste over forskere, der interesserer sig for Vadehavet.

 Xenia Salomonsen

Har du spørgsmål, så kontakt Xenia Salomonsen

på +45 93 56 40 88 eller Obfuscated EmailObfuscated Email

Kulstofophobning og stofnedbrydning ved Vadehavskysten

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Pilotprojekt bæredygtig turismeudvikling i danske nationalparker og naturparker

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Medmennesker og naturlighed i Nationalpark Vadehavet

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

 

Tidligere konferencer


 

Vadehavskonference 2020, 2019 og 2018

Vadehavskonference 2020

Den 28. februar 2020 blev der afholdt forskningsdag på Syddansk Universitet i Esbjerg. Konferencen var arrangeret af forskningsudvalget og der blev inviteret bredt blandt forskere, formidlere, forvaltere samt andre med interesse for nationalparken.

Konferencen havde til formål:

 • at præsentere en række forsknings- og overvågningsprojekter med tilknytning til Vadehavsområdet
 • at bringe folk sammen fra forskellige fagdiscipliner for at udveksle viden og erfaringer
 • at give Nationalpark Vadehavet et overblik over de forskningsmæssige aktører og aktiviteter der er i området
 • at diskutere muligheden for at etablere en dansk platform for tværgående forskning i Vadehavsområdet

Se program for konferencen

Nedenfor ses præsentationerne fra dagen. Fotos mv. kan være fjernet pga. copyright. Ønsker du at bruge indhold fra præsentationerne, kontakt da venligst den enkelte oplægsholder for tilladelse.

Vadehavskonference 2019

Den 8. marts 2019 blev der afholdt forskningsdag på Syddansk Universitet i Esbjerg. Konferencen var arrangeret af forskningsudvalget og der blev inviteret bredt blandt forskere, formidlere, forvaltere samt andre med interesse for nationalparken.

Konferencen havde til formål:

 • at præsentere en række forsknings- og overvågningsprojekter med tilknytning til Vadehavsområdet
 • at bringe folk sammen fra forskellige fagdiscipliner for at udveksle viden og erfaringer
 • at give Nationalpark Vadehavet et overblik over de forskningsmæssige aktører og aktiviteter der er i området
 • at diskutere muligheden for at etablere en dansk platform for tværgående forskning i Vadehavsområdet

Se program for konferencen.

Nedenfor ses præsentationerne fra dagen. Fotos mv. kan være fjernet pga. copyright. Ønsker du at bruge indhold fra præsentationerne, kontakt da venligst den enkelte oplægsholder for tilladelse.

Vadehavskonference 2018

Den 25. april 2018 blev der afholdt forskningsdag på Syddansk Universitet i Esbjerg. Konferencen var arrangeret af forskningsudvalget og der blev inviteret bredt blandt forskere, formidlere, forvaltere samt andre med interesse for nationalparken.

Konferencen havde til formål:

 • at præsentere en række forsknings- og overvågningsprojekter med tilknytning til Vadehavsområdet
 • at bringe folk sammen fra forskellige fagdiscipliner for at udveksle viden og erfaringer
 • at give Nationalpark Vadehavet et overblik over de forskningsmæssige aktører og aktiviteter der er i området
 • at diskutere muligheden for at etablere en dansk platform for tværgående forskning i Vadehavsområdet

Se program for konferencen.

Nedenfor ses præsentationerne fra dagen. Fotos mv. kan være fjernet pga. copyright. Ønsker du at bruge indhold fra præsentationerne, kontakt da venligst den enkelte oplægsholder for tilladelse.

 

Vadehavskonference 2016, 2015 og 2013

Vadehavskonference 2016

Den 13. april 2016 blev der afholdt forskningsdag på Syddansk Universitet i Esbjerg. Konferencen var arrangeret af forskningsudvalget og der blev inviteret bredt blandt forskere, formidlere, og forvaltere samt andre med interesse for nationalparken.

Konferencen havde til formål:

 • at præsentere en række forsknings- og overvågningsprojekter med tilknytning til Vadehavsområdet
 • at bringe folk sammen fra forskellige fagdiscipliner for at udveksle viden og erfaringer
 • at give Nationalpark Vadehavet et overblik over de forskningsmæssige aktører og aktiviteter der er i området
 • at diskutere muligheden for at etablere en dansk platform for tværgående forskning i Vadehavsområdet

Program for konferencen finder du her.

Indlæg fra konferencen: 

Vadehavskonference 2015

Den 15. april 2015 blev der afholdt Vadehavskonference på Syddansk Universitet i Esbjerg. Konferencen var et fælles arrangement for Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Nationalpark Vadehavet. Formålet var tilsvarende konferencen i 2013.

Program

Indlæg fra konferencen

Vadehavskonference 2013

Den 22. maj 2013 blev der afholdt en Vadehavskonference på Syddansk Universitet i Esbjerg. Konferencen var et fælles arrangement for Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Nationalpark Vadehavet.

Konferencen havde til formål:

 • at præsentere en række forsknings- og overvågningsprojekter med tilknytning til Vadehavsområdet
 • at bringe folk sammen fra forskellige fagdiscipliner for at udveksle viden og erfaringer
 • at give Nationalpark Vadehavet et overblik over de forskningsmæssige aktører og aktiviteter der er i området
 • at diskutere muligheden for at etablere en dansk platform for tværgående forskning i Vadehavsområdet

Program for konferencen

Opsummering af konferencen

Indlæg fra konferencen